Skip to content

รวบรวม 52 โกรธา แปลว่า

โกรธา แปลว่า การรวบรวมโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ ข้อมูลนี้รวบรวมจากแหล่งที่มา phutungcpa.com.อ่านเพิ่มเติม: phutungcpa.com/category/investment

แค่บีบแตรเองพ่อหนุ่ม ไม่เห็นต้องโมโห โกรธา มากมายขนาดนั้น : Matichon TV

โกรธา แปลว่า: การแสดงอารมณ์ที่ไม่สามารถถือได้ในคำพูด

Etymology of โกรธา The term “โกรธา” has its roots in the Thai language, specifically derived from the word “โกรธ” (pronounced “kroht”). The addition of the… Read More »โกรธา แปลว่า: การแสดงอารมณ์ที่ไม่สามารถถือได้ในคำพูด