Skip to content

โรย ภาษาอังกฤษ: เคล็ดลับสุดพิเศษในการเรียนภาษาที่ทุกคนควรทราบ

ผักชนิดต่าง ๆ ในภาษาอังกฤษ ตอนที่ 1 | สาระน่ารู้จาก Chris Jobs

โรย ภาษาอังกฤษ: Exploring the Meaning, Usage, and Related Terms

การแปลคำว่า โรย ในภาษาอังกฤษ

ในภาษาไทย, คำว่า “โรย” มักถูกใช้เพื่อบรรยายการกระจายสิ่งของหรือสารต่าง ๆ ในทางแนวนอนหรือในพื้นที่ให้ทั่วถึง. เพื่อที่จะเข้าใจความหมายของคำนี้ในภาษาอังกฤษ, เราจะต้องพิจารณาทั้งความหมายทางพจนานุกรมและการใช้งานทั่วไปในสถานการณ์ต่าง ๆ.

ในแง่มุมของการแปล, คำว่า “โรย” สามารถถูกแปลว่า “sprinkle,” “scatter,” หรือ “strew” ในภาษาอังกฤษ. การเลือกใช้คำแปลนี้ขึ้นอยู่กับบริบทและลักษณะของวัตถุหรือสารที่ถูกโรย.

การใช้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ โรย

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง:

 1. Sprinkle (สปริงเคิล): ใช้เมื่อเราต้องการบอกถึงการโรยสารหรือวัตถุที่มีลักษณะเป็นเม็ดเล็ก ๆ, เหมือนการกระจายฝนหรือเกล็ดหิมะ.

 2. Scatter (สแคทเทอร์): ใช้เพื่อบอกถึงการกระจายสารหรือวัตถุไปในทิศทางต่าง ๆ โดยไม่มีลำดับหรือรูปแบบที่แน่นอน.

 3. Strew (สทรู): คำนี้มักใช้เมื่อมีการโรยวัตถุทางพื้นหรือพื้นที่ให้ทั่วถึง.

วิธีใช้ โรย ในประโยคภาษาอังกฤษ

การใช้คำว่า “โรย” ในประโยคภาษาอังกฤษมีความหลากหลายตามบริบทและสถานการณ์ที่ใช้. ต่อไปนี้คือตัวอย่างประโยคที่แสดงการใช้คำนี้:

 1. She sprinkled sugar on the cupcakes.

  • เธอโรยน้ำตาลบนคัพเค้ก.
 2. The gardener scattered seeds in the field.

  • คนทำสวนโรยเมล็ดในทุ่ง.
 3. He strewed petals along the pathway for a romantic atmosphere.

  • เขาโรยดอกไม้บนทางเดินเพื่อสร้างบรรยากาศโรแมนติก.

คำแปลอื่น ๆ ที่อาจใช้แทน โรย ในบริบทต่าง ๆ

คำแปลทางเลือก:

 1. Sprinkle: เพื่อบอกถึงการโรยสารหรือวัตถุเล็ก ๆ แบบเม็ด.

 2. Distribute: เมื่อต้องการให้ความหมายว่าการแจกจ่ายหรือกระจาย.

 3. Scatter: ใช้เมื่อต้องการบอกถึงการกระจายที่ไม่มีลำดับ.

 4. Sprawl: เมื่อต้องการเน้นการโรยที่มีลักษณะกระจายทั่วถึง.

คำและวลีที่เกี่ยวข้องกับการโรยในภาษาอังกฤษ

การเข้าใจคำและวลีที่เกี่ยวข้องกับ “โรย” จะช่วยให้เรานำไปใช้ในบริบทที่ถูกต้อง. ต่อไปนี้คือคำและวลีที่เกี่ยวข้อง:

 1. Sprinkle with care: ใช้เพื่อแนะนำให้โรยด้วยความระมัดระวัง.

 2. Scatter the seeds of kindness: เป็นการใช้สัญลักษณ์เพื่อสร้างภาพให้ความกรุณา.

 3. Strewn across the horizon: เพื่อบอกถึงสิ่งที่โรยอยู่ทั่วถึงทางขอบฟ้า.

ความหมายทางวรรณกรรมของ โรย ในวรรณกรรมภาษาอังกฤษ

ในทางวรรณกรรม, คำว่า “โรย” มีความหมายที่เชื่อมโยงกับการกระจาย, การแจกจ่าย, หรือการปล่อย. มันอาจถูกใช้เพื่อสร้างบรรยากาศหรือภาพในจิตวิญญาณของผู้อ่าน. ตัวอย่างการใช้งานทางวรรณกรรม:

The stars were strewn across the night sky like diamonds on black velvet.
ดวงดาวถูกโรยทั่วท้องฟ้ากลางคืนเหมือนเพชรบนเสื่อดำ.

การใช้คำว่า “โรย” ในทางนี้มีการนำเสนอภาพวรรณกรรมที่สวยงามและน่าทึ่ง.

คำแนะนำในการเรียนรู้การใช้ โรย ในภาษาอังกฤษ

เพื่อเรียนรู้การใช้ “โรย” ในภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ, คำแนะนำต่อไปนี้อาจมีประโยชน์:

 1. อ่านและฟังประโยคต่าง ๆ ที่มีคำนี้: ทำการอ่านหรือฟังประโยคที่มีคำ “โรย” เพื่อเข้าใจวิธีการใช้ในบริบทต่าง ๆ.

 2. ใช้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง: ลองใช้คำศัพท์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อต่อยอดความรู้.

 3. เขียนประโยคเอง: ลองใช้คำ “โรย” ในประโยคที่คุณเขียนเองเพื่อฝึกการใช้.

 4. นำไปใช้ในสถานการณ์จริง: ในการสนทนาหรือการเขียน, ลองนำคำนี้ไปใช้ในสถานการณ์ที่เหมาะสม.

 5. ศึกษาวรรณกรรม: อ่านนวนิยาย, บทความ, หรือบทประพันธ์ที่มีการใช้ “โรย” ในทางวรรณกรรม.

การทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำ “โรย” ไม่เพียงแค่เรียนรู้ความหมายนิยม, แต่ยังเกี่ยวข้องกับวิธีการใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ.

โรยเกลือ ภาษาอังกฤษ

ในบางกรณี, คำว่า “โรย” อาจถูกนำมาใช้เพื่อบรรยายการโรยเกลือ. ในภาษาอังกฤษ, มีคำศัพท์ที่ใช้แทน “โรยเกลือ” ได้, เช่น:

 1. Sprinkle salt on the dish.

  • โรยเกลือบนจาน.
 2. Season with salt.

  • ปรุงรสด้วยเกลือ.

โรยหน้า ภาษาอังกฤษ

คำนี้ยังสามารถใช้ในบริบทของการประกอบหน้าด้วยสิ่งต่าง ๆ. ตัวอย่างประโยค:

She strewed her face with glitter for the festive occasion.
เธอโรยหน้าด้วยกลิตเตอร์เพื่องานเฉลิมฉลอง.

โลย และ โปรย

โลย และ โปรย เป็นคำที่มีความหมายที่คล้ายคลึงกับ “โรย” ในบางกรณี. ในทางทฤษฎี, การนำมาใช้เพื่อบรรยายการกระจายสิ่งของหรือสารที่เล็ก ๆ หรือในทิศทางต่าง ๆ.

**FAQs

ผักชนิดต่าง ๆ ในภาษาอังกฤษ ตอนที่ 1 | สาระน่ารู้จาก Chris Jobs

Keywords searched by users: โรย ภาษาอังกฤษ โรยเกลือ ภาษาอังกฤษ, โรยหน้า ภาษาอังกฤษ, โลย, โปรย

Categories: สรุป 94 โรย ภาษาอังกฤษ

(v) sprinkle, See also: scatter, Syn. โปรย, พรม โรย (v) pay out, See also: let out, Syn. หย่อน, ทิ้ง(รอบ’บิน) n. นกเล็กจำพวกหนึ่งคำอ่านโรส ดูคำอื่นๆในหมวด แปล อังกฤษ ไทย อ. สอ เสถบุตร

Robin อ่านว่าอะไร

The passage “[Robin อ่านว่าอะไร]” is written in Thai, and it translates to “What does Robin mean?” in English. In this context, the reader might be curious about the meaning or interpretation of the name “Robin” in the Thai language. Exploring the linguistic nuances and cultural significance of the name in Thai may provide a deeper understanding for readers interested in names and their meanings across different languages.

Rose อ่าน ว่า อะไร

The original passage, “[Rose อ่าน ว่า อะไร],” is unclear and lacks context. To provide better understanding, the rewritten paragraph includes additional information:

“การอ่านคำว่า ‘Rose’ นั้นไม่เพียงแค่ดูคำเดียวเท่านั้น แต่ยังต้องพิจารณาคำนี้ในบทบาทของหมวดหมู่ที่กำกับไว้ และการแปลระหว่างภาษาอังกฤษและไทยจะช่วยในการเข้าใจมากขึ้น เพื่อศึกษาคำนี้ในแง่มุมทางภาษาไทย, คุณสามารถหันไปดูคำอื่นๆที่เกี่ยวข้องในหมวดหมู่เดียวกัน ที่ได้รับคำแปลจากอาจารย์สอ เสถบุตร ซึ่งจะช่วยในการเสริมเรียนรู้และเข้าใจความหมายของคำนี้ได้มากยิ่งขึ้น ภาษา: ไทย.”

Flora หมายถึงอะไร

[Flora หมายถึงอะไร] – คำว่า “Flora” หมายถึง รวมถึงพืชทั้งหมดที่พบในพื้นที่หนึ่ง ๆ โดยเฉพาะ และมีการอธิบายถึงระบบพืชที่อาจปรากฏในพื้นที่นั้นอีกด้วย เค้าโครงสร้างของประโยคเริ่มต้นไม่ชัดเจน ซึ่งควรจะเพิ่มข้อมูลที่สามารถช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจหัวข้อได้ดีขึ้น เริ่มต้นด้วยการอธิบายคำว่า “Flora” ว่าเป็นคำที่ใช้บ่งบอกถึงพืชทั้งหมดในพื้นที่ที่กำหนด และทำความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบพืชที่อาจปรากฏในท้องถิ่นนั้นๆ

Fauna แปลว่าอะไร

[คำศัพท์ Fauna มีความหมายว่าอะไร]. สำหรับคำศัพท์นี้ (ฟอ’นะ) หมายถึง สัตว์ที่ปราศจากภาคที่หนึ่งของโลกหรือท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่ง เช่น สัตว์ที่อาศัยอยู่ในป่าฝนทึบในภูมิภาคทางตอนใต้ของประเทศไทย. คำว่า “faunal” เป็นคำคุณศัพท์ที่ใช้เพื่ออธิบายเกี่ยวกับสัตว์ประจำภูมิภาค. นอกจากนี้ยังมีคำเสริมอีก เช่น “faunas” และ “faunae” ที่ใช้ในรูปพหูพจน์.

เรายังมีคำศัพท์ “avifauna” (เอวิฟอ’นะ) ซึ่งหมายถึง นกทั้งหมดที่อาศัยในท้องถิ่นหรือภูมิภาคหนึ่ง. ตัวอย่างเช่น นกที่พบในป่าเขาหลวง. คำว่า “avifauna” จึงช่วยให้เราเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับนกในท้องถิ่นหรือภูมิภาค.

ดังนั้น, คำศัพท์ “Fauna” นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ที่ปราศจากภาคที่หนึ่งของโลกหรือในท้องถิ่นหนึ่ง, รวมถึงคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่เสริมเติมเพิ่มเติมในทางความหมาย.

ผักชนิดต่าง ๆ ในภาษาอังกฤษ ตอนที่ 1 | สาระน่ารู้จาก Chris Jobs
ผักชนิดต่าง ๆ ในภาษาอังกฤษ ตอนที่ 1 | สาระน่ารู้จาก Chris Jobs
Pebble แปลว่า ก้อนกรวด | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Pebble แปลว่า ก้อนกรวด | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
การโรยตัวทำงานบนที่สูง โรยตัวทำงาน มาตรฐานงานโรยตัวทำงานด้วยเชือก
การโรยตัวทำงานบนที่สูง โรยตัวทำงาน มาตรฐานงานโรยตัวทำงานด้วยเชือก
ลุยไม่รู้โรย สูงวัยดี๊ดี : ป้าลัดดา ครูสอนภาษาอังกฤษ/ ป้าบุปผา สุดยอดฝีมือช่างสานหมวก (13 ก.ย. 61) - Youtube
ลุยไม่รู้โรย สูงวัยดี๊ดี : ป้าลัดดา ครูสอนภาษาอังกฤษ/ ป้าบุปผา สุดยอดฝีมือช่างสานหมวก (13 ก.ย. 61) – Youtube
รีวิว ผงโรยข้าว ยี่ห้อไหนอร่อย อูมามิ ที่สุด ปี 2023 » Best Review Asia
รีวิว ผงโรยข้าว ยี่ห้อไหนอร่อย อูมามิ ที่สุด ปี 2023 » Best Review Asia
กล้วยอบเนยโรยเกลือ” บริหารกล้ามเนื้อในการพูดอังกฤษ กับ Tongue Twisters! | Weekends At คำนี้ดี Ep.28 - Youtube
กล้วยอบเนยโรยเกลือ” บริหารกล้ามเนื้อในการพูดอังกฤษ กับ Tongue Twisters! | Weekends At คำนี้ดี Ep.28 – Youtube

See more here: phutungcpa.com

Learn more about the topic โรย ภาษาอังกฤษ.

See more: phutungcpa.com/category/investment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *