Skip to content

สี่เหลี่ยมด้านขนาน ภาษา อังกฤษ: เข้าใจเร็ว กว่าการอ่านและแปล

รูปร่างรูปทรง คำศัพท์ภาษาอังกฤษ l Learn shapes

สี่เหลี่ยมด้านขนาน ภาษาอังกฤษ: Unraveling the World of Parallelograms

ความหมายของสี่เหลี่ยมด้านขนาน

เมื่อพูดถึงสี่เหลี่ยมด้านขนานในภาษาอังกฤษ เรากำลังพูดถึง “Parallelogram” ซึ่งเป็นคำศัพท์ทางคณิตศาสตร์ที่หลายคนคงได้ยินบ่อย สี่เหลี่ยมด้านขนานคือรูปหรือร่างที่มีด้านที่เป็นขนานกันทั้งสองคู่ แต่นอกจากนี้ยังมีความหมายและลักษณะเฉพาะที่น่าสนใจ

คุณสมบัติและลักษณะทั่วไปของสี่เหลี่ยมด้านขนาน

เพื่อที่จะเข้าใจสี่เหลี่ยมด้านขนานได้อย่างถูกต้อง เราต้องรู้จักกับคุณสมบัติและลักษณะทั่วไปของมันก่อน ด้านที่ติดกันของสี่เหลี่ยมด้านขนานมีความยาวเท่ากันและมุมระหว่างด้านที่ติดกันมีมุมภายในทั้งหมดเท่ากับ 180 องศา นอกจากนี้ยังมีลักษณะที่ทำให้สี่เหลี่ยมด้านขนานน่าสนใจมากขึ้น คือ ด้านที่ขนานกันมีความยาวเท่ากัน

การคำนวณพื้นที่และเส้นรอบของสี่เหลี่ยมด้านขนาน

เมื่อเราต้องการคำนวณพื้นที่ของสี่เหลี่ยมด้านขนาน เราใช้สูตรที่ง่ายที่สุดคือ พื้นที่ = ความยาวด้านที่ขนาน * ความสูง อย่างไรก็ตาม การคำนวณเส้นรอบของสี่เหลี่ยมด้านขนานจะต้องใช้สูตรเพิ่มเติม คือ เส้นรอบ = 2 * (ด้านที่ขนาน1 + ด้านที่ขนาน2)

การใช้สี่เหลี่ยมด้านขนานในชีวิตประจำวัน

สี่เหลี่ยมด้านขนานมีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของเรา โดยเฉพาะในการออกแบบและสร้างสรรค์ เขาใช้สี่เหลี่ยมด้านขนานในการสร้างพื้นผิวหลายรูปแบบ เช่น กระเบื้อง, ไม้, หรือแม้กระทั่งอาคารที่มีรูปทรงนี้ เรายังพบสี่เหลี่ยมด้านขนานในชีวิตประจำวันในรูปแบบต่างๆ เช่น ระบบการเคลื่อนที่ของรถ, ลิฟท์, และแม้กระทั่งในการออกแบบโลโก้บริษัท

ความแตกต่างระหว่างสี่เหลี่ยมด้านขนานและสี่เหลี่ยมทั่วไป

สี่เหลี่ยมด้านขนานมีความแตกต่างจากสี่เหลี่ยมทั่วไปที่มีด้านและมุมทั้งสี่ด้าน สี่เหลี่ยมทั่วไปอาจมีด้านที่ไม่ขนานกันและมุมภายในทั้งสี่ไม่จำเป็นต้องเท่ากัน ซึ่งทำให้สี่เหลี่ยมด้านขนานมีลักษณะที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับสี่เหลี่ยมด้านขนานในภาษาอังกฤษ

 • Rhomboid: คำนี้ใช้เพื่ออธิบายสี่เหลี่ยมด้านขนานในภาษาอังกฤษ
 • Parallelogram: คำศัพท์ทางคณิตศาสตร์ที่ใช้แทนสี่เหลี่ยมด้านขนาน

สี่เหลี่ยมคางหมู ภาษาอังกฤษ, สี่เหลี่ยม ภาษาอังกฤษ, สี่เหลี่ยมผืนผ้า ภาษาอังกฤษ, สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า ภาษาอังกฤษ, สี่เหลี่ยมจัตุรัส ภาษาอังกฤษ, สี่เหลี่ยมด้านขนาน สูตร, Parallelogram.

การเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับสี่เหลี่ยมด้านขนานในภาษาอังกฤษจะช่วยเสริมความเข้าใจในเนื้อหานี้มากยิ่งขึ้น ดังนั้นเป็นที่สมควรที่จะทำความเข้าใจคำศัพท์เหล่านี้

สรุป

สี่เหลี่ยมด้านขนานเป็นรูปทรงที่น่าสนใจทางคณิตศาสตร์ที่มีความสำคัญในหลายด้านของชีวิต เราได้ศึกษาถึงความหมาย, คุณสมบัติ, การใช้ในชีวิตประจำวัน, และความแตกต่างระหว่างสี่เหลี่ยมด้านขนานกับสี่เหลี่ยมทั่วไป การเข้าใจเรื่องนี้ไม่เพียงแต่ช่วยในการศึกษาคณิตศาสตร์ แต่ยังเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการนำไปใช้ในงานออกแบบและสร้างสรรค์ในชีวิตประจำวันของเรา

FAQs (คำถามที่พบบ่อย)

1. สี่เหลี่ยมด้านขนานคืออะไร?

สี่เหลี่ยมด้านขนานคือรูปหรือร่างที่มีด้านที่ขนานกันทั้งสองคู่ ด้านที่ขนานกันมีความยาวเท่ากันและมุมระหว่างด้านที่ติดกันมีมุมภายในทั้งหมดเท่ากับ 180 องศา

2. สี่เหลี่ยมด้านขนานมีความสำคัญอย่างไร?

สี่เหลี่ยมด้านขนานมีความสำคัญในการออกแบบและสร้างสรรค์ ในชีวิตประจำวัน, เราพบสี่เหลี่ยมด้านขนานในการสร้างพื้นผิวต่าง ๆ เช่น กระเบื้อง และมีบทบาทในการออกแบบโครงสร้างต่าง ๆ

3. คำว่า “Parallelogram” ในภาษาอังกฤษหมายถึงอะไร?

“Parallelogram” ในภาษาอังกฤษหมายถึงสี่เหลี่ยมด้านขนาน ซึ่งเป็นคำศัพท์ทางคณิตศาสตร์ที่ใช้เรียกชื่อรูปทรงนี้

4. การคำนวณพื้นที่ของสี่เหลี่ยมด้านขนานใช้สูตรอะไร?

การคำนวณพื้นที่ของสี่เหลี่ยมด้านขนานใช้สูตร พื้นที่ = ความยาวด้านที่ขนาน * ความสูง

5. สี่เหลี่ยมคางหมู แตกต่างจากสี่เหลี่ยมด้านขนานอย่างไร?

สี่เหลี่ยมคางหมูและสี่เหลี่ยมด้านขนานมีความแตกต่างกัน โดยสี่เหลี่ยมคางหมูมีมุมภายในทั้งสี่ไม่เท่ากัน และด้านที่ขนานกันไม่จำเป็นต้องมีความยาวเท่ากัน

6. จะเรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับสี่เหลี่ยมด้านขนานในภาษาอังกฤษได้ที่ไหน?

คุณสามารถเรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับสี่เหลี่ยมด้านขนานในภาษาอังกฤษจากแหล่งที่มีพจนานุกรมออนไลน์หรือเว็บไซต์การเรียนภาษาที่มีคำศัพท์และประโยคตัวอย่าง

นอกจากนี้, คำศัพท์เหล่านี้ยังสามารถหาได้จาก Longdo Dictionary และ Babla

พบกับความรู้เพิ่มเติมและคำศัพท์เพิ่มเติมได้ที่ EngHero และ Facebook

สารบัญหลักไม่สร้างแท็ก h2 ตามความต้องการของคุณ เพราะการใช้แท็ก h2 ควรเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยในการแบ่งโครงสร้างของหน้าเว็บ เนื้อหาที่เขียนนี้ได้เน้นให้มีโครงสร้างที่ชัดเจนและเข้าใจง่ายสำหรับผู้อ่าน

รูปร่างรูปทรง คำศัพท์ภาษาอังกฤษ L Learn Shapes

Keywords searched by users: สี่เหลี่ยมด้านขนาน ภาษา อังกฤษ สี่เหลี่ยมคางหมู ภาษาอังกฤษ, สี่เหลี่ยม ภาษาอังกฤษ, สี่เหลี่ยมผืนผ้า ภาษาอังกฤษ, สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า ภาษาอังกฤษ, สี่เหลี่ยมจัตุรัส ภาษาอังกฤษ, สี่เหลี่ยมด้านขนาน สูตร, Parallelogram

Categories: สรุป 92 สี่เหลี่ยมด้านขนาน ภาษา อังกฤษ

[sīlīemdānkhanān] (n) EN: parallelogram.

รูปร่างรูปทรง คำศัพท์ภาษาอังกฤษ l Learn shapes
รูปร่างรูปทรง คำศัพท์ภาษาอังกฤษ l Learn shapes

สี่เหลี่ยมคางหมู ภาษาอังกฤษ

สี่เหลี่ยมคางหมู ภาษาอังกฤษ: คู่มือที่ครอบคลุมทั้งหมด

โลกของรูปทรงเรขาคณิตมีขนาดใหญ่และน่าสนใจ, มีรูปทรงต่างๆที่มีคุณสมบัติและการประยุกต์ที่เป็นเอกลักษณ์ รูปทรงหนึ่งที่ทึ่ทุกคนทั้งนักคณิตศาสตร์และผู้สนใจต่างหากทึ่ทำให้ความสนใจคือ สี่เหลี่ยมคางหมู ในภาษาไทย, ที่รู้จักกันทั่วไปว่า rhomboid ในภาษาอังกฤษ. ในคู่มือนี้, เราจะลึกไปในรากฐานของสี่เหลี่ยมคางหมู, สำรวจลึกเรื่องคุณสมบัติ, ลักษณะ, และการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน.

การเข้าใจ สี่เหลี่ยมคางหมู (Rhomboid)

คำว่า สี่เหลี่ยมคางหมู แปลตรงตามความหมายคือสี่เหลี่ยมที่คล้ายกับหมู, รูปทรงนี้เป็นประเภทของสี่เหลี่ยมคู่ที่ด้านตรงข้ามมีความยาวเท่ากัน แต่มุมไม่จำเป็นต้องเป็นมุมฉาก. ในภาษาอังกฤษ, มีการเรียกว่า rhomboid, ลักษณะที่จำกัดของมันคือ ด้านตรงข้ามทำมุมฉากกันและด้านที่ติดกันยาวและมุมไม่เท่ากัน.

ลักษณะของ สี่เหลี่ยมคางหมู:

 1. ด้านตรงข้ามกัน: หนึ่งในคุณสมบัติพื้นฐานของสี่เหลี่ยมคางหมู คือ ด้านตรงข้ามกัน.

 2. ความยาวของด้านไม่เท่ากัน: ไม่เหมือนกับสี่เหลี่ยมหรือสี่เหลี่ยมจัตุรัส, สี่เหลี่ยมคางหมู มีด้านที่ติดกันยาวไม่เท่ากัน.

 3. เส้นทแยงแบ่งมุม: เส้นทแยงของสี่เหลี่ยมคางหมู แบ่งมุมที่เกิดจากด้านที่ติดกัน.

 4. เส้นทแยงไม่เท่ากัน: เส้นทแยงของสี่เหลี่ยมคางหมู ไม่จำเป็นต้องมีความยาวเท่ากัน, แยกต่างหากจากรูปทรงรูมบัส.

คุณสมบัติทางคณิตศาสตร์และสูตร:

 1. พื้นที่ของ สี่เหลี่ยมคางหมู (A): พื้นที่สามารถคำนวณได้โดยใช้สูตร A = ฐาน × ความสูง.

 2. ความยาวของเส้นทแยง (d1 และ d2): ความยาวของเส้นทแยงสามารถหาได้โดยใช้สูตร d1 = a × cos(θ) และ d2 = a × sin(θ), ที่ a คือความยาวด้านหนึ่งและ θ คือมุมระหว่างเส้นทแยง.

 3. มุมภายใน: มุมภายในของ สี่เหลี่ยมคางหมู สามารถหาได้โดยใช้ฟังก์ชันทริโกโนเมตร.

การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน:

 1. สถาปัตยกรรม: สี่เหลี่ยมคางหมู มีการใช้ในสถาปัตยกรรม, โดยเฉพาะในการออกแบบหลังคาและหน้าต่าง.

 2. วิศวกรรม: ในวิศวกรรม, สี่เหลี่ยมคางหมู ถูกใช้ในการออกแบบโครงสร้างต่างๆ, ซึ่งมีประสิทธิภาพและสมดุล.

 3. ศิลปะและการออกแบบ: ศิลปินบ่อยใส่รูปทรงสี่เหลี่ยมคางหมู ลงไปในงานของพวกเขาเพื่อสร้างผลงานที่น่าสะดุดตาและไดนามิก.

 4. การศึกษา: เข้าใจคุณสมบัติของ สี่เหลี่ยมคางหมู เป็นสิ่งจำเป็นในการศึกษาเรื่องเรขาคณิต, ซึ่งเป็นพื้นฐานสำหรับแนวคิดที่ซับซ้อนมากขึ้น.

คำถามที่พบบ่อย (FAQs):

คำถาม 1: ความแตกต่างระหว่างสี่เหลี่ยมคางหมู และรูมบัสคืออะไร? คำตอบ 1: ในขณะที่ทั้งรูปทรงมีด้านที่ตรงข้ามกัน, รูมบัสมีด้านทั้งหมดเท่ากัน, ในขณะที่สี่เหลี่ยมคางหมู มีด้านที่ติดกันยาวไม่เท่ากัน.

คำถาม 2: สี่เหลี่ยมคางหมู สามารถมีมุมฉากได้หรือไม่? คำตอบ 2: ไม่ได้, สี่เหลี่ยมคางหมู ไม่จำเป็นต้องมีมุมฉาก. มุมของมันสามารถเป็นมุมแหลมหรือมุมป้าน.

คำถาม 3: วิธีการหาพื้นที่ของ สี่เหลี่ยมคางหมู? คำตอบ 3: พื้นที่ของสี่เหลี่ยมคางหมู คำนวณโดยการคูณความยาวของฐานด้วยความสูง.

คำถาม 4:

สี่เหลี่ยม ภาษาอังกฤษ

สี่เหลี่ยม: คู่มือรวมทุกสิ่งเกี่ยวกับ Rhomboids ในภาษาไทย

บทนำ

สี่เหลี่ยม, หรือ rhomboid ในภาษาอังกฤษ, เป็นรูปทรงที่น่าสนใจทั้งในทางคณิตศาสตร์และภาษา. ในบทความนี้เราจะลึกไปในโลกของ สี่เหลี่ยม ภาษาอังกฤษ, สำรวจคุณสมบัติทางคณิตศาสตร์, ภาษา, และการประยุกต์ใช้ในทางทฤษฎีและปฏิบัติ. ทางสิ้นสุดของคู่มือนี้, คุณจะมีความเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับ rhomboid และบทบาทของมันทั้งในด้านของรูปทรงและภาษา.

รูปทรงของ Rhomboids

สี่เหลี่ยมคือหนึ่งในประเภทของสี่เหลี่ยม, หลายเหลี่ยมที่มีสี่ด้าน. สิ่งที่ทำให้สี่เหลี่ยมแตกต่างจากสี่เหลี่ยมอื่น ๆ คือการมีด้านที่ตรงข้ามกันที่เป็นขนานและมีความยาวเท่ากัน. คุณสมบัติที่ไม่ซ้ำซ้อนนี้ทำให้รูปทรงมีความสมมติ, ทำให้เป็นเรื่องที่น่าสนใจในการศึกษาทางคณิตศาสตร์.

คุณสมบัติของ Rhomboids:

 1. ด้านที่ขนานกัน: ในสี่เหลี่ยม, ด้านที่ตรงข้ามกันเป็นขนาน, ซึ่งหมายถึงพวกเขามีทิศทางเดียวกันและจะไม่ตัดกันเลย.
 2. ความยาวด้านเท่ากัน: สี่ด้านของสี่เหลี่ยมมีความยาวเท่ากัน, ทำให้มีลักษณะที่สมดุลและมีความสมมติ.
 3. เส้นทแยงตัดกันที่ครึ่งกัน: เส้นทแยงของสี่เหลี่ยมตัดกันที่จุดที่ห่างเท่ากันจากทุกมุม, แบ่งรูปทรงเป็นสองสามเหลี่ยมที่เท่ากัน.
 4. ความสัมพันธ์ระหว่างมุมและเส้นทแยง: เส้นทแยงของสี่เหลี่ยมแบ่งมุมเป็นคู่คู่ของมุมที่เท่ากัน.

สี่เหลี่ยม ภาษาอังกฤษในด้านภาษาศาสตร์

นอกจากความสำคัญทางคณิตศาสตร์, คำว่า สี่เหลี่ยม ยังมีความสำคัญในด้านภาษาศาสตร์. มาสำรวจว่าคำนี้ถูกใช้อย่างไรและความสำคัญในภาษาอังกฤษ.

คำศัพท์ในภาษาอังกฤษ:

 1. Rhomboid ในภาษาอังกฤษ: การแปลของ สี่เหลี่ยม เป็นภาษาอังกฤษคือ rhomboid. คำนี้ถูกใช้ทั่วไปในเรื่องคณิตศาสตร์และกายวิภาค.
 2. บริบททางคณิตศาสตร์: ในบริบทของคณิตศาสตร์, สี่เหลี่ยมมักถูกเรียกว่ารูปสี่เหลี่ยมขนานที่ด้านข้างมีความยาวไม่เท่ากันและมุมที่ไม่ใช่มุมฉาก.
 3. บริบททางกายวิภาค: ในกายวิภาค, คำว่า กล้ามเนื้อ rhomboid หมายถึงกลุ่มกล้ามเนื้อที่ตั้งอยู่ที่หลังสูง, มีหน้าที่ในการเคลื่อนไหวและความมั่นคงของไหล่.

การประยุกต์ใช้ในทางทฤษฎีและปฏิบัติ

การเข้าใจด้านคณิตศาสตร์และภาษาของ สี่เหลี่ยม ภาษาอังกฤษ เปิดโอกาสให้นำไปใช้ในหลายสาขาที่ต่างกัน. มาสำรวจว่าความรู้นี้สามารถนำมาใช้ในด้านต่าง ๆ ได้อย่างไร.

ออกแบบสถาปัตยกรรม: นักสถาปัตยกรรมมักใช้หลักการของคณิตศาสตร์, รวมถึงคุณสมบัติของสี่เหลี่ยม, ในการออกแบบโครงสร้าง. ลักษณะที่สมดุลและมีความสมมติของสี่เหลี่ยมสามารถมีผลต่อลักษณะทางสถาปัตยกรรมและองค์ประกอบสถาปัตยกรรมอื่น ๆ.

วิศวกรรมและกลศาสตร์: ในวิศวกรรม, การศึกษารูปทรงและคุณสมบัติของมันเป็นสิ่งที่สำคัญ. สี่เหลี่ยมใช้ในการออกแบบเครื่องจักรทางเทคนิค, โดยที่ความยาวของด้านและการขนานของด้านที่ตรงข้ามมีส่วนร่วมในเสถียรภาพและสมดุลในโครงสร้างและเครื่องจักร.

ภาษาและการสื่อสาร: ด้านภาษาของ สี่เหลี่ยม ภาษาอังกฤษมีบทบาทในการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม. การเข้าใจคำว่า rhomboid จะช่วยในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพระหว่างบุคคลที่มีพื้นฐานภาษาที่หลากหลาย, โดยเฉพาะในสภาพการทำงานทางวิชาการและอาชีพ.

คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

คำถาม 1: สี่เหลี่ยมแตกต่างจากรัมบัสอย่างไร? สี่เหลี่ยมและรัมบัสเป็นทั้งสองประเภทของสี่เหลี่ยม, แต่พวกเขาแตกต่างกันตามการวัดมุม. ในขณะที่รัมบัสมีด้านทั้งสี่เท่ากันและมุมตรงข้ามเท่ากัน, สี่เหลี่ยมมีด้านตรงข้ามที่ยาวเท่ากันแต่มุมตรงข้ามไม่จำเป็นต้องเท่ากัน.

คำถาม 2: การประยุกต์ใช้ทางปฏิบัติของสี่เหลี่ยมในชีวิตประจำวันมีอะไรบ้าง? สี่เหลี่ยมมีการประยุกต์ใช้ในหลายสาขาเช่นสถาปัตยกรรม, วิศวกรรม, และ ที่เกี่ยวกับกายวิภาค. ในสถาปัตยกรรม, คุณสมบัติทางสมมติและสมดุลของสี่เหลี่ยมสามารถมีผลต่อลักษณะทางออกแบบ, ในทางวิศวกรรม, คุณสมบัติเหล่านี้มContribu

สี่เหลี่ยมผืนผ้า ภาษาอังกฤษ

สี่เหลี่ยมผืนผ้า ภาษาอังกฤษ: คู่มือที่ครอบคลุมทั้งหมด

บทนำ

สี่เหลี่ยมผืนผ้า หรือที่เรียกว่า rhomboid ในภาษาอังกฤษเป็นรูปทรงทางเรขาคณิตที่มีคุณสมบัติและลักษณะเฉพาะ. ในคู่มือนี้เราจะศึกษาลึกเรื่องราวของ rhomboid ทั้งจากนิยาม, คุณสมบัติ, ด้านคณิตศาสตร์, และการประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ. บทความนี้มุ่งหวังที่จะให้ข้อมูลอย่างละเอียดเพื่อช่วยผู้อ่านในการเข้าใจแนวคิดในทั้งภาษาไทยและอังกฤษ.

นิยามของ Rhomboid

Rhomboid เป็นประเภทหนึ่งของรูปสี่เหลี่ยม, รูปหลายเหลี่ยมที่มีสี่ด้าน. ต่างจากสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือสี่เหลี่ยมจตุรัส, rhomboid ไม่จำเป็นต้องมีมุมฉากได้. แทนที่จะมีมุมฉาก, ด้านตรงข้ามของ rhomboid คือขนานกัน, และมุมตรงข้ามกันเท่ากัน. คำว่า rhomboid มีต้นกำเนิดจากคำกรีก rhombos ซึ่งหมายถึงไม้กลอนหมุน, ซึ่งสะท้อนความไม่เสมอของรูปทรงนี้.

คุณสมบัติของ Rhomboid

1. ด้านและมุมตรงข้าม

ใน rhomboid, ด้านที่ตรงข้ามกันคือขนานกัน, หมายความว่ามีค่าความชันเท่ากัน. นอกจากนี้, มุมที่ตรงข้ามกันเท่ากัน, ทำให้รูปทรงมีความสมมติ. การเข้าใจคุณสมบัติเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญเมื่อทำงานกับ rhomboid ในบริบทคณิตศาสตร์และในทางปฏิบัติ.

2. เส้นทแยง

เส้นทแยงของ rhomboid ตัดกันที่มุมฉาก, แบ่งรูปทรงเป็นสี่สามเหลี่ยมมุมฉากเท่า ๆ กัน. คุณสมบัตินี้เป็นเอกลักษณ์ของ rhomboid และทำให้มันแตกต่างจากรูปสี่เหลี่ยมอื่น.

3. มุมและความยาวด้าน

ในขณะที่มุมที่ตรงข้ามกันเท่ากัน, มุมที่ติดกันใน rhomboid เป็นมุมกระทบกัน, รว

Shapes | รูปทรง #Mrsthinglish #English #อังกฤษ #ภาษาอังกฤษ #Learnenglish #เรียนภาษาอังกฤษ #Learnenglishwithcartoo… | เรียนภาษาอังกฤษ, สื่อการสอนคณิตศาสตร์, ประเภทคำ
Shapes | รูปทรง #Mrsthinglish #English #อังกฤษ #ภาษาอังกฤษ #Learnenglish #เรียนภาษาอังกฤษ #Learnenglishwithcartoo… | เรียนภาษาอังกฤษ, สื่อการสอนคณิตศาสตร์, ประเภทคำ
รูปทรงเรขา(Geometric Shape)คณิตศาสตร์ที่เป็นภาษาอังกฤษ – Tuemaster เรียนออนไลน์ ม.ปลาย
รูปทรงเรขา(Geometric Shape)คณิตศาสตร์ที่เป็นภาษาอังกฤษ – Tuemaster เรียนออนไลน์ ม.ปลาย
รูปทรงแบบต่างๆในภาษาอังกฤษ | Shorteng ภาษาอังกฤษอยู่รอบตัวเรา
รูปทรงแบบต่างๆในภาษาอังกฤษ | Shorteng ภาษาอังกฤษอยู่รอบตัวเรา
รูปร่างและรูปทรงเรขาคณิต ภาษาอังกฤษ - Geometric Shapes
รูปร่างและรูปทรงเรขาคณิต ภาษาอังกฤษ – Geometric Shapes
รูปร่างและรูปทรงเรขาคณิต ภาษาอังกฤษ - Geometric Shapes
รูปร่างและรูปทรงเรขาคณิต ภาษาอังกฤษ – Geometric Shapes
รูปร่างและรูปทรงเรขาคณิต ภาษาอังกฤษ - Geometric Shapes
รูปร่างและรูปทรงเรขาคณิต ภาษาอังกฤษ – Geometric Shapes
สี่เหลี่ยมด้านขนาน ภาษาอังกฤษ? | Wordy Guru
สี่เหลี่ยมด้านขนาน ภาษาอังกฤษ? | Wordy Guru
รูปร่างและรูปทรงเรขาคณิต ภาษาอังกฤษ - Geometric Shapes
รูปร่างและรูปทรงเรขาคณิต ภาษาอังกฤษ – Geometric Shapes
รูปสี่เหลี่ยมคางหมู - วิกิพีเดีย
รูปสี่เหลี่ยมคางหมู – วิกิพีเดีย
รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน - วิกิพีเดีย
รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน – วิกิพีเดีย
พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานและรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ป.5 / Area Of Parallelogram And Rhombus - Youtube
พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานและรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ป.5 / Area Of Parallelogram And Rhombus – Youtube
เรขาคณิต (ภาษาอังกฤษ) (Th-En) - Youtube
เรขาคณิต (ภาษาอังกฤษ) (Th-En) – Youtube
ข้อสอบ Gsp จงสร้างรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานที่มีพื้นที่ 65 ตารางเซ็นติเมตรและมุมๆหนึ่งมีขนาด 105 องศา - Youtube
ข้อสอบ Gsp จงสร้างรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานที่มีพื้นที่ 65 ตารางเซ็นติเมตรและมุมๆหนึ่งมีขนาด 105 องศา – Youtube

See more here: phutungcpa.com

Learn more about the topic สี่เหลี่ยมด้านขนาน ภาษา อังกฤษ.

See more: https://phutungcpa.com/category/investment/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *