Skip to content

ตอกย้ำ ภาษาอังกฤษ: เรียนรู้เทคนิคพื้นฐานสำหรับผู้เริ่มต้น

เข้าโหมดเฮิร์ท! เรียนภาษาอังกฤษจาก 5 เพลงเศร้าขยี้ใจคนอกหัก

ตอกย้ำซ้ำเติม ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

Keywords searched by users: ตอกย้ำ ภาษาอังกฤษ: เรียนรู้เทคนิคพื้นฐานสำหรับผู้เริ่มต้น ตอกย้ำ ซ้ำเติม ภาษาอังกฤษ, ตอกย้ำ ความหมาย, เน้นย้ำ ภาษาอังกฤษ, Emphasize แปล, ข้อมูลซ้ำ ภาษาอังกฤษ, ซ้ํา ภาษาอังกฤษ, Reinforce, Aggravate

ความหมายของตอกย้ำ

เข้าโหมดเฮิร์ท! เรียนภาษาอังกฤษจาก 5 เพลงเศร้าขยี้ใจคนอกหัก
เข้าโหมดเฮิร์ท! เรียนภาษาอังกฤษจาก 5 เพลงเศร้าขยี้ใจคนอกหัก

ความหมายของตอกย้ำ

คำว่า ตอกย้ำ เป็นคำที่มักใช้ในประโยคในภาษาไทย เพื่อแสดงถึงการเน้นความสำคัญของเนื้อหาหรือคำพูดในบทสนทนา โดยมักจะใช้คำว่า ตอกย้ำ หรือ ย้ำ อยู่ท้ายประโยค หรือเวลาต้องการให้คำพูดหรือเนื้อหามีความชัดเจนมากขึ้น

การใช้คำว่า ตอกย้ำ มักเกิดขึ้นในบทสนทนา โดยเฉพาะในกรณีที่ผู้พูดต้องการให้คำพูดหรือข้อมูลที่สื่อถึงเป็นเรื่องสำคัญ หรืออาจใช้เพื่อเน้นความเห็นหรือข้อความที่ต้องการสื่อสารให้เข้าใจอย่างชัดเจน

ตัวอย่างการใช้ ตอกย้ำ ในประโยค:

 • คุณจริงๆ แล้วต้องตอกย้ำว่าเรื่องนี้สำคัญมาก
 • การปฏิบัติตามกฎระเบียบเป็นสิ่งสำคัญ ต้องย้ำเตือนให้ทุกคนทราบด้วย

การใช้คำว่า ตอกย้ำ ช่วยในการเน้นความสำคัญและเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับข้อความหรือข้อมูลที่สื่อถึง โดยทำให้ผู้ฟังหรือผู้อ่านเข้าใจและจดจำได้ดีขึ้น

นอกจากนี้ คำว่า ตอกย้ำ ยังสามารถใช้เป็นเครื่องหมายในการเน้นคำพูดหรือข้อความในสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่อออนไลน์ เช่น การใช้ตัวหนาหรือตัวเอียงในการเน้นคำที่ต้องการให้ผู้อ่านสังเกตและจดจำได้

สรุปความหมายของคำว่า ตอกย้ำ คือการใช้คำนี้เพื่อเน้นและเพิ่มความสำคัญในเนื้อหาหรือคำพูด โดยทำให้ผู้ฟังหรือผู้อ่านเข้าใจและจดจำได้ดีขึ้น การใช้ ตอกย้ำ เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการสื่อสารให้คำพูดหรือข้อมูลเป็นที่เขความหมายของคำว่า ตอกย้ำ ในภาษาไทยเป็นการเน้นและเพิ่มความสำคัญให้กับเนื้อหาหรือคำพูดที่ถูกกล่าวขาน คำว่า ตอกย้ำ นี้มักถูกใช้ในบทสนทนา เพื่อให้เนื้อหาหรือคำพูดเป็นที่เน้นและเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น การใช้ ตอกย้ำ เป็นวิธีหนึ่งในการช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับข้อความหรือข้อมูลที่กล่าวถึง

การใช้คำว่า ตอกย้ำ มักเกิดขึ้นในบทสนทนา เมื่อผู้พูดต้องการให้คำพูดหรือเนื้อหาที่กล่าวถึงเป็นเรื่องสำคัญมาก หรือเมื่อต้องการให้คำพูดหรือเนื้อหามีความชัดเจนและเข้าใจได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ คำว่า ตอกย้ำ ยังสามารถใช้เพื่อเน้นความเห็นหรือสื่อสารข้อความให้เข้าใจอย่างชัดเจน

ตัวอย่างการใช้ ตอกย้ำ ในประโยค:

 • คุณจริงๆ แล้วต้องตอกย้ำว่าเรื่องนี้สำคัญมาก
 • การปฏิบัติตามกฎระเบียบเป็นสิ่งสำคัญ ต้องย้ำเตือนให้ทุกคนทราบด้วย

การใช้คำว่า ตอกย้ำ ช่วยในการเน้นความสำคัญและเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับข้อความหรือข้อมูลที่กล่าวถึง โดยทำให้ผู้ฟังหรือผู้อ่านเข้าใจและจดจำได้ดีขึ้น

นอกจากนี้ คำว่า ตอกย้ำ ยังสามารถใช้เป็นเครื่องหมายในการเน้นคำพูดหรือข้อความในสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่อออนไลน์ เช่น การใช้ตัวหนาหรือตัวเอียงในการเน้นคำที่ต้องการให้ผู้อ่านสังเกตและจดจำได้

สรุปความหมายของคำว่า ตอกย้ำ คือการใช้คำนี้เพื่อเน้นและเพิ่มความสำคัญในเนื้อหาหรือคำพูด

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่าตอกย้ำ

20 คําคมภาษาอังกฤษจากหนังดังที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้คุณ
20 คําคมภาษาอังกฤษจากหนังดังที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้คุณ

ตอกย้ำ เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยเพื่อแสดงถึงการเน้นหรือการย้ำความสำคัญของเนื้อหาหรือคำพูดในประโยค เมื่อใช้คำว่า ตอกย้ำ จะช่วยให้ผู้ฟังหรือผู้อ่านเข้าใจและจำข้อมูลได้ดีขึ้น นอกจากนี้ การใช้คำว่า ตอกย้ำ ยังช่วยให้คำพูดหรือเนื้อหาดูมีน้ำหนักและน่าสนใจมากขึ้นด้วย

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ตอกย้ำ:

 1. สุขภาพดีเป็นสิ่งที่สำคัญต่อชีวิต ตอกย้ำว่าควรดูแลรักษาสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ
  ในประโยคนี้คำว่า ตอกย้ำ ใช้เพื่อเน้นความสำคัญของการดูแลรักษาสุขภาพ และเตือนให้ผู้ฟังหรือผู้อ่านให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อย่างมาก

 2. การศึกษาเป็นประตูสู่อนาคตที่ประสบความสำเร็จ ตอกย้ำว่าควรเตรียมตัวและหาความรู้อย่างสม่ำเสมอ
  ในประโยคนี้คำว่า ตอกย้ำ ใช้เพื่อเน้นความสำคัญของการศึกษาและการเตรียมตัวในการเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคต

 3. การให้ความสำคัญกับครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญต่อความสุข ตอกย้ำว่าควรให้เวลาและความรักที่เพียงพอแก่ครอบครัว
  ในประโยคนี้คำว่า ตอกย้ำ ใช้เพื่อเน้นความสำคัญของครอบครัวและการให้ความรักแก่ครอบครัว และเตือนให้ผู้ฟังหรือผู้อ่านให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อย่างมาก

 4. การรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นหน้าที่ของทุกคน ตอกย้ำว่าควรใช้ทรัพยากรให้เหมาะสมและรักษาสิ่งแวดล้อมให้ดี
  ในประโยคนี้คำว่า ตอกย้ำ ใช้เพื่อเน้นความสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรให้เหมาะสม และเตือนให้ผู้ฟังหรือผู้อ่านให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อย่างมาก

 5. ความสัมพันธ์ที่ดีเป็นประการที่สำคัญในการสร้างความสุข ตอกย้ำว่าควรเสียสละและให้ความอบอุ่นให้กับคนรอบข้าง
  ในประโยคนี้คำว่า ตอกย้ำ ใช้เพื่อเน้นความสำคัญของความสัมพันธ์ที่ดีและการให้ความอบอุ่นกับคนรอบข้าง และเตือนให้ผู้ฟังหรือผู้อ่านให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อย่างมาก

ในทุกๆ ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ตอกย้ำ เข้ามา คำนี้ถูกใช้เพื่อเน้นและย้ำความสำคัญของเรื่องหรือคำพูดที่ถูกกล่าวข้างหน้า ซึ่งจะช่วยให้ผู้ฟังหรือผู้อ่านเข้าใจและจำข้อมูลได้ดีขึ้น และเพิ่มความน่าสนใจให้กับเนื้อหา

การแปลคำว่าตอกย้ำเป็นภาษาอังกฤษ

5 สเต็ป ตั้งเป้าหมายยังไง ให้พูดอังกฤษเก่งสักที! | บล็อกภาษาอังกฤษอิงกู
5 สเต็ป ตั้งเป้าหมายยังไง ให้พูดอังกฤษเก่งสักที! | บล็อกภาษาอังกฤษอิงกู

การแปลคำว่า ตอกย้ำ เป็นภาษาอังกฤษ

คำว่า ตอกย้ำ เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยเพื่อแสดงถึงการเน้นความสำคัญหรือการให้ความสำคัญกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยมักจะใช้ในบทสนทนา บทความ หรือประโยคเพื่อให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังเข้าใจว่ามีความสำคัญอย่างมาก หรือต้องการให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อสิ่งที่กล่าวถึง

ในการแปลคำว่า ตอกย้ำ เป็นภาษาอังกฤษ จะมีหลายวิธีที่สามารถใช้ได้ ขึ้นอยู่กับบริบทและวัตถุประสงค์ของการแปลด้วยกัน ดังนี้:

 1. Emphasize

  • เป็นคำแปลที่ใกล้เคียงมากที่สุดกับคำว่า ตอกย้ำ ในภาษาอังกฤษ
  • เป็นคำที่ใช้ในบทสนทนาและเอกสารทางวิชาการเพื่อเน้นความสำคัญของเนื้อหา
  • ตัวอย่าง: I want to emphasize the importance of punctuality in our meetings. (ฉันต้องการเน้นความสำคัญของความตรงเวลาในการประชุมของเรา)
 2. Highlight

  • เป็นคำที่ใช้ในบทความหรือเอกสารทางวิชาการเพื่อเน้นให้ผู้อ่านเห็นความสำคัญของเนื้อหา
  • ตัวอย่าง: The report highlights the key factors that contributed to the companys success. (รายงานนี้เน้นให้เห็นปัจจัยสำคัญที่มีส่วนช่วยในความสำเร็จของบริษัท)
 3. Stress

  • เป็นคำที่ใช้ในบทสนทนาและบทความเพื่อโปร่งใสให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังรับรู้ถึงความสำคัญหรือความจำเป็นของเนื้อหา
  • ตัวอย่าง: It is crucial to stress the importance of environmental conservation. (สำคัญที่จะเน้นความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม)
 4. Reiterate

  • เป็นคำที่ใช้ในบทสนทนาหรือเอกสารที่มีเนื้อหาที่ซ้ำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำว่า reiterate ในบทความเพื่อแสดงความเน้นหรือความสำคัญ
  • เป็นคำที่ใช้ในบทความหรือบรรยายเพื่อเน้นถึงความสำคัญของข้อความหรือเนื้อหาที่กล่าวถึง
  • เนื้อหาที่ใช้คำว่า reiterate มักเป็นเนื้อหาที่มีความสำคัญสูงและต้องการให้ผู้อ่านเข้าใจอย่างชัดเจน
  • ตัวอย่าง: I want to reiterate the importance of following safety procedures at all times. (ฉันต้องการเน้นความสำคัญของการปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัยตลอดเวลา)

คำแปลที่ได้กล่าวถึงข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างเพื่อแสดงถึงวิธีแปลคำว่า ตอกย้ำ ให้เป็นภาษาอังกฤษ อย่างไรก็ตาม การแปลคำศัพท์หรือประโยคต่าง ๆ ควรพิจารณาจากบริบทและวัตถุประสงค์ของการแปลเพื่อให้ผลลัพธ์แปลเป็นอย่างที่ควรและเหมาะสมกับที่ต้องการใช้งานนั้น และควรใช้คำแปลที่เหมาะสมและเข้าใจง่ายสำหรับผู้อ่านหรือผู้ฟังในภาษาเป้าหมาย

การใช้คำว่าตอกย้ำในประโยคภาษาอังกฤษ

ฝึกก่อนลืม! วางแผนฝึกภาษาอังกฤษยังไงให้ได้ต่อเนื่อง
ฝึกก่อนลืม! วางแผนฝึกภาษาอังกฤษยังไงให้ได้ต่อเนื่อง

การใช้คำว่า ตอกย้ำ ในประโยคในภาษาอังกฤษหมายถึงการใช้คำหรือวลีเพื่อเน้นความสำคัญหรือความเชื่อมั่นในเนื้อหาที่กำลังถูกกล่าวหรือเขียนอยู่ การใช้คำว่า ตอกย้ำ เป็นเทคนิคทางภาษาที่ใช้ในการสร้างความโดดเด่นและเพิ่มความเข้าใจในเนื้อหา นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังเข้าใจและจดจำข้อมูลได้ดีขึ้น

ในภาษาอังกฤษมีหลายวิธีที่สามารถใช้ในการตอกย้ำคำหรือวลี ต่อไปนี้คือบางวิธีและตัวอย่างการใช้งาน:

 1. การใช้คำพิเศษ (Intensifiers):

  • เพิ่มคำพิเศษต่อท้ายคำ: เช่น very, extremely, absolutely, completely เป็นต้น เช่น I am very happy. (ฉันยินดีมาก)
  • การใช้คำพิเศษเพื่อเน้นคำ: เช่น Its absolutely amazing! (มันน่าอัศจรรย์มากเลย)
 2. การใช้คำวลี:

  • การใช้คำวลีที่เรียงต่อกัน: เช่น This is a once-in-a-lifetime opportunity. (นี่คือโอกาสที่มีค่ามาก 1 ครั้งในชีวิต)
  • การใช้คำวลีที่มีคำนามเยื่อง: เช่น She is a top-notch singer. (เธอเป็นนักร้องที่ยอดเยี่ยม)
  • การใช้คำวลีที่มีคำกริยาเติม: เช่น He ran like lightning. (เขาวิ่งเร็วเหมือนฟ้าผ่า)
  • การใช้สำนวน: เช่น Actions speak louder than words. (การกระทำมีค่ามากกว่าคำพูด)
 3. การใช้คำถาม:

  • การใช้คำถามเพื่อเน้นความเชื่อมั่น: เช่น Did I not tell you? (ฉันไม่ได้บอกคุณหรือเปล่า?)
  • การใช้คำถามคาถามน้อย: เช่น Are you serious? (คุณจริงหรือเปล่า?)
 4. การใช้คำในรูปแบบพิเศษ:

  • การใช้คำที่เขียนด้วยตัวใหญ่ทั้งหมด: เช่น I LOVE this song! (ฉันรักเพลงนี้!)
  • การใช้คำในรูปแบบความสัมพันธ์: เช่่น Its the best book Ive ever read. (มันเป็นหนังสือที่ดีที่สุดที่ฉันเคยอ่าน)

การใช้คำว่า ตอกย้ำ เป็นเทคนิคทางภาษาที่สำคัญในการสร้างความโดดเด่นและเพิ่มความเข้าใจในเนื้อหาของประโยคภาษาอังกฤษ โดยใช้คำพิเศษ เช่น very, extremely, absolutely, completely เพื่อเพิ่มคำนามหรือกริยาให้มีความเข้มข้นมากขึ้น เช่น I am very happy (ฉันมีความสุขมาก), Its absolutely amazing! (มันน่าทึ่งมากๆ) นอกจากนี้ยังสามารถใช้คำถามเพื่อเน้นความเชื่อมั่น เช่น Did I not tell you? (ฉันไม่ได้บอกคุณหรือเปล่า?) หรือการใช้คำในรูปแบบพิเศษ เช่นใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด เพื่อเน้นคำนามหรือกริยา เช่น I LOVE this song! (ฉันรักเพลงนี้!). การใช้คำวลีเพื่อเน้นความสำคัญ เช่น This is a once-in-a-lifetime opportunity. (นี่คือโอกาสที่มีค่ามาก 1 ครั้งในชีวิต) และการใช้สำนวน เช่น Actions speak louder than words. (การกระทำมีค่ามากกว่าคำพูด) ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเครื่องมือทางภาษาที่ช่วยให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังเข้าใจและจดจำข้อมูลได้ดีขึ้น

คำแนะนำในการใช้คำว่าตอกย้ำให้ถูกต้อง

ถ้าการล้อปมด้อย ชื่อพ่อแม่ เป็นการบูลลี่ แล้วคำว่ากู Meng ในภาษาไทยเป็นการบูลลี่หรือไ่ม่ - Pantip
ถ้าการล้อปมด้อย ชื่อพ่อแม่ เป็นการบูลลี่ แล้วคำว่ากู Meng ในภาษาไทยเป็นการบูลลี่หรือไ่ม่ – Pantip

คำแนะนำในการใช้คำว่า ตอกย้ำ ให้ถูกต้อง

การใช้คำว่า ตอกย้ำ เป็นสิ่งที่สำคัญในการสื่อสารเพื่อให้คำพูดหรือข้อความมีความชัดเจนและเข้าใจได้ถูกต้อง ในภาษาไทย คำว่า ตอกย้ำ มักถูกนำมาใช้ในบทสนทนา บทความ หรือเอกสารที่ต้องการเน้นความสำคัญของคำหรือข้อความใดๆ อย่างไรก็ตาม การใช้คำนี้อย่างถูกต้องจะช่วยให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังเข้าใจเนื้อหาได้อย่างถูกต้องและไม่สับสน

ต่อไปนี้คือคำแนะนำในการใช้คำว่า ตอกย้ำ ให้ถูกต้อง:

 1. ใช้คำว่า ตอกย้ำ เมื่อต้องการเน้นความสำคัญหรือข้อสรุป: เมื่อคุณต้องการให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังเข้าใจว่าข้อความหรือคำพูดที่กำลังพูดถึงเป็นเรื่องสำคัญ คุณสามารถใช้คำว่า ตอกย้ำ ได้เพื่อให้สื่อความหมายในเรื่องนั้นๆ ชัดเจนขึ้น เช่น ผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพเยี่ยมและราคาที่เหมาะสม ตอกย้ำว่าเราให้ความสำคัญกับคุณภาพที่ดีที่สุด

 2. ใช้คำว่า ตอกย้ำ เมื่อต้องการเน้นคำหรือประโยคที่สำคัญ: เมื่อคุณต้องการให้คำหรือประโยคที่เกี่ยวข้องเป็นที่สำคัญและต้องการให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังให้ความสนใจ เช่น ขอแนะนำให้คุณอ่านหนังสือเล่มนี้ ตอกย้ำว่ามันจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการพัฒนาทักษะของคุณ

 3. ใช้คำว่า ตอกย้ำ เมื่อต้องการปรับปรุงความเข้าใจ: เมื่อคุณต้องการให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังเข้าใจตรงกับความหมายหรือความสำคัญของข้อความ คุณสามารถใช้คำว่า ตอกย้ำได้เน้นความสำคัญของคำที่ถูกต้องและแสดงให้เห็นว่าผู้อ่านหรือผู้ฟังควรให้ความสนใจเพิ่มเติม เช่น การใช้งานคอมพิวเตอร์ในการทำงานเป็นสิ่งสำคัญ ตอกย้ำว่าคุณควรเรียนรู้การใช้งานอย่างถูกต้องเพื่อป้องกันข้อผิดพลาด

 4. ใช้คำว่า ตอกย้ำ เมื่อต้องการเน้นคำสำคัญในข้อความ: เมื่อคุณต้องการให้คำหรือประโยคที่สำคัญตัดสินใจหรือเข้าใจได้ง่าย คุณสามารถใช้คำว่า ตอกย้ำ เพื่อชี้ให้เห็นถึงความสำคัญ เช่น เราต้องการความสุขและความสำเร็จในชีวิต ตอกย้ำว่าควรตั้งเป้าหมายและทำงานอย่างหนักเพื่อให้บัตรเครดิตเป็นเครื่องมือในการเติบโตทางการเงิน

 5. ใช้คำว่า ตอกย้ำ เมื่อต้องการสร้างความกระตือรือร้นในเนื้อหา: เมื่อคุณต้องการให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังติดตามหรือจดจ่อในข้อความที่คุณกำลังสื่อสาร คุณสามารถใช้คำว่า ตอกย้ำ เพื่อสร้างความกระตือรือร้น เช่น การปกป้องสิทธิของเด็กเป็นเรื่องสำคัญ ตอกย้ำว่าเราต้องร่วมมือกันในการสร้างสังคมที่ปลอดภัยและเพื่อให้เด็กๆ มีอนาคตที่ดี

 6. ใช้คำว่า ตอกย้ำ เมื่อต้องการยืนยันความเชื่อหรือการวิจารณ์: เมื่อคุณต้องการยืนยันความเชื่อหรือการวิจารณ์ในข้อความ คุณสามารถใช้คำว่า ตอกย้ำ เพื่อเน้นความคิดของคุณ ตัวอย่างเช่น การเสี่ยงภัยเป็นสิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยง ตอกย้ำว่าควรมีการวางแผนและการปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยที่เหมาะสม

การใช้คำว่า ตอกย้ำ ให้ถูกต้องเป็นสิ่ง

Categories: ยอดนิยม 17 ตอกย้ํา ภาษาอังกฤษ

ตอกย้ำซ้ำเติม ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร
ตอกย้ำซ้ำเติม ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

(v) emphasize, See also: stress, Syn. เน้น, ย้ำ, Example: การกระทำของเขาตอกย้ำความรู้สึกรังเกียจของสายสมร, Thai Definition: การกระทำซ้ำๆ เน้นย้ำให้มั่นคง การตอกย้ำ1. Juicy แปลตรงตัวคือ ฉ่ำ เราสามารถใช้ได้กับผลไม้และเนื้อสัตว์ เช่น ส้มผลนี้หวานฉ่ำมาก! This orange is so juicy!ล่ำลือ ต้องเขียนว่า “ร่ำลือ” เลิกลา ต้องเขียนว่า “เลิกรา” ลำคาญ ต้องเขียนว่า “รำคาญ” นอกจากนี้ยังมีคำที่ใช้ได้ทั้ง ร.เรือ และ ล.ลิง ที่มีความหมายต่างกัน เช่น “รัก” หมายถึง ชอบอย่างผูกพันธ์

การออกเสียง
การแบ่งพยางค์ ช่ำ-ชอง
การแผลงเป็น อักษรโรมัน ไพบูลย์พับบลิชชิง châm-chɔɔng
ราชบัณฑิตยสภา cham-chong
(มาตรฐาน) สัทอักษรสากล(คำอธิบาย) /t͡ɕʰam˥˩.t͡ɕʰɔːŋ˧/(สัมผัส)

See more: https://phutungcpa.com/category/investment

Juicy ใช้กับอะไรได้บ้าง

Juicy (ฉ่ำ) is a term used to describe the state of being full of moisture. It can be applied to various things, such as fruits and meats. For example, we can say, This orange is so juicy! to emphasize its high level of juiciness. The term is commonly used to convey the idea of something being moist and flavorful. This particular usage of juicy was observed on February 21, 2022.

“ตอกย้ำซ้ำเติม” ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร ? – Youtube
ตอกย้ำซ้ำเติม ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร - Youtube
ตอกย้ำซ้ำเติม ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร – Youtube
5 สเต็ป ตั้งเป้าหมายยังไง ให้พูดอังกฤษเก่งสักที! | บล็อกภาษาอังกฤษอิงกู
5 สเต็ป ตั้งเป้าหมายยังไง ให้พูดอังกฤษเก่งสักที! | บล็อกภาษาอังกฤษอิงกู
20 คําคมภาษาอังกฤษจากหนังดังที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้คุณ
20 คําคมภาษาอังกฤษจากหนังดังที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้คุณ
คำถาม-ตอบสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ สร้างความประทับใจอย่างมืออาชีพกัน - Learn Corporation
คำถาม-ตอบสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ สร้างความประทับใจอย่างมืออาชีพกัน – Learn Corporation
Altv ช่อง 4 - รวมคำปลอบใจในภาษาอังกฤษ ใช้ได้ทุกโอกาส
Altv ช่อง 4 – รวมคำปลอบใจในภาษาอังกฤษ ใช้ได้ทุกโอกาส
ถ้าการล้อปมด้อย ชื่อพ่อแม่ เป็นการบูลลี่ แล้วคำว่ากู Meng ในภาษาไทยเป็นการบูลลี่หรือไ่ม่ - Pantip
ถ้าการล้อปมด้อย ชื่อพ่อแม่ เป็นการบูลลี่ แล้วคำว่ากู Meng ในภาษาไทยเป็นการบูลลี่หรือไ่ม่ – Pantip
ฝึกก่อนลืม! วางแผนฝึกภาษาอังกฤษยังไงให้ได้ต่อเนื่อง
ฝึกก่อนลืม! วางแผนฝึกภาษาอังกฤษยังไงให้ได้ต่อเนื่อง
5 สเต็ป ตั้งเป้าหมายยังไง ให้พูดอังกฤษเก่งสักที! | บล็อกภาษาอังกฤษอิงกู
5 สเต็ป ตั้งเป้าหมายยังไง ให้พูดอังกฤษเก่งสักที! | บล็อกภาษาอังกฤษอิงกู
20 คําคมภาษาอังกฤษจากหนังดังที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้คุณ
20 คําคมภาษาอังกฤษจากหนังดังที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้คุณ
เข้าโหมดเฮิร์ท! เรียนภาษาอังกฤษจาก 5 เพลงเศร้าขยี้ใจคนอกหัก
เข้าโหมดเฮิร์ท! เรียนภาษาอังกฤษจาก 5 เพลงเศร้าขยี้ใจคนอกหัก

See more here: phutungcpa.com

สารบัญ

ความหมายของตอกย้ำ
ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่าตอกย้ำ
การแปลคำว่าตอกย้ำเป็นภาษาอังกฤษ
การใช้คำว่าตอกย้ำในประโยคภาษาอังกฤษ
คำแนะนำในการใช้คำว่าตอกย้ำให้ถูกต้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *