Skip to content

ยาแก้ไอแบบฉีด: การใช้งานและประโยชน์ที่คุณควรรู้

ปรับก่อนป่วย : กินยาแก้ไอให้ได้ผล ( 5 พ.ย. 61)

ยา แก้ ไอ แบบ ฉีด

ยาแก้ไอแบบฉีด

ยาแก้ไอแบบฉีด เป็นวิธีการรักษาอาการไอที่มีความรุนแรงมากขึ้น และอาจไม่ดีขึ้นจากการใช้ยาแก้ไอแบบทาบันหรือแคบอวด ยาแก้ไอแบบฉีด ประกอบด้วยส่วนผสมที่จับตัวกันเพื่อแก้ไอและรักษาปัญหาทางเดินหายใจอย่างมีประสิทธิภาพ

ประเภทของยาแก้ไอแบบฉีด

ยาแก้ไอแบบฉีดสามารถแบ่งเป็นหลายประเภท โดยแต่ละประเภทจะมีการทำงานและส่วนผสมที่แตกต่างกันไป นี่คือประเภทหลักของยาแก้ไอแบบฉีด:

1. ยาแก้ไอ แบบสลายเสมหะ: ยาแก้ไอแบบนี้มีส่วนผสมที่ช่วยในการละลายเสมหะที่คอและระบบทางเดินหายใจ ทำให้ง่ายต่อการขับเสมหะออกมาจากร่างกาย ยาแก้ไอแบบฉีดแบบสลายเสมหะเหมาะสำหรับผู้ที่มีอาการเสมหะคัดตันและอุดตันในทางเดินหายใจ

2. ยาแก้ไอ แบบยับยั้งการหดเกร็งของกล้ามเนื้อหลอดลม: ยาแก้ไอแบบนี้ทำงานโดยการยับยั้งการหดเกร็งของกล้ามเนื้อหลอดลม เพื่อให้ทางเดินหายใจขยายออกมากขึ้น ทำให้ลดอาการไอรุนแรงและลดอาการตื้นหนาวในทางเดินหายใจ

3. ยาแก้ไอ แบบระงับการไอ: ยาแก้ไอแบบนี้โดยทั่วไปจะมีส่วนผสมที่ช่วยลดอาการไอในระยะสั้นๆ และหยุดการหลั่งเสมหะจากทางเดินหายใจ ยาแก้ไอแบบฉีดแบบระงับการไอเหมาะสำหรับผู้ที่มีอาการไอรุนแรงจนทำให้เกิดอาการเจ็บคอหรือไม่สบายเมื่อไอ

การทำงานของยาแก้ไอแบบฉีด

ยาแก้ไอแบบฉีดมีวิธีการทำงานที่แตกต่างกันไปตามประเภทของยา แต่โดยทั่วไปแล้ว ยาแก้ไอแบบฉีดจะทำงานโดยตรงที่ย่อยสลายเสมหะหรือกำจัดการอาการไอตามตัวสามารถ โดยส่วนผสมของยาแก้ไอจะเข้าถึงตำแหน่งที่มีปัญหาและช่วยละลายหรือกำจัดตัวสามารถนั้น โดยมีหลายวิธีที่ยาแก้ไอแบบฉีดจะทำงานได้ เช่น ปล่อยสารสัมผัสตรงตำแหน่งที่มีปัญหา หรือเร่งการหลั่งเหมือนดัดแปลงกระบวนการที่เกิดขึ้นในร่างกาย

ประสิทธิภาพและประโยชน์ของยาแก้ไอแบบฉีด

ยาแก้ไอแบบฉีดมีประสิทธิภาพที่ดีในการรักษาอาการไอที่รุนแรงมาก โดยแต่ละประเภทของยาแก้ไอแบบฉีดจะมีประโยชน์ที่แตกต่างกันไป นี่คือประโยชน์ที่สำคัญของยาแก้ไอแบบฉีด:

1. ช่วยในการละลายเสมหะ: ยาแก้ไอแบบฉีดที่มีส่วนผสมที่ช่วยในการละลายเสมหะจะช่วยในการขับเสมหะออกมาจากทางเดินหายใจ ทำให้ผู้ที่มีอาการหวัดหรือไอรุนแรงสามารถขับเสมหะออกมาได้อย่างง่ายดาย

2. ช่วยในการขยายทางเดินหายใจ: ยาแก้ไอแบบฉีดสามารถช่วยขยายทางเดินหายใจได้ ซึ่งจะลดอาการตื้นหนาวและลดความรุนแรงของอาการไอ

3. ช่วยลดอาการไอ: ยาแก้ไอแบบฉีดที่มีส่วนผสมที่ช่วยลดอาการไอจะสามารถช่วยลดอาการไอรุนแรงและมีประสิทธิภาพในการหยุดการหลั่งเสมหะ

4. ช่วยในการบรรเทาอาการ: ยาแก้ไอแบบฉีดยังช่วยในการบรรเทาความรุนแรงของอาการไอและลดอาการเจ็บคอหรือไม่สบายเมื่อไอ

วิธีการใช้ยาแก้ไอแบบฉีด

วิธีใช้ยาแก้ไอแบบฉีดขึ้นอยู่กับประเภทของยาและคำแนะนำจากแพทย์ ดังนั้น อ่านคำแนะนำในฉลากบรรจุภัณฑ์หรือปฏิบัติตามคำแนะนำจากแพทย์อย่างเคร่งครัดเสมอ

1. ยาแก้ไอแบบฉีดแบบสลายเสมหะ: การใช้ยาแก้ไอแบบนี้จะใช้เข็มฉีดที่คุณจะต้องฉีดยาลงในกล้ามเนื้อหรือส่วนที่ระบบทางเดินหายใจหรือลำไส้หลอดเลือดสามารถขึ้นรูปแบบเป็นเม็ด ให้แล้วดังนั้นการกระตุ้นให้ที่ตำแหน่งที่มีปัญหามีประสิทธิภาพ

2. ยาแก้ไอแบบฉีดที่ป้องกันการหดเกร็งของกล้ามเนื้อหลอดลม: ยาแก้ไอแบบนี้มีการใช้เข็มฉีดที่ฉีดยาลงในกล้ามเนื้อหรือส่วนที่ระบบทางเดินหายใจ เพื่อยับยั้งการหดเกร็งของกล้ามเนื้อหลอดลม ทำให้ทางเดินหายใจขยายออกมากขึ้น

3. ยาแก้ไอแบบฉีดแบบระงับการไอ: ขั้นตอนการใช้ยาแก้ไอแบบนี้เหมือนกับยาแก้ไอแบบฉีดแบบอื่นๆ คุณจะต้องฉีดยาลงในกล้ามเนื้อหรือส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจ โดยคำแนะนำจะช่วยให้ลดอาการไอและหยุดการหลั่งเสมหะในระยะสั้นๆ

ข้อควรระวังในการใช้ยาแก้ไอแบบฉีด

การใช้ยาแก้ไอแบบฉีดจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำที่แพทย์ให้ เพื่อป้องกันการใช้ยาผิดวิธี นอกจากนี้ยังควรระวังสิ่งต่างๆ ต่อไปนี้:

1. อ่านคำแนะนำ: อ่านคำแนะนำในฉลากบรรจุภัณฑ์ของยาแต่ละประเภทให้เข้าใจและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ถูกต้อง หากคุณไม่แน่ใจว่าควรใช้ยาแบบฉีดอย่างไร ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

2. คำแนะนำจากแพทย์: สอบถามและปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์เมื่อใช้ยาแก้ไอแบบฉีด สอบถามเกี่ยวกับวิธีใช้ตามคำแนะนำ ปริมาณที่คุณควรใช้ และความถี่ในการใช้ยา

3. แสดงอาการผิดปกติ: หากคุณมีอาการผิดปกติหลังใช้ยาแก้ไอแบบฉีด อย่างเช่น แสบร้อนหรือปวดที่จุดที่ฉีด ผื่นแพ้ หรือปัญหาต่างๆ คุณควรปรึกษาแพทย์ทันที

4. กำหนดสิ้นสุด: ใช้ยาแก้ไอแบบฉีดตามระยะเวลาที่แพทย์แนะนำ อย่างไรก็ตามหากอาการไม่ดีขึ้นหรือมีอาการคืนเป็นระยะ เราควรปรึกษาแพทย์เพื่อขอคำปรึกษาเพิ่มเติม

ผลข้างเคียงของยาแก้ไอแบบฉีด

ยาแก้ไอแบบฉีดอาจมีผลข้างเคียงบางประการ ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้เมื่อใช้ยาหรือหลังจากการฉีด นี่คือผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น:

1. ความร้อนหรือแสบร้อนที่จุดฉีด

2. ผื่นแพ้ตามจุด

ปรับก่อนป่วย : กินยาแก้ไอให้ได้ผล ( 5 พ.ย. 61)

คำสำคัญที่ผู้ใช้ค้นหา: ยา แก้ ไอ แบบ ฉีด

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ ยา แก้ ไอ แบบ ฉีด

ปรับก่อนป่วย : กินยาแก้ไอให้ได้ผล ( 5 พ.ย. 61)
ปรับก่อนป่วย : กินยาแก้ไอให้ได้ผล ( 5 พ.ย. 61)

หมวดหมู่: Top 84 ยา แก้ ไอ แบบ ฉีด

ดูเพิ่มเติมที่นี่: phutungcpa.com

มี 49 ภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ ยา แก้ ไอ แบบ ฉีด.

บอกต่อ! 6 สเปรย์พ่นคอ แก้เจ็บคอ ไอเทมติดกระเป๋า หยิบมาใช้ได้ทุกเวลา
บอกต่อ! 6 สเปรย์พ่นคอ แก้เจ็บคอ ไอเทมติดกระเป๋า หยิบมาใช้ได้ทุกเวลา
บอกต่อ! 6 สเปรย์พ่นคอ แก้เจ็บคอ ไอเทมติดกระเป๋า หยิบมาใช้ได้ทุกเวลา
บอกต่อ! 6 สเปรย์พ่นคอ แก้เจ็บคอ ไอเทมติดกระเป๋า หยิบมาใช้ได้ทุกเวลา
สเปรย์พ่นคอ แก้ไอ แก้เจ็บคอ ยี่ห้อไหนดี ปี 2023
สเปรย์พ่นคอ แก้ไอ แก้เจ็บคอ ยี่ห้อไหนดี ปี 2023
4 อันดับ สเปรย์ยาพ่นแก้เจ็บคอ ลดระคายเคือง พกพาสะดวก กันยายน 2021 - Sale Here
4 อันดับ สเปรย์ยาพ่นแก้เจ็บคอ ลดระคายเคือง พกพาสะดวก กันยายน 2021 – Sale Here
สเปรย์พ่นคอ แก้ไอ แก้เจ็บคอ ยี่ห้อไหนดี ปี 2023
สเปรย์พ่นคอ แก้ไอ แก้เจ็บคอ ยี่ห้อไหนดี ปี 2023
ยาแก้ไอ ยี่ห้อไหนดี ปี 2023 ละลายเสมหะ บรรเทาอาการเจ็บคอ | Mybest
ยาแก้ไอ ยี่ห้อไหนดี ปี 2023 ละลายเสมหะ บรรเทาอาการเจ็บคอ | Mybest
สั่งซื้อ ที่พ่นคอ โควิด ในราคาสุดคุ้ม | Shopee Thailand
สั่งซื้อ ที่พ่นคอ โควิด ในราคาสุดคุ้ม | Shopee Thailand
6 สเปรย์พ่นคอ ยี่ห้อไหนดี แก้เจ็บคอ ช่วยแก้ไอ ละลายเสมหะ
6 สเปรย์พ่นคอ ยี่ห้อไหนดี แก้เจ็บคอ ช่วยแก้ไอ ละลายเสมหะ
4 อันดับ สเปรย์ยาพ่นแก้เจ็บคอ ลดระคายเคือง พกพาสะดวก กันยายน 2021 - Sale Here
4 อันดับ สเปรย์ยาพ่นแก้เจ็บคอ ลดระคายเคือง พกพาสะดวก กันยายน 2021 – Sale Here
บอกต่อ! 6 สเปรย์พ่นคอ แก้เจ็บคอ ไอเทมติดกระเป๋า หยิบมาใช้ได้ทุกเวลา
บอกต่อ! 6 สเปรย์พ่นคอ แก้เจ็บคอ ไอเทมติดกระเป๋า หยิบมาใช้ได้ทุกเวลา
สเปรย์พ่นคอแก้ไอ เจ็บคอ ละลายเสมหะ เลือกซื้อยี่ห้อไหนดี?
สเปรย์พ่นคอแก้ไอ เจ็บคอ ละลายเสมหะ เลือกซื้อยี่ห้อไหนดี?
ยาแก้ไอโยคี 120 Ml ศิริ/ขวด - สั่งยาออนไลน์
ยาแก้ไอโยคี 120 Ml ศิริ/ขวด – สั่งยาออนไลน์
10 สเปรย์แก้เจ็บคอ ยี่ห้อไหนดี ปี 2023 ฉีดพ่นง่าย ชุ่มคอ | Mybest
10 สเปรย์แก้เจ็บคอ ยี่ห้อไหนดี ปี 2023 ฉีดพ่นง่าย ชุ่มคอ | Mybest
Zyrtec (Cetirizine Hydrochloride 10 Mg) ยาแก้แพ้ ซีร์เทค ขนาดบรรจุ 10 เม็ด/แผง - สั่งยาออนไลน์
Zyrtec (Cetirizine Hydrochloride 10 Mg) ยาแก้แพ้ ซีร์เทค ขนาดบรรจุ 10 เม็ด/แผง – สั่งยาออนไลน์
ชัวร์ก่อนแชร์ : ยาแก้ไอ ที่คนเป็นโควิดห้ามกิน จริงหรือ ? - Youtube
ชัวร์ก่อนแชร์ : ยาแก้ไอ ที่คนเป็นโควิดห้ามกิน จริงหรือ ? – Youtube
ยา พ่น คอ แก้ ไอ ราคาพิเศษ | ซื้อออนไลน์ที่ Shopee ส่งฟรี*ทั่วไทย!
ยา พ่น คอ แก้ ไอ ราคาพิเศษ | ซื้อออนไลน์ที่ Shopee ส่งฟรี*ทั่วไทย!
บอกต่อ! 6 สเปรย์พ่นคอ แก้เจ็บคอ ไอเทมติดกระเป๋า หยิบมาใช้ได้ทุกเวลา
บอกต่อ! 6 สเปรย์พ่นคอ แก้เจ็บคอ ไอเทมติดกระเป๋า หยิบมาใช้ได้ทุกเวลา
4 อันดับ สเปรย์ยาพ่นแก้เจ็บคอ ลดระคายเคือง พกพาสะดวก กันยายน 2021 - Sale Here
4 อันดับ สเปรย์ยาพ่นแก้เจ็บคอ ลดระคายเคือง พกพาสะดวก กันยายน 2021 – Sale Here
สั่งซื้อ ยา พ่นคอแก้ไอ ในราคาสุดคุ้ม | Shopee Thailand
สั่งซื้อ ยา พ่นคอแก้ไอ ในราคาสุดคุ้ม | Shopee Thailand
ไบโซลวอล Bisolvon (Bromhexine) (1แผง 10เม็ด) - สั่งยาออนไลน์
ไบโซลวอล Bisolvon (Bromhexine) (1แผง 10เม็ด) – สั่งยาออนไลน์
ยาพ่นคอแก้ไอ ราคาถูก ซื้อออนไลน์ที่ - ก.ค. 2023 | Lazada.Co.Th
ยาพ่นคอแก้ไอ ราคาถูก ซื้อออนไลน์ที่ – ก.ค. 2023 | Lazada.Co.Th
โพรโพลิส คิต เมาท์ สเปรย์พ่นคอ 10 มล. - Big C Online
โพรโพลิส คิต เมาท์ สเปรย์พ่นคอ 10 มล. – Big C Online
สั่งซื้อ ยา พ่นคอแก้ไอ ในราคาสุดคุ้ม | Shopee Thailand
สั่งซื้อ ยา พ่นคอแก้ไอ ในราคาสุดคุ้ม | Shopee Thailand
Ikids Mouth Spray สเปรย์พ่นแก้ไอและเจ็บคอสำหรับเด็กโดยเฉพาะ - Bljourney
Ikids Mouth Spray สเปรย์พ่นแก้ไอและเจ็บคอสำหรับเด็กโดยเฉพาะ – Bljourney
Zithromax (Azithromycin 250 Mg) ยาปฏิชีวนะ ซิโธรแมกซ์ ขนาดบรรจุ 6 เม็ด/กล่อง - สั่งยาออนไลน์
Zithromax (Azithromycin 250 Mg) ยาปฏิชีวนะ ซิโธรแมกซ์ ขนาดบรรจุ 6 เม็ด/กล่อง – สั่งยาออนไลน์
แนะนำ 6 สเปรย์พ่นคอ บรรเทาอาการไอ ลดอาการระคายคอ ไอเทมที่ต้องมีติดบ้าน! กุมภาพันธ์ 2023 - Sale Here
แนะนำ 6 สเปรย์พ่นคอ บรรเทาอาการไอ ลดอาการระคายคอ ไอเทมที่ต้องมีติดบ้าน! กุมภาพันธ์ 2023 – Sale Here
สเปรย์แก้เจ็บคอ ราคาพิเศษ | ซื้อออนไลน์ที่ Shopee ส่งฟรี*ทั่วไทย!
สเปรย์แก้เจ็บคอ ราคาพิเศษ | ซื้อออนไลน์ที่ Shopee ส่งฟรี*ทั่วไทย!
ยาพ่นเจ็บคอ ราคาถูก ซื้อออนไลน์ที่ - ก.ค. 2023 | Lazada.Co.Th
ยาพ่นเจ็บคอ ราคาถูก ซื้อออนไลน์ที่ – ก.ค. 2023 | Lazada.Co.Th
ไอเรื้อรัง... ทำอย่างไรถึงจะหาย? | โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
ไอเรื้อรัง… ทำอย่างไรถึงจะหาย? | โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
แนะนำ 6 สเปรย์พ่นคอ บรรเทาอาการไอ ลดอาการระคายคอ ไอเทมที่ต้องมีติดบ้าน! กุมภาพันธ์ 2023 - Sale Here
แนะนำ 6 สเปรย์พ่นคอ บรรเทาอาการไอ ลดอาการระคายคอ ไอเทมที่ต้องมีติดบ้าน! กุมภาพันธ์ 2023 – Sale Here
Ventolin Nebules (Sabultamol) เวนโทลิน 2.5มก. 5 โดส ใช้กับเครื่องพ่นยา - สั่งยาออนไลน์
Ventolin Nebules (Sabultamol) เวนโทลิน 2.5มก. 5 โดส ใช้กับเครื่องพ่นยา – สั่งยาออนไลน์
ใครเจ็บคอ เชิญมามุงรีวิวสเปรย์ฉีดคอแบบลึกสุดติ่ง - Pantip
ใครเจ็บคอ เชิญมามุงรีวิวสเปรย์ฉีดคอแบบลึกสุดติ่ง – Pantip
ยาแก้ไอ ญี่ปุ่น 5 แบบ สรรพคุณเด็ด ใช้ง่ายเห็นผล - Chill Chill Japan
ยาแก้ไอ ญี่ปุ่น 5 แบบ สรรพคุณเด็ด ใช้ง่ายเห็นผล – Chill Chill Japan
มายเฮอบัล มายบาซิน สเปรย์พ่นช่องปาก | ร้านหนังสือนายอินทร์
มายเฮอบัล มายบาซิน สเปรย์พ่นช่องปาก | ร้านหนังสือนายอินทร์
บรรเทาอาการไอด้วยสมุนไพรธรรมชาติ - Megawecare
บรรเทาอาการไอด้วยสมุนไพรธรรมชาติ – Megawecare
ไอเรื้อรัง... ทำอย่างไรถึงจะหาย? | โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
ไอเรื้อรัง… ทำอย่างไรถึงจะหาย? | โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
8 ยาพ่นคอ แก้อาการเจ็บคอ ลดอาการไอ ที่อยากแนะนำ
8 ยาพ่นคอ แก้อาการเจ็บคอ ลดอาการไอ ที่อยากแนะนำ
แนะนำ 6 สเปรย์พ่นคอ บรรเทาอาการไอ ลดอาการระคายคอ ไอเทมที่ต้องมีติดบ้าน! กุมภาพันธ์ 2023 - Sale Here
แนะนำ 6 สเปรย์พ่นคอ บรรเทาอาการไอ ลดอาการระคายคอ ไอเทมที่ต้องมีติดบ้าน! กุมภาพันธ์ 2023 – Sale Here
ลูกน้อย ไอบ่อย มีเสมหะ เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย รักษาอย่างไร? - สามัคคีเภสัช
ลูกน้อย ไอบ่อย มีเสมหะ เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย รักษาอย่างไร? – สามัคคีเภสัช
Ventolin Nebules (Sabultamol) เวนโทลิน 2.5มก. 5 โดส ใช้กับเครื่องพ่นยา - สั่งยาออนไลน์
Ventolin Nebules (Sabultamol) เวนโทลิน 2.5มก. 5 โดส ใช้กับเครื่องพ่นยา – สั่งยาออนไลน์
8 สเปรย์กันแดด สัมผัสบางเบา หน้าไม่เยิ้ม แดดร้อนแค่ไหนก็ไม่เหนียวหนะ
8 สเปรย์กันแดด สัมผัสบางเบา หน้าไม่เยิ้ม แดดร้อนแค่ไหนก็ไม่เหนียวหนะ
5 สเปรย์แก้ปวดกล้ามเนื้อ คลายกล้ามเนื้อจากการเดินเยอะ ออกกำลังกายหนัก ออฟฟิศซินโดรม!
5 สเปรย์แก้ปวดกล้ามเนื้อ คลายกล้ามเนื้อจากการเดินเยอะ ออกกำลังกายหนัก ออฟฟิศซินโดรม!
แนะนำ 6 สเปรย์พ่นคอ บรรเทาอาการไอ ลดอาการระคายคอ ไอเทมที่ต้องมีติดบ้าน! กุมภาพันธ์ 2023 - Sale Here
แนะนำ 6 สเปรย์พ่นคอ บรรเทาอาการไอ ลดอาการระคายคอ ไอเทมที่ต้องมีติดบ้าน! กุมภาพันธ์ 2023 – Sale Here
เมก้า วีแคร์ ยูจิก้า เฮอร์บอล เม้าท์ สเปรย์แก้เจ็บคอ 10 มล. - Big C Online
เมก้า วีแคร์ ยูจิก้า เฮอร์บอล เม้าท์ สเปรย์แก้เจ็บคอ 10 มล. – Big C Online
มายเฮอบัล มายบาซิน สเปรย์พ่นช่องปาก | ร้านหนังสือนายอินทร์
มายเฮอบัล มายบาซิน สเปรย์พ่นช่องปาก | ร้านหนังสือนายอินทร์
Ikids Mouth Spray สเปรย์พ่นแก้ไอและเจ็บคอสำหรับเด็กโดยเฉพาะ - Bljourney
Ikids Mouth Spray สเปรย์พ่นแก้ไอและเจ็บคอสำหรับเด็กโดยเฉพาะ – Bljourney

ลิงค์บทความ: ยา แก้ ไอ แบบ ฉีด.

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโพสต์หัวข้อนี้ ยา แก้ ไอ แบบ ฉีด.

ดูเพิ่มเติม: https://phutungcpa.com/category/blog/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *