Skip to content

Chính Sách Bảo Mật

Chính sách bảo mật thông tin của phutungcpa.com

Xin trân tr�?ng cảm ơn quý khách đã truy cập vào website phutungcpa.com. Chúng tôi tôn tr�?ng m�?i thông tin của khách hàng và cam kết sẽ bảo mật thông tin mang tính chất riêng tư của quý khách. Xin vui lòng đ�?c kỹ những thông tin dưới đây để hiểu rõ hơn v�? chính sách bảo mật thông tin của chúng tôi để hiểu hơn v�? những cam kết và chúng tôi thực hiện nhằm bảo v�? quy�?n lợi và thông tin của ngư�?i truy cập.

Bảo vệ dữ liệu cá nhân là cách gây dựng ni�?m tin của chúng tôi đối với quý khách. Vì vậy, chúng tôi sẽ sử dụng tên và các thông tin của quý khách tuân thủ theo nội dung của chính sách bảo mật thông tin của chúng tôi. Chúng tôi chỉ thu thập những thông tin liên quan đên giao dịch và đặt hàng online nhằm phục vụ quý khách một cách tốt nhất.

Chúng tôi sẽ thu thập thông tin của quý khách trong th�?i gian mà pháp luật quy đinh hoặc cho những mục đích được sự cho phép của quý khách.

1. Thu thập thông tin cá nhân

Chúng tôi sẽ thu thập thông tin của quý khách khi quý khách muốn nhận sự tư vấn hoặc theo mẫu sẵn của chúng tôi khi bạn đặt hàng hoặc ti�?n hành bình luận dưới mỗi sản phẩm.

Chúng tôi thu thập và lưu trữ những thông tin của bạn phục vụ cho mục đích tư vấn, chủ động liên hệ lại nếu quý khách yêu cầu, hỗ trợ quý khách sau bán hàng.

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin khách hàng cung cấp để xử lý đơn đặt hàng, thông báo th�?i gian bảo dưỡng định kỳ cho quý khách theo yêu cầu. Ngoài ra, chúng tôi có thể sử dụng những thông tin đó để cải thiện giao diện web, xác minh, xác nhận giao dịch trực tuyến. Nếu nhận thấy sự bất tiện, quý khách có thể từ chối bất cứ lúc nào.

Chúng tôi có thể chuyển một số thông tin của bạn cho bên thứ ba để thực hiện mục đích giao hàng (ví dụ như bên chuyển phát nhanh hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ giao hàng).

Phutungcpa.com và những nhà cung cấp bên thứ ba như google, có thể sử dụng cookies của Google Analytics để thu thập thông tin, tối ưu hóa và phục vụ mục đích mang lại trải nghiệm tốt nhất cho ngư�?i sử dụng.

2. Sử dụng Cookie

Phutungcpa.com hiện đang sử tiện ích Google Analytics được cung cấp bới Google. Google Analytics dùng cookie là những tập tin văn bản trong máy tính để giúp website phân tích hành vi ngư�?i dùng web như thế nào. Thông tin này được tổng hợp từ cookie sẽ được gửi tới Google và được phân tích tại đây. Google lập báo cáo v�? các hoạt động mà h�? thu thập được và gửi tới các nhà cung cấp dịch vụ liên quan đến internet, khai thác web. Tất cả những thông tin này được thực hiện dựa trên sự cho phép và giám sát của pháp luật Việt Nam. Quý khách có thể từ chối sử dụng cookie bằng cách ch�?n các thiết lập tích hợp trên trình duyệt.

3. Bảo mật

Chúng tôi sử dựng các biện pháp an ninh để ngăn chặn truy cập trái phép hoặc trái pháp luật gây những ảnh hưởng, thiệt hại tới bạn.

Chúng tôi khuyến cáo khách hàng không nên đưa thông tin chi tiết v�? việc thanh toán với bất kỳ ai bằng e-mail, chúng tôi không chịu trách nhiệm v�? việc quý khách có thể hành chịu những thiệt hai trong viêc trao đổi thông tin qua email.

Quý khách không được phép sử dụng bất cứ công cụ nào để can thiệu vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Nghiêm cấm việc phát tán, truy�?n bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay câm nhập vào dữ liệu của hệ thống website. M�?i vi phạm sẽ bị tước b�? quy�?n lợi cũng như sẽ bị truy tố trước pháp luật nếu cần thiết.

M�?i thông tin giao dịch sẽ được bảo mật nhưng trong trư�?ng hợp cơ quan đi�?u tra hay pháp luật yêu cầu, chúng tôi buoovs phải cung cấp những thông tin này cho các cơ quan pháp luật.

4. Quy�?n lợi khách hàng

Quý khách có quy�?n yêu cầu truy cập vào dữ liệu cá nhân của mình, có quy�?n yêu cầu chúng tôi sửa lại những sai sót trong dữ liệu cá nhân của bạn mà không mất phí. Bất cứ lúc nào bạn cũng có quy�?n yêu cầu chúng tôi ngưng sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn mà không mất phí.