Skip to content

รีไวล์ แปลว่าอะไร? คำจับความหมายและวิธีใช้ (Maximum Word Count: 20)

ผ่าพิภพไททัน - วิกิพีเดีย

การเดินทางของ \”รีไวล์\” ชายที่แข็งแกร่งที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ || ไททัน

Keywords searched by users: รีไวล์ แปลว่าอะไร? คำจับความหมายและวิธีใช้ (Maximum Word Count: 20) Revise คือ, Revised แปล, รีไวล์ ภาษาอังกฤษ, Revised แก้ไข, revise อ่านว่า, รีไวท์ราคา, รีไวใบเสนอราคา, review แปลว่า

ความหมายของคำว่า รีไวล์

ผ่าพิภพไททัน - วิกิพีเดีย
ผ่าพิภพไททัน – วิกิพีเดีย

คำว่า รีไวล์ เป็นคำในภาษาไทยที่มีความหมายแปลว่าการตรวจสอบหรือทบทวนข้อมูลหรือเหตุการณ์ใดๆ ใหม่อีกครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อมูลหรือเหตุการณ์ดังกล่าว เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและเท่าทันกับสถานการณ์ปัจจุบัน เปรียบเสมือนการเรียกคืนข้อมูลก่อนหน้านั้นเพื่อทำการปรับปรุงหรือแก้ไขใหม่ให้เป็นไปตามความต้องการหรือมาตรฐานที่กำหนดไว้

ในทางวิชาการ คำว่า รีไวล์ มักถูกนำมาใช้ในสาขาวิชาต่างๆ เช่น วรรณคดี เพื่อหมายถึงกระบวนการแก้ไขหรือปรับปรุงเนื้อเรื่องหรือรูปแบบการเล่าเรื่องให้เหมาะสมยิ่งขึ้น การรีไวล์ในกรณีนี้อาจเป็นการทบทวนเนื้อเรื่องเพื่อเพิ่มเติมหรือปรับปรุงภาพลักษณ์ตัวละครหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น เป้าหมายของการรีไวล์ในกรณีนี้คือเพื่อให้ผู้อ่านหรือผู้รับชมเพลงธรรมชาติรู้สึกถึงความสนุกสนานหรือความตื่นเต้นในการเข้าถึงเนื้อหาและเรื่องราว

นอกจากนี้ คำว่า รีไวล์ ยังมีการใช้ในสาขาวิชาอื่นๆ เช่น ภาษาศาสตร์ เพื่อหมายถึงกระบวนการตรวจสอบและปรับปรุงความถูกต้องของวลีหรือประโยคที่ได้ถูกใช้และเขียนไว้แล้ว เป้าหมายของการรีไวล์ในกรณีนี้คือการตรวจสอบและปรับปรุงความถูกต้องทางไวยากรณ์ คำศัพท์ หรือคำในประโยคเพื่อให้ได้ข้อความที่ชัดเจนและถูกต้องตามหลักภาษาที่กำหนดไว้

อีกทั้งยังมีการใช้คำว่า รีไวล์ ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับสื่อมวลชนและบันเทิง เช่น ภาพยนตร์ ซีรีส์ หรือเกมคอมพิวเตอร์ คำว่า รีไวล์ อาจหมายถึงกระบวนการที่นักวาดหรือนักแสดงทำการเล่าใหม่หรือแสดงอีกครั้ง เพื่อปรับปรุงหรือแก้ไขเนื้อหาหรือฉากให้เป็นไปตามความต้องการหรือมาตรฐานที่กำหนดไว้ การรีไวล์ในกรณีนี้มักเกี่ยวข้องกับการแก้ไขฉากที่ไม่ถูกต้อง เนื้อหาที่ไม่คดเคี้ยว หรือการแสดงที่ไม่น่าพอใจ เพื่อให้ได้ผลงานที่ดีกว่าเดิมและสอดคล้องกับความคาดหวังของผู้ชมหรือผู้เล่นเกม

นอกจากนี้ คำว่า รีไวล์ ยังมีการใช้ในเชิงธุรกิจ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและซอฟต์แวร์ หมายถึงกระบวนการพัฒนาสินค้าหรือบริการใหม่โดยการแก้ไขหรือปรับปรุงส่วนหนึ่งของสินค้าหรือบริการเดิม การรีไวล์ในงานธุรกิจนี้เกี่ยวข้องกับการทบทวนและปรับปรุงคุณภาพ ประสิทธิภาพ หรือความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์หรือบริการ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าและเพิ่มกำไรให้กับธุรกิจในระยะยาว

ในสร้างความหมายทั่วไป คำว่า รีไวล์ เป็นการใช้คำเพื่อแสดงถึงกระบวนการที่นำเสนอหรือเติมเต็มข้อมูลหรือเหตุการณ์ใหม่เพื่อปรับปรุงหรือแก้ไขเนื้อหา เป้าหมายของการรีไวล์ในกรณีนี้คือเพื่อให้ข้อมูลหรือเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นไปตามความเป็นจริงหรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง โดยการรีไวล์อาจเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงเนื้อหา เปลี่ยนแปลงโครงสร้าง หรือปรับปรุงรูปแบบ

ความหมายของคำว่า แปลว่า

ประวัติและตัวละคร | ผ่าพิภพไททัน
ประวัติและตัวละคร | ผ่าพิภพไททัน

คำว่า แปลว่า เป็นคำในภาษาไทยที่ใช้ในการแสดงความหมายหรือคำแปลของคำหรือประโยคใด ๆ จากภาษาหรือคำศัพท์ต่าง ๆ เป็นภาษาไทยเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจและเข้าใจความหมายของนั้นได้ง่ายขึ้น

การใช้คำว่า แปลว่า มักเป็นการอธิบายหรืออธิบายความหมายของคำหรือประโยคในลักษณะที่ชัดเจนและเป็นรูปแบบที่เข้าใจง่าย โดยมักจะประกอบด้วยคำหลักที่ต้องการแปลและคำว่า ว่า ซึ่งสะท้อนถึงการเรียกใช้ความหมายของคำหรือประโยคที่ถูกแปลมาในที่นั้น

ตัวอย่างเช่น:

 1. Apple แปลว่า แอปเปิล – ในกรณีนี้คำว่า แปลว่า ถูกใช้เพื่อแสดงความหมายของคำ Apple ที่ถูกแปลเป็นภาษาไทยว่า แอปเปิล ซึ่งช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจได้ว่าคำนี้หมายถึงผลไม้ชนิดหนึ่งที่มีชื่อว่า แอปเปิล ในภาษาไทย

 2. คำว่า สวัสดี แปลว่า Hello ในภาษาอังกฤษ – ในตัวอย่างนี้คำว่า แปลว่า ถูกใช้ในการอธิบายความหมายของคำว่า สวัสดี ที่ถูกแปลเป็นภาษาอังกฤษว่า Hello เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจว่าคำนี้เป็นคำที่ใช้ในการทักทายในภาษาอังกฤษ

การใช้คำว่า แปลว่า ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจและเข้าใจความหมายของคำหรือประโยคที่ถูกแปลมาในภาษาที่ตนเองไม่เข้าใจ หรือในกรณีที่ผู้อ่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำหรือประโยคนั้น ๆ การใช้คำว่า แปลว่า ช่วยให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจและติดตามข้อมูลเหล่านั้นได้อย่างถูกต้องและเข้าใจในบทความที่กำหนด คำว่า แปลว่า เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยเพื่อแสดงความหมายหรือคำแปลของคำหรือประโยคใด ๆ จากภาษาหรือคำศัพท์ต่าง ๆ เป็นภาษาไทย เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจและเข้าใจความหมายของนั้นได้ง่ายขึ้น

การใช้คำว่า แปลว่า มักเป็นการอธิบายหรืออธิบายความหมายของคำหรือประโยคในลักษณะที่ชัดเจนและเป็นรูปแบบที่เข้าใจง่าย โดยมักจะประกอบด้วยคำหลักที่ต้องการแปลและคำว่า ว่า ซึ่งสะท้อนถึงการเรียกใช้ความหมายของคำหรือประโยคที่ถูกแปลมาในที่นั้น

ตัวอย่างเช่น:

 1. Apple แปลว่า แอปเปิล – ในกรณีนี้คำว่า แปลว่า ถูกใช้เพื่อแสดงความหมายของคำ Apple ที่ถูกแปลเป็นภาษาไทยว่า แอปเปิล ซึ่งช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจได้ว่าคำนี้หมายถึงผลไม้ชนิดหนึ่งที่มีชื่อว่า แอปเปิล ในภาษาไทย

 2. คำว่า สวัสดี แปลว่า Hello ในภาษาอังกฤษ – ในตัวอย่างนี้คำว่า แปลว่า ถูกใช้ในการอธิบายความหมายของคำว่า สวัสดี ที่ถูกแปลเป็นภาษาอังกฤษว่า Hello เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจว่าคำนี้เป็นคำที่ใช้ในการทักทายในภาษาอังกฤษ

การใช้คำว่า แปลว่า ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจและเข้าใจความหมายของคำหรือประโยคที่ถูกแปลมาในภาษาที่ตนเองไม่เข้าใจ หรือในกรณีที่ผู้อ่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำหรือประโยคนั้น ๆ การใช้คำว่า แปลว่า ช่วยให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจและติดตามข้อมูลเหล่านั้

การใช้งานคำว่า รีไวล์ ในประโยค

End) [Attack On Titan] โลกหลังสงคราม (Rivamika) Levi X Mikasa แต่งโดย Die-Forellex: ฟิค Love Novel (บรรยาย)
End) [Attack On Titan] โลกหลังสงคราม (Rivamika) Levi X Mikasa แต่งโดย Die-Forellex: ฟิค Love Novel (บรรยาย)

คำว่า รีไวล์ เป็นคำที่มักใช้ในการอธิบายกระบวนการหรือการกระทำที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ หลังจากเหตุการณ์หรือกระบวนการใด ๆ ได้เสร็จสิ้นแล้ว คำว่า รีไวล์ มักถูกนำมาใช้ในหลายด้านของชีวิตประจำวัน เช่น การพัฒนาซอฟต์แวร์ การเขียนโปรแกรม การเล่าเรื่องราว หรือแม้กระทั่งการสร้างสรรค์งานศิลปะ

ในงานด้านเทคโนโลยีและโปรแกรมมิ่ง การรีไวล์หมายถึงกระบวนการแก้ไขหรือปรับปรุงโค้ดหรือซอฟต์แวร์ที่มีอยู่แล้ว โดยมักจะมีเป้าหมายที่จะปรับปรุงความสมบูรณ์ ความปลอดภัย หรือประสิทธิภาพของระบบ รีไวล์เป็นกระบวนการที่สำคัญเพราะช่วยให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์สามารถปรับปรุงและทำการแก้ไขข้อบกพร่องหรือปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบได้ในระยะเวลาที่สั้น นอกจากนี้ การรีไวล์ยังช่วยให้โค้ดหรือซอฟต์แวร์เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดและเข้าใจง่ายขึ้น ทำให้ง่ายต่อการบำรุงรักษาและพัฒนาในอนาคต

ในการเล่าเรื่องราว คำว่า รีไวล์ ใช้เพื่อแสดงถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงเนื้อเรื่องหรือรายละเอียดต่าง ๆ ในเรื่องราว โดยมักใช้ในบทภาพยนตร์หรือนิยาย เพื่อให้ผู้เล่าเรื่องสามารถแก้ไขหรือปรับปรุงเนื้อเรื่องให้เข้ากับความต้องการหรือความสนใจของผู้ฟังหรือผู้อ่านได้มากที่สุด

ไม่เพียงแค่ในโลกดิจิทัล การรีไวล์ยังมีบทบาทสำคัญในการสร้างสรรค์งานศิลปะ ศิลปินบางคนอาจใช้วิธีการรีไวล์ในงานศิลปะเพื่อสร้างผลงานใหม่ โดยการรีไวล์ที่นี่หมายถึงการใช้ความคิดหรือแนวความคิดที่มีอยู่แล้วเพื่อสร้างผลงานที่แตกต่างและเป็นเอกลักษณ์ของศิลปินเอง การรีไวล์ในศิลปะอาจเกิดขึ้นในหลายรูปแบบ เช่น การนำเอาผลงานศิลปะเดิมมาปรับปรุง การผสมผสานความคิดหรือแนวความคิดจากผลงานอื่น ๆ เข้าด้วยกัน เพื่อสร้างผลงานใหม่ที่มีลักษณะเฉพาะตัวและเป็นเอกลักษณ์

อย่างไรก็ตาม การรีไวล์ในงานศิลปะไม่ได้หมายความว่าการคัดลอกหรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้โดยเด็ดขาด แต่เป็นกระบวนการที่ผสมผสานความคิดและความสร้างสรรค์ของศิลปินเอง การรีไวล์ในงานศิลปะช่วยให้ศิลปินสามารถแสดงออกถึงจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของตนเองได้อย่างเต็มที่ และสร้างผลงานที่มีความหมายและความคิดที่ลึกซึ้ง

สรุปได้ว่า คำว่า รีไวล์ ในประโยคมีความหมายและความสำคัญที่แตกต่างกันไปตามแต่ละสถานการณ์ ในงานเทคโนโลยีและโปรแกรม การรีไวล์หมายถึงกระบวนการปรับปรุงหรือแก้ไขซอฟต์แวร์ที่มีอยู่แล้ว ในการเล่าเรื่องราว การรีไวล์หมายถึงการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงเนื้อเรื่องหรือรายละเอียดของเรื่องราว เพื่อให้เข้ากับความต้องการของผู้ฟังหรือผู้อ่าน และในงานศิลปะ การรีไวล์หมายถึงกระบวนการสร้างผลงานใหม่ที่มีเอกลักษณ์และความคิดสร้างสรรค์ของศิลปินเอง

การใช้งานคำว่า แปลว่า ในประโยค

กระทู้อวยรีไวฮันซี่#1]...วันวานของสองเรา...[Attack On Titan] - Pantip
กระทู้อวยรีไวฮันซี่#1]…วันวานของสองเรา…[Attack On Titan] – Pantip

คำว่า แปลว่า ในภาษาไทยเป็นคำที่ใช้ในการแสดงความหมายหรือความหมายของคำหรือประโยคที่ถูกแปลมาจากภาษาหนึ่งไปยังภาษาอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม, การใช้งานคำว่า แปลว่า ไม่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับการแปลเท่านั้น แต่ยังสามารถใช้ในการอธิบายความหมายของคำหรือประโยคเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่ายขึ้นด้วย

ตัวอย่างที่ง่ายที่สุดในการใช้งานคำว่า แปลว่า คือเมื่อเราต้องการแปลคำหรือประโยคจากภาษาหนึ่งไปยังภาษาอื่น ในกรณีนี้ เราสามารถใช้คำว่า แปลว่า เพื่อแสดงขั้นตอนการแปลหรือความหมายของคำหรือประโยคนั้น ๆ และเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจว่าเรากำลังพูดถึงการแปลจากภาษาหนึ่งไปยังอีกภาษาหนึ่ง

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า แปลว่า ได้แก่:

 1. คำว่า hello แปลว่า สวัสดี ในภาษาไทย
  ในประโยคนี้, เราใช้คำว่า แปลว่า เพื่ออธิบายว่าคำว่า hello มีความหมายเป็น สวัสดี เมื่อถูกแปลจากภาษาอังกฤษไปยังภาษาไทย

 2. คำว่า apple แปลว่า แอปเปิ้ล ในภาษาไทย
  ในประโยคนี้, เราใช้คำว่า แปลว่า เพื่ออธิบายว่าคำว่า apple มีความหมายเป็น แอปเปิ้ล เมื่อถูกแปลจากภาษาอังกฤษไปยังภาษาไทย

นอกจากนี้ เรายังสามารถใช้คำว่า แปลว่า เพื่ออธิบายความหมายของประโยคที่ซับซ้อนขึ้นได้อีกด้วย เช่น

 1. เธอกำลังหาความรักแท้ ซึ่งแปลว่า เธอต้องการคนที่จริงใจและซื่อสนั่นคือความหมายของคำว่า แปลว่า ในภาษาไทย มันใช้เพื่อแสดงความหมายของคำหรือประโยคที่ถูกแปลมาจากภาษาหนึ่งไปยังอีกภาษาหนึ่ง และยังสามารถใช้ในการอธิบายความหมายของคำหรือประโยคเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่ายขึ้นด้วย

ความแตกต่างระหว่างคำว่า รีไวล์ และ แปลว่า

นิยาย [ Eren X Levi ] Attack On Titan ( โดจินแปล ) : Dek-D.Com - Writer
นิยาย [ Eren X Levi ] Attack On Titan ( โดจินแปล ) : Dek-D.Com – Writer

คำว่า รีไวล์ และ แปลว่า เป็นคำที่มักใช้ในภาษาไทยที่มีความแตกต่างกันในแง่หลายๆ ด้าน ในบทความนี้จะอธิบายและเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคำสองคำนี้ให้เข้าใจได้อย่างชัดเจน

คำว่า รีไวล์ เป็นคำที่มาจากภาษาอังกฤษ rewrite ซึ่งในคำแปลเป็นภาษาไทยแปลว่า เขียนใหม่ หรือ แก้ไขใหม่ เป็นคำที่ใช้บ่งบอกถึงกระบวนการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงตัวหนังสือ หรือเนื้อหาให้มีรูปแบบใหม่หรือเป็นไปตามที่ต้องการ การรีไวล์อาจเกิดขึ้นในบทเรียนหรือการเขียนเชิงวิชาการ โดยมักเกิดจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหรือลำดับของประโยค การรีไวล์มีได้หลายระดับ ตั้งแต่การแก้ไขเล็กน้อยเพื่อปรับปรุงความกระชับ จนถึงการเขียนใหม่ทั้งหมดเพื่อสร้างเนื้อหาใหม่ที่แตกต่างจากเดิม

อีกทั้ง แปลว่า เป็นคำที่ใช้ในประโยคเพื่อแสดงความหมายของคำหนึ่งๆ ในภาษาที่ต่างกัน ในกรณีนี้เป็นการอธิบายความหมายของคำว่า รีไวล์ ในภาษาไทย เมื่อใช้คำว่า แปลว่า เราจะต้องระบุความหมายของคำหลังจากนั้น ซึ่งในกรณีนี้คือ รีไวล์ หมายถึง เขียนใหม่ หรือ แก้ไขใหม่

ดังนั้น เพื่อให้เข้าใจแนวความแตกต่างระหว่างคำว่า รีไวล์ และ แปลว่า ได้อย่างชัดเจน สรุปได้ว่า รีไวล์ เป็นกระบวนการเขียนใหม่หรือแก้ไขใหม่เพื่อปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหา ในขณะที่ แปลว่า เป็นการใช้คำอื่นเพื่ออธิบายความหมายของคำว่า รีไวล์ และ แปลว่า เป็นคำที่มักใช้ในภาษาไทยที่มีความแตกต่างกันในแง่หลายๆ ด้าน ในบทความนี้จะอธิบายและเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคำสองคำนี้ให้เข้าใจได้อย่างชัดเจน

คำว่า รีไวล์ เป็นคำที่มาจากภาษาอังกฤษ rewrite ซึ่งในคำแปลเป็นภาษาไทยแปลว่า เขียนใหม่ หรือ แก้ไขใหม่ เป็นคำที่ใช้บ่งบอกถึงกระบวนการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงตัวหนังสือ หรือเนื้อหาให้มีรูปแบบใหม่หรือเป็นไปตามที่ต้องการ การรีไวล์อาจเกิดขึ้นในบทเรียนหรือการเขียนเชิงวิชาการ โดยมักเกิดจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหรือลำดับของประโยค การรีไวล์มีได้หลายระดับ ตั้งแต่การแก้ไขเล็กน้อยเพื่อปรับปรุงความกระชับ จนถึงการเขียนใหม่ทั้งหมดเพื่อสร้างเนื้อหาใหม่ที่แตกต่างจากเดิม

อีกทั้ง แปลว่า เป็นคำที่ใช้ในประโยคเพื่อแสดงความหมายของคำหนึ่งๆ ในภาษาที่ต่างกัน ในกรณีนี้เป็นการอธิบายความหมายของคำว่า รีไวล์ ในภาษาไทย เมื่อใช้คำว่า แปลว่า เราจะต้องระบุความหมายของคำหลังจากนั้น ซึ่งในกรณีนี้คือ รีไวล์ หมายถึง เขียนใหม่ หรือ แก้ไขใหม่

ดังนั้น เพื่อให้เข้าใจแนวความแตกต่างระหว่างคำว่า รีไวล์ และ แปลว่า ได้อย่างชัดเจน สรุปได้ว่า รีไวล์ เป็นกระบวนการเขียนใหม่หรือแก้ไขใหม่เพื่อปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหา ในขณะที่ แปลว่า เป็นการใช้คำอื่นเพื่ออธิบายความหมายของคำ

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า รีไวล์ และ แปลว่า

มุกมิกแห่งโรงเรียนไสยเวทย์🤞🏻 On X:
มุกมิกแห่งโรงเรียนไสยเวทย์🤞🏻 On X: “Undercut พี่รีไวล์คือที่สุดเลยเว้ยสำหรับฉันอ่ะ อิเหี้ย สุดเท่ สุดหล่อ สุดกร้าว สุดแบด ลุคแบดมาก ดีงามจนใจเต้นไม่เป็นส่ำ ที่สุดแห่งทรงผม ฉันยกให้เป็นทรงผัว ดูแล้วได้แต่กรีดร้องง🥺💓 Https://T.Co/X9Vrzy3J9E” / X

หัวข้อ: ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า รีไวล์ และแปลว่าในภาษาไทย

คำว่า รีไวล์ เป็นคำศัพท์ที่มักใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น ธุรกิจ, การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือการแก้ไขข้อผิดพลาดในระบบ ซึ่งมีความหมายเป็นการแก้ไขหรือปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้น ดังนั้นเรามาดูตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า รีไวล์ และแปลว่าในภาษาไทยให้ละเอียดมากขึ้นดังต่อไปนี้:

 1. The software development team will need to rewrite the entire codebase to fix the performance issues.
  (ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์จะต้องรีไวล์โค้ดทั้งหมดเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องประสิทธิภาพ)

 2. The company decided to revamp its website and hired a web designer to redesign the layout.
  (บริษัทตัดสินใจที่จะรีไวล์เว็บไซต์และได้จ้างนักออกแบบเว็บเพื่อที่จะออกแบบเลย์เอาท์ใหม่)

 3. The editor requested the writer to revise the article and make it more engaging for the readers.
  (บรรณาธิการขอให้ผู้เขียนรีไวล์บทความและทำให้มีความน่าสนใจมากขึ้นสำหรับผู้อ่าน)

 4. After receiving feedback from the customers, the company decided to make some changes and release a revised version of the product.
  (หลังจากได้รับคำติชมจากลูกค้า บริษัทตัดสินใจทำการเปลี่ยนแปลงบางอย่างและเปิดตัวเวอร์ชันที่ได้รับการแก้ไขของผลิตภัณฑ์)

 5. The author rewrote the conclusion of the research paper to provide a clearer summary of the findings.
  (ผู้เขียนรีไวล์สรุปผลสำหรับงานวิจัยเพื่อให้มีการสรุปสั้น ๆ ที่ชัดเจนของข้อความที่ได้)

 6. The team leader decided to overhaul the project plan and incorporate the feedback received from the stakeholders.
  (ผู้นำทีมตัดสินใจที่จะทำการรีไวล์แผนโครงการและนำเอาคำติชมที่ได้รับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาด้วย)

 7. The company is planning to rework its marketing strategy to reach a wider audience.
  (บริษัทกำลังวางแผนที่จะรีไวล์กลยุทธ์การตลาดเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่กว้างขึ้น)

 8. The designer was asked to redo the logo to make it more modern and visually appealing.
  (นักออกแบบได้รับคำขอให้รีไวล์โลโก้เพื่อทำให้ดูทันสมัยและดึงดูดตามากขึ้น)

 9. The company decided to update its employee handbook and asked the HR department to revise and improve the content.
  (บริษัทตัดสินใจที่จะอัปเดตหนังสือคู่มือพนักงานและได้ขอให้แผนกทรัพยากรบุคคลรีไวล์และปรับปรุงเนื้อหา)

 10. The manager requested the team members to review and rewrite their proposals before submitting them to the clients.
  (ผู้จัดการขอให้สมาชิกในทีมตรวจสอบและรีไวล์ข้อเสนอก่อนที่จะส่งให้ลูกค้า)

 11. The company decided to revitalize its brand image and started a campaign to reposition itself in the market.
  (บริษัทตัดสินใจที่จะรีไวล์ภาพลักษณ์แบรนด์และเริ่มแคมเปญเพื่อรับตำแหน่งใหม่ในตลาด)

 12. The teacher asked the students to rewrite their essays to improve the clarity and coherence of their arguments.
  (ครูขอให้นักเรียนรีไวล์เรียงความเพื่อปรับปรุงความชัดเจนและความสอดคล้องของการอ้างอิงของพวกเขา)

คำว่า รีไวล์ ในภาษาไทยมีความหมายเกี่ยวกับการแก้ไขหรือปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้น โดยมักใช้ในบริบททางธุรกิจ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม การใช้คำว่า รีไวล์ ในประโยคช่วยให้เราเข้าใจถึงการแก้ไขหรือปรับปรุงที่ต้องการทำให้งานหรือผลิตภัณฑ์ดีขึ้นในภาษาไทยอย่างชัดเจนและเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น

Categories: ยอดนิยม 79 รีไวล์ แปลว่า

การเดินทางของ \
การเดินทางของ \”รีไวล์\” ชายที่แข็งแกร่งที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ || ไททัน

(vt) แก้ไขใหม่, ทบทวน, ตรวจแก้ใหม่, ปรับปรุงใหม่แล้วควรทำอะไรก่อนล่ะ ระหว่าง revision กับ editing? ตอบ: Editing…ไว้ท้ายสุดเลย revision สำคัญกว่ามากๆ ! Revise แปลว่า การทบทวน การอ่านใหม่ เพื่อการแก้ไข การทำ revision ก็คือ การที่กลับไปมองสิ่งที่เขียนลงไปแล้วคำกริยา review กับ revise เป็นคำพ้องความหมาย อย่างไรก็ตามคำกริยา revise หมายถึงการแก้ไขแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงงานเขียน ซึ่งแตกต่างจากการทบทวนคำกริยาการแก้ไขรวมถึงการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้ดีขึ้น ตัวอย่างเช่น: The newspaper editor revised the article three times to avoid conflict with the politicians.

See more: https://phutungcpa.com/category/investment

Edit กับ Revised ต่างกันอย่างไร

แล้วควรทำอะไรก่อนล่ะ ระหว่างการแก้ไขและการตรวจสอบบทความ? การแก้ไขเป็นขั้นตอนที่ควรทำหลังจากการตรวจสอบบทความแล้วเพื่อให้เข้าใจเนื้อหาทั้งหมดก่อนที่จะทำการแก้ไข การทบทวนหมายถึงการอ่านใหม่และตรวจสอบเพื่อแก้ไขบทความ ดังนั้นการทบทวนเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากกว่าการแก้ไขเอง เพราะจะช่วยให้เรากลับไปพิจารณาสิ่งที่เราเขียนลงไปแล้วใหม่ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2021

Nan On X:
Nan On X: “4) Levi Ackerman รีไว ถ้าเป็นภาษายิวจะแปลว่าเชื่อมกับ, เข้าร่วม ถ้าเป็นภาษาฮังการี ยะย่อมาจาก Levente แปลว่า วีรบุรุษ, อัศวิน วันเกิด : 25 ธค อายุ : 39 ปี ส่วนสูง : 160 Cm Https://T.Co/Cfs3Qjdqgw” / X
Attack On Titan] อยากรู้ว่าชื่อภาษาอังกฤษของหัวหน้ารีไวล์ แท้จริงแล้วเขียนแบบใดคะ? - Pantip
Attack On Titan] อยากรู้ว่าชื่อภาษาอังกฤษของหัวหน้ารีไวล์ แท้จริงแล้วเขียนแบบใดคะ? – Pantip
อยากทราบทรงผมของ รีไวล์ครับ - Pantip
อยากทราบทรงผมของ รีไวล์ครับ – Pantip
ไททัน]คำว่าสัมอรมันมาจากไหนนครับ - Pantip
ไททัน]คำว่าสัมอรมันมาจากไหนนครับ – Pantip
เมื่อรีไวล์กลายเป็นไททั่น Attack On Titan - Pantip
เมื่อรีไวล์กลายเป็นไททั่น Attack On Titan – Pantip
ความลับของรีไวล์ที่อาจารย์ออกเฉลยล่าสุด ชาที่เขาดื่มมันคืออะไรกันแน่? แล้วที่จริงรีไวล์ชอบใคร? || Dd - Youtube
ความลับของรีไวล์ที่อาจารย์ออกเฉลยล่าสุด ชาที่เขาดื่มมันคืออะไรกันแน่? แล้วที่จริงรีไวล์ชอบใคร? || Dd – Youtube
รีไวล์คือผู้ชายของผม#รีไวล์ เอเลน: นิยายรัก (แชท)
รีไวล์คือผู้ชายของผม#รีไวล์ เอเลน: นิยายรัก (แชท)
ลูกน้องที่แปลว่าผัว | เอเรน × รีไวล์: ฟิค Boy Love (แชท)
ลูกน้องที่แปลว่าผัว | เอเรน × รีไวล์: ฟิค Boy Love (แชท)
Attack On Titan] Spin Off อดีตของรีไวและเอลวิน 02 (แปลไทย) - Pantip
Attack On Titan] Spin Off อดีตของรีไวและเอลวิน 02 (แปลไทย) – Pantip
Attack On Titan] เมื่อฉันคลั่งเฮย์โจวรีไวล์ขนาดหนัก - รูปเฮฮาขำๆ
Attack On Titan] เมื่อฉันคลั่งเฮย์โจวรีไวล์ขนาดหนัก – รูปเฮฮาขำๆ
มุกมิกแห่งโรงเรียนไสยเวทย์🤞🏻 On X:
มุกมิกแห่งโรงเรียนไสยเวทย์🤞🏻 On X: “Undercut พี่รีไวล์คือที่สุดเลยเว้ยสำหรับฉันอ่ะ อิเหี้ย สุดเท่ สุดหล่อ สุดกร้าว สุดแบด ลุคแบดมาก ดีงามจนใจเต้นไม่เป็นส่ำ ที่สุดแห่งทรงผม ฉันยกให้เป็นทรงผัว ดูแล้วได้แต่กรีดร้องง🥺💓 Https://T.Co/X9Vrzy3J9E” / X
นิยาย [ Eren X Levi ] Attack On Titan ( โดจินแปล ) : Dek-D.Com - Writer
นิยาย [ Eren X Levi ] Attack On Titan ( โดจินแปล ) : Dek-D.Com – Writer
กระทู้อวยรีไวฮันซี่#1]...วันวานของสองเรา...[Attack On Titan] - Pantip
กระทู้อวยรีไวฮันซี่#1]…วันวานของสองเรา…[Attack On Titan] – Pantip
End) [Attack On Titan] โลกหลังสงคราม (Rivamika) Levi X Mikasa แต่งโดย Die-Forellex: ฟิค Love Novel (บรรยาย)
End) [Attack On Titan] โลกหลังสงคราม (Rivamika) Levi X Mikasa แต่งโดย Die-Forellex: ฟิค Love Novel (บรรยาย)
ประวัติและตัวละคร | ผ่าพิภพไททัน
ประวัติและตัวละคร | ผ่าพิภพไททัน
ผ่าพิภพไททัน - วิกิพีเดีย
ผ่าพิภพไททัน – วิกิพีเดีย

See more here: phutungcpa.com

สารบัญ

ความหมายของคำว่า รีไวล์
ความหมายของคำว่า แปลว่า
การใช้งานคำว่า รีไวล์ ในประโยค
การใช้งานคำว่า แปลว่า ในประโยค
ความแตกต่างระหว่างคำว่า รีไวล์ และ แปลว่า
ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า รีไวล์ และ แปลว่า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *