Skip to content

ประเทศที่ไม่ใช้วีซ่า: สุดยอดที่พร้อมให้คุณเสริมสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยว

อัปเดต 2023 พาสปอร์ตประเทศไทย ไม่ง้อวีซ่า ไปไหนได้บ้าง | ลองเล่า | EP.16

ประเทศ ที่ ไม่ ใช้ วีซ่า

ประเทศ ที่ ไม่ ใช้ วีซ่า

ประเทศที่ไม่ใช้วีซ่า

วีซ่าเป็นเอกสารที่มีความสำคัญสูงในการท่องเที่ยวและทำกิจกรรมต่าง ๆ ในต่างประเทศ แต่ไม่ใช่ทุกประเทศที่ต้องการวีซ่าเพื่อเข้าเยี่ยมชมหรือทำธุรกิจ มีประเทศบางประเทศที่ไม่จำเป็นต้องมีวีซ่า โดยทั่วไปแล้ว ประเทศที่ไม่ต้องการวีซ่าส่วนใหญ่จะเป็นประเทศที่มีความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ และเป็นประเทศที่รัฐบาลมีความมั่นคงและเชื่อถือได้ ในบทความนี้ เราจะมาทำความรู้จักกับประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่าและสาเหตุที่ทำให้เกิดสถานะนี้ขึ้น

1. เหตุผลที่ประเทศต้องการไม่ใช้วีซ่า

มีหลายประเทศที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาและรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นผลมาจากความมั่นคงทางการเมือง ระบบกฎหมายที่ดี และความเจริญทางเทคโนโลยีอันทันสมัย ดังนั้น ความต้องการในการเข้าเยี่ยมชมหรือทำธุรกิจในประเทศเหล่านี้มีความง่ายสำหรับคนที่ต้องการเดินทางมากกว่าจำเป็นที่ต้องขอวีซ่า หากคุณเป็นเจ้าของพาสปอร์ตที่ถืออยู่ในที่ติดกับประเทศเหล่านี้ คุณสามารถเดินทางไปที่นั่นได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า

อีกประเทศหนึ่งที่ไม่ต้องขอวีซ่าคือ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ประเทศอื่น ๆ ที่ไม่ต้องขอวีซ่าอาจจะมีข้อกำหนดเฉพาะตัวที่ต้องปฏิบัติโดยบุคคลบางราย เช่น การต้องสมัครออนไลน์ก่อนการเดินทางหรือต้องพาหนังสือเดินทางที่มีระยะเวลาการใช้งานที่เหลืออยู่อย่างน้อย 6 เดือนหรือต้องมีการตรวจสอบการได้รับวัคซีนหรือบางกรณี ปล่อยให้สราวิทยากรผู้เข้าเยี่ยมชมประเทศนั้น ๆ

2. ประเภทของผู้ที่ไม่ต้องใช้วีซ่าในประเทศ

ประเทศที่ไม่ต้องการวีซ่าส่วนใหญ่จะมีกลุ่มผู้คนที่ไม่ต้องพักอาศัยหรือทำธุรกิจในประเทศนั้นนานพอให้ต้องขอวีซ่า แต่สำหรับผู้ที่ต้องการท่องเที่ยวเพียงชั่วคราวหรือมีเหตุผลทางธุรกิจเท่านั้น อาจจะไม่จำเป็นต้องพิจารณาในเรื่องขอวีซ่า

ผู้ที่มีพาสปอร์ตของประเทศที่ไม่ต้องการวีซ่าและต้องการเดินทางไปยังประเทศนั้นนอกเหนือจากมาตรฐานการท่องเที่ยวปกติ อาจจะต้องพิจารณาเป็นพิเศษในรายละเอียดอื่น ๆ เช่น การจองตั๋วเครื่องบิน การสำรองที่พัก และข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เพราะการเดินทางไปยังประเทศที่ไม่ต้องใช้วีซ่าอาจจะต้องทำการตรวจสอบเพิ่มเติมก่อนการเดินทาง

3. กระบวนการการเดินทางไปยังประเทศที่ไม่ใช้วีซ่า

กระบวนการการเดินทางไปยังประเทศที่ไม่ต้องใช้วีซ่าจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ บางประเทศอาจจะมีเงื่อนไขพิเศษหรือข้อกำหนดเฉพาะตามกฎหมายท้องถิ่น ดังนั้น ควรตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางไปยังประเทศที่ไม่ใช้วีซ่าก่อนการเดินทาง

ในบางกรณี คุณอาจต้องโทรหาเทาว์ต์ผู้ให้บริการเป็นภาษาอังกฤษหรืออื่น ๆ เพื่อขอคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับหนังสือหรือข้อมูลที่ต้องใช้สำหรับการเดินทาง

4. ผลกระทบที่เกิดจากการไม่ใช้วีซ่าในประเทศ

การไม่ต้องขอวีซ่าส่งผลให้มีคนมากกว่าเดิมที่เดินทางไปยังประเทศที่ไม่ต้องการวีซ่า สำหรับประเทศที่มีอัตราการเดินทางเพิ่มขึ้น อาจส่งผลให้มีการเพิ่มความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการสร้างอาชีพให้กับชุมชนท้องถิ่นที่เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว นอกจากนี้ การไม่ต้องขอวีซ่ายังช่วยส่งเสริมให้มีการเรียนรู้และทำความรู้จักกับวัฒนธรรมที่แตกต่างกันได้

อย่างไรก็ตาม ความไม่จำเป็นในการขอวีซ่าอาจส่งผลต่อธุรกิจท้องถิ่นที่ขึ้นอยู่กับการท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคที่มีการเข้าเยี่ยมชมมาก ๆ เช่นโรงแรม ร้านอาหาร และสถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ นอกจากนี้ ผู้ร่วมงานทางธุรกิจที่ต้องมาปฏิบัติงานในประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่าอาจต้องปรับตัวกับเงื่อนไขการเข้าสู่ประเทศที่ต่างจากประเภทอื่น ๆ

5. ความแตกต่างระหว่างประเทศที่ใช้วีซ่าและประเทศที่ไม่ใช้วีซ่า

ความแตกต่างระหว่างประเทศที่ต้องการวีซ่าและประเทศที่ไม่ต้องการวีซ่าอาจต่างกันอย่างมาก ตั้งแต่ข้อกำหนดที่ต้องปฏิบัติจนถึงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ความแตกต่างเหล่านี้สร้างประสบการณ์การเดินทางที่น่าสนใจและเป็นที่ต้องการแม้ว่าจะมีความซับซ้อนบ้าง

6. ภาพรวมของเครื่องหมายเท่าที่ไม่ใช้วีซ่าในประเทศ

อย่างที่กล่าวไปข้างต้น มีหลายประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่าให้กับคนที่ต้องการเข้าชมหรือทำธุรกิจในประเทศนั้น แต่ยังคงมีข้อกำหนดที่เป็นเอกสารสำคัญซึ่งคุณต้องปฏิบัต

อัปเดต 2023 พาสปอร์ตประเทศไทย ไม่ง้อวีซ่า ไปไหนได้บ้าง | ลองเล่า | Ep.16

คำสำคัญที่ผู้ใช้ค้นหา: ประเทศ ที่ ไม่ ใช้ วีซ่า 72ประเทศที่ไทยไม่ต้องขอวีซ่า, ประเทศที่ไทยไม่ต้องขอวีซ่า 2023, ยุโรป ไม่ต้องขอวีซ่า, ประเทศที่ขอวีซ่ายากที่สุด, ประเทศที่ยกเว้นวีซ่าให้ไทย ล่าสุด, ประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่า 2023, รายชื่อประเทศที่ต้องขอวีซ่า, ประเทศที่ต้องขอวีซ่าเข้าลาว

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ ประเทศ ที่ ไม่ ใช้ วีซ่า

อัปเดต 2023 พาสปอร์ตประเทศไทย ไม่ง้อวีซ่า ไปไหนได้บ้าง | ลองเล่า | EP.16
อัปเดต 2023 พาสปอร์ตประเทศไทย ไม่ง้อวีซ่า ไปไหนได้บ้าง | ลองเล่า | EP.16

หมวดหมู่: Top 80 ประเทศ ที่ ไม่ ใช้ วีซ่า

ประเทศไหนที่ไม่ต้องขอวีซ่า

ประเทศไหนที่ไม่ต้องขอวีซ่า: สิ่งที่คุณควรรู้

ในปัจจุบันนี้การท่องเที่ยวได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผู้คนสนใจที่จะเสวนาการเดินทางไปอีกประเทศหรือประเทศต่างๆ ดังนั้นการประยุกต์ใช้บทเดินทางไปยังประเทศต่างๆ จึงกลายเป็นเรื่องสำคัญ อย่างไรก็ตาม ตรวจสอบเอกสารที่จำเป็นเมื่อเดินทางไปยังประเทศต่างๆ อาจกลายเป็นภาระทางการเมืองและเศรษฐกิจ

วีซ่า (Visa) เป็นหนึ่งในเอกสารที่ต้องขอเมื่อต้องการเดินทางไปยังประเทศต่างๆ ภายใต้ระบบทางการเมืองของประเทศที่เป้าหมาย อย่างไรก็ตาม มีบางประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่าเมื่อลูกค้าเดินทางไปยังประเทศนั้น ในบทความนี้ เราจะพาคุณไปสำรวจประเทศโดยไม่ต้องขอวีซ่า เพื่อให้คุณอ่านและเตรียมตัวในการเดินทางในอนาคตอย่างที่ถูกต้อง

1. ประเทศไทย
ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่อธิบายง่ายที่สุดโดยการเดินทางไปยังนั้น นักท่องเที่ยวจากหลายประเทศสามารถเดินทางเข้ามายังประเทศไทยได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องขอวีซ่า คุณสามารถเดินทางโดยใช้หนังสือเดินทางที่ถูกต้องและไม่หมดอายุ และคุณจะได้รับการยินยอมให้เข้ามาถึงประเทศไทยโดยอัตโนมัติมากแล้ว

2. ประเทศอินโดนีเซีย
คุณสามารถท่องเที่ยวและเดินทางไปยังอินโดนีเซียโดยไม่ต้องขอวีซ่า อินโดนีเซียเป็นประเทศที่เสนอความง่ายในการเข้าชมและการเดินทางในเขตของมัน นักท่องเที่ยวจากหลายประเทศสามารถเดินทางเข้าสู่อินโดนีเซียได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องขอวีซ่า อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อกำหนดและเงื่อนไขทางกฎหมายที่ต้องปฏิบัติตาม เช่น การอยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน และคุณต้องมีใบเดินทางที่ถูกต้องและมีอายุไม่เกิน 6 เดือนในการเดินทางขาเข้าและสลับออกจากประเทศ

3. ประเทศมาเลเซีย
สำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจไปเยือนประเทศมาเลเซีย เรามีข่าวดีสำหรับคุณ เนื่องจากการเดินทางไปยังมาเลเซียไม่ต้องขอวีซ่า ในกรณีของนักท่องเที่ยวมาละก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สะดวกสบาย ทำให้คุณสามารถเดินทางเข้ามายังประเทศนี้ได้อย่างง่ายดาย แต่ควรจำไว้ว่าการเดินทางเข้าประเทศนี้กรุณาระมัดระวังเรื่องการจัดการและความปลอดภัยเพื่อความปลอดภัยของคุณเอง

FAQs

Q: วีซ่าคืออะไรและทำไมเราต้องขอ?
A: วีซ่าคือเอกสารทางการเมืองที่ให้สิทธิเดินทางเข้าหรือออกจากประเทศที่เป้าหมาย บางประเทศจำเป็นต้องขอวีซ่าเพื่อความปลอดภัยและการควบคุม

Q: บุคคลการสัมมนาและนักลงทุนต่างชาติจำเป็นต้องขอวีซ่าในประเทศไหนบ้าง?
A: ข้อกำหนดสำหรับบุคคลสัมมนาและนักลงทุนต่างชาติในการขอวีซ่าขึ้นอยู่กับประเทศแต่ละประเทศ อย่างไรก็ตาม หลายประเทศให้โอกาสให้บุคคลสัมมนาและนักลงทุนเข้ามาโดยไม่ต้องขอวีซ่า

Q: วิธีการขอวีซ่าในประเทศที่ต้องการวีซ่า?
A: กระบวนการและเอกสารที่จำเป็นสำหรับการขอวีซ่ามีความแตกต่างขึ้นอยู่กับประเทศต่างๆ คุณควรติดต่อสถานเอกอัครราชทูตของประเทศเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์

Q: ประเทศไหนบ้างที่ยังต้องขอวีซ่าแม้ว่าจะมีวีซ่าออนหรือวีซ่าออนไลน์อยู่แล้ว?
A: มีบางประเทศที่ต้องขอวีซ่า แม้ว่าจะมีวีซ่าออนหรือวีซ่าออนไลน์อยู่แล้ว ต้องตรวจสอบกฎหมายและข้อกำหนดที่มีอยู่ในประเทศปลายทางก่อนเดินทาง

ประเทศไหนไม่ต้องขอวีซ่า 2023

ประเทศไหนไม่ต้องขอวีซ่า 2023: เส้นทางการเดินทางที่ง่ายยิ่งขึ้นสำหรับนักเดินทาง

การเดินทางไปต่างประเทศเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นและนับถือกันมากในปัจจุบันนี้ การได้สัมผัสวัฒนธรรมที่แตกต่าง ความรู้สึกที่ผ่อนคลายจากการหนีพิษของทุกวัน รวมถึงอาหารและบรรยากาศที่แตกต่างไปด้วย แต่ในขณะเดียวกัน การขอวีซ่าเข้าประเทศแน่นอนยังคงเป็นขั้นตอนที่ซับซ้อนและเป็นภาระแก่บางคน ด้วยกระบวนการที่ยุ่งยากและค่าใช้จ่ายที่สูง ซึ่งอาจจะทำให้บางครั้งเป็นอุปสรรคให้กับการเดินทางที่สวยงามนี้ได้

แต่ในปี 2023 นี้ อิทธิพลของการผู้นำประเทศต่างๆ ในการเพิ่มสิทธิมาตรฐานในการเรียกร้องวีซ่าเข้าประเทศของคนชาวต่างชาติ พร้อมทั้งมีการสนับสนุนบูรณาการกันระหว่างประเทศในบทบาททางเศรษฐกิจและการค้า นำไปสู่การแก้ไขข้อมูลการเดินทางแบบล้ำหน้าในสายการบินอย่างรวดเร็ว และเป็นที่ปรึกษาในการลดโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในระหว่างการเดินทาง ดังนั้นมีประเทศที่มีนโยบายว่าใครมาก็ได้ไม่ต้องขอวีซ่าเมื่อเดินทางไปเที่ยวหรือทำธุรกิจในปี 2023 ซึ่งเป็นข่าวดีและหวังว่าจะเป็นแรงจูงใจให้กับผู้ที่ติดตามความฝันของการเดินทางสายต่างประเทศ เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น

นี่คือประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่าในปี 2023:

1. สหรัฐอเมริกา:
สหรัฐอเมริกาเป็นหนึ่งในประเทศที่ผ่อนคลายกฎหมายในการเข้าชม นักท่องเที่ยวหรือนักธุรกิจในช่วงสามสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกรกฎาคม 2023 ใช้สติ๊กเกอร์ที่เรียกว่า “The Visa Waiver” แทนการขอวีซ่า ดังนั้น นักท่องเที่ยวจากประเทศที่เข้าร่วมโปรแกรมวีซ่าปลอดโรคจะสามารถเข้าเยือนอเมริกาได้โดยไม่จำเป็นต้องขอวีซ่าข้อเสียค่าใช้จ่าย

2. โรสเซีย:
โรสเซียทำตลาดต่อสู้กับการท่องเที่ยวในตลาดระหว่างช่วงวิกฤติโควิด-19 ด้วยการเปิดให้นักท่องเที่ยวเดินทางถึงอสังหาริมทรัพย์ที่เข้าใจง่ายกว่า โดยมีเป้าหมายในการิาดตลาดเพื่อนำเข้านักเป่าแสนบสามารถเข้าโรสเซียได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า

3. เวลส์:
เวลส์เป็นประเทศที่เหมาะสมสำหรับคนที่ชอบธรรมชาติและการผจญภัยคันดรม เมื่อประเทศที่สวยงามนี้เข้าร่วมโปรแกรม “รับวีซ่าไม่ใช้ใส่” ทุกคนที่เข้าเยือนเวลส์ในระหว่างช่วงวันที่ 1 มกราคม ถึงวันสิ้นปี 2023 จะไม่ต้องส่งเอกสารหรือขอวีซ่าในการเข้าเยือน

4. เยอรมนี:
ใน ปี 2023 เยอรมนีจะเปิดสตรีมส์โปรแกรมวีซ่าปลอดโรคที่ช่วยให้นักท่องเที่ยวรายบุคคลสามารถเข้าเยือนเยอรมนีได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า โดยเฉพาะในการเดินทางในช่วงสหกรณ์มาตราฐานที่เพิ่มมากขึ้น

5. เอกวาดอร์:
เอกวาดอร์ องค์การบริหารและการขอวีซ่าของเอกวาดอร์ กำลังศึกษาการพัฒนาแนวทางโปรแกรมวีซ่าไม่ต้องขอข้ามพรมแดนในเยอรมนีและรัสเซียในระหว่างสามเดือนแรกของปี 2023 ดังนั้นโปรแกรมนี้อาจมีโอกาสสำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการเข้าเยือนเอกวาดอร์ โดยปกติในขณะนี้คนจำนวนมากจะต้องขอวีซ่าที่สถานเอกวาดอร์ก่อนจะมาเยือนได้

FAQs (คำถามที่พบบ่อย)

1. การไม่ต้องขอวีซ่าเมื่อเดินทางไปต่างประเทศนั้นมีเงื่อนไขอย่างไร?
การไม่ต้องขอวีซ่าเมื่อเดินทางไปต่างประเทศมีเงื่อนไขที่แตกต่างไปในแต่ละประเทศ คุณควรตรวจสอบนโยบายและกฎระเบียบของประเทศที่คุณต้องการเดินทางไปก่อนอื่น

2. สามารถเรียกร้องวีซ่าในประเทศที่ไม่ต้องขอได้หรือไม่?
แม้ว่าคุณจะไม่ต้องขอวีซ่าเมื่อเดินทางไปยังประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่าในปี 2023 แต่คุณอาจต้องทำหนังสือเดินทาง สมัครใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ หรือเอกสารอื่น ๆ เพื่อเข้าเยือนประเทศนั้น คุณควรตรวจสอบเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องก่อนเดินทาง

3. ยังมีประเทศไหนที่ขอวีซ่ายุ่งยากหรือมีค่าใช้จ่ายสูงในปี 2023 ไหม?
ในปี 2023 นี้ หลายประเทศได้ปรับปรุงกระบวนการการขอวีซ่าและลดค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตาม ยังมีบางประเทศที่ยังคงมีข้อกำหนดที่ซับซ้อนและมีค่าใช้จ่ายสูงอยู่ คุณควรศึกษาข้อมูลของประเทศที่คุณต้องการเดินทางไปและดูรายละเอียดเพิ่มเติม

4. ระยะเวลาการไม่ต้องขอวีซ่าที่ญี่ปุ่นมีการขยายไปถึงไหน?
ประเทศญี่ปุ่นยังมีค่ายแรกที่เลิกทำการออกวีซ่ากรณีเดินทางแบบรัฐมนตรีซึ่งเริ่มตั้งแต่ปี 2023 เป็นข้อผัดเปรี้ยงที่เห็นได้ชัดเพราะขอบเขตการรับวีซ่าของญี่ปุ่นมีข้อกำหนดที่เข้มงวด

5. การไม่ต้องขอวีซ่านั้นเป็นความคิดทางการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนหรือไม่?
การไม่ต้องขอวีซ่าเมื่อเดินทางไปต่างประเทศดูเหมือนจะเป็นโปรแกรมที่ชั่วคราวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงวิกฤติโควิด-19 และรับลูกค้าที่สูญเสียไป สังคมรู้สึกประทับใจจากผลกระทบทางเศรษฐกิจที่สร้างขึ้นตามมา อย่างไรก็ตาม ควรทราบว่านโยบายการเดินทางเหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ดังนั้นคุณควรติดตามข่าวสารและข้อมูลล่าสุดจากที่ปรึกษาทางการท่องเที่ยวหรือเว็บไซต์ทางราชการของประเทศที่คุณต้องการเดินทางไปก่อนการเดินทาง

6. โควิด-19 นั้นจะส่งผลต่อการไม่ต้องขอวีซ่าในปี 2023 หรือไม่?
การยกเลิกหรือลดความจำเป็นในการขอวีซ่าโควิด-19 มีหลักการที่สัมผัสเชื่อมโยงกับรายงานสถานการณ์ปัจจุบันในแต่ละประเทศ หากมีการระบาดของโรคหรือความเสี่ยงที่เป็นไปได้จะส่งผลต่อระบบการเดินทางจะสามารถเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมและความปลอดภัยได้

ดูเพิ่มเติมที่นี่: phutungcpa.com

72ประเทศที่ไทยไม่ต้องขอวีซ่า

72ประเทศที่ไทยไม่ต้องขอวีซ่า

ในยุคที่เราอยู่ตอนนี้การเดินทางไปต่างประเทศมีความสะดวกสบายมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตรวจสุขภาพ อาหาร ที่พัก หรือความปลอดภัย ทุกสิ่งที่มันสำคัญก็ได้เตรียมไว้ให้เรียบร้อย แต่ฟังดูไม่น่าเชื่อ รู้หรือไม่ว่าตอนนี้ที่ประเทศไทยนั้นมี 72 ประเทศที่คนไทยสามารถเดินทางไปได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าอีกต่อไป? ในบทความนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ 72 ประเทศทั้งหมดนี้ และยังมีส่วนถามตอบ (FAQs) ที่ประกอบอยู่ท้ายบทความเพื่อให้คุณได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วน

1. สหรัฐอเมริกา – ในปัจจุบัน คนไทยสามารถเดินทางไปสหรัฐอเมริกาได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า แต่จำเป็นต้องกรอก ESTA (Electronic System for Travel Authorization) ล่วงหน้าก่อนออกเดินทางอย่างน้อย 72 ชั่วโมง

2. สวิตเซอร์แลนด์ – สวิตเซอร์แลนด์ก็เป็นหนึ่งในประเทศที่คนไทยสามารถเดินทางไปได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า แต่จำเป็นต้องมีประกันภัยเดินทางแบบเต็มรูปแบบ

3. โรดไอแลนด์ – คนไทยสามารถเข้าไปเยือนภูเขาในโรดไอแลนด์ได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า การเดินทางไปยังสถานที่อื่นๆ แต่อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการที่จะทำงานในโรดไอแลนด์ คุณจำเป็นต้องขอวีซ่าทำงาน

4. เกาหลีใต้ – เนื่องจากความได้เปรียบระหว่างไทย-เกาหลีใต้ คนไทยสามารถเดินทางไปเกาหลีใต้ได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า ไม่ว่าจะเป็นการเข้าจองที่พัก ช้อปปิ้ง หรือการท่องเที่ยว

5. สิงคโปร์ – คนไทยสามารถเดินทางไปสิงคโปร์ได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า แต่จำเป็นต้องมีหนังสือเดินทางที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน

6. ญี่ปุ่น – มาหาความเปลี่ยนแปลงกันที่ญี่ปุ่นได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า แต่จำเป็นต้องขอ “Certificate of Eligibility” กับหน่วยงานญี่ปุ่นก่อนออกเดินทาง

7. ออสเตรเลีย – โอกาสที่จะไปสัมผัสชีวิตใต้ดินที่ออสเตรเลีย คนไทยสามารถทำได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า แต่จำเป็นต้องกรอก ETA (Electronic Travel Authority) ก่อนออกเดินทาง

8. อังกฤษ – คนไทยสามารถไปอังกฤษได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า แต่จำเป็นต้องลงทะเบียนทางออนไลน์กับสำนักงานการตรวจคนเข้าเมืองก่อนออกเดินทาง

9. หมู่เกาะเซเชลส์ – สำหรับการเดินทางไปหมู่เกาะเซเชลส์ คนไทยสามารถเดินทางไปได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า แต่จำเป็นต้องมีหนังสือเดินทางซึ่งเหลืออยู่อีกไม่น้อยกว่า 6 เดือน

10. ฟิลิปปินส์ – สุดท้ายนี้ เมื่อเปิดประเทศหลายประเทศก็รวมถึงฟิลิปปินส์ คนไทยสามารถเดินทางไปฟิลิปปินส์โดยไม่ต้องขอวีซ่า แต่จำเป็นต้องมีตั๋วไปกลับและพิมพ์สลิปการจองที่พัก

FAQs:

Q: ข้อกำหนดสำหรับการเดินทางไปต่างประเทศโดยไม่ต้องขอวีซ่าคืออะไร?
A: การเปิดช่องทางการเดินทางที่ไม่ต้องขอวีซ่าขึ้นอยู่กับความร่วมมือระหว่างประเทศ ในกรณีบางประเทศความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ ทางการทำธุรกิจ หรือมิตรภาพทางการทูตอาจทำให้คนไทยสามารถเดินทางไปได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า

Q: 72 ประเทศที่ไทยไม่ต้องขอวีซ่านี้มีจุดเด่นอะไรบ้าง?
A: การไม่ต้องขอวีซ่าเป็นประโยชน์สำคัญที่ช่วยทำให้การเดินทางสะดวกสบายและรวดเร็วขึ้น นอกจากนี้ การไม่ต้องขอวีซ่ายังช่วยให้คนไทยสามารถท่องเที่ยวและศึกษาประสบการณ์ได้อย่างกว้างขวางในประทับใจยิ่งขึ้น

Q: กฎระเบียบการเดินทางไปต่างประเทศตลอดเวลามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่?
A: กฎระเบียบการเดินทางไปต่างประเทศสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา อาจมีการเพิ่มหรือลดประเทศที่คนไทยสามารถเดินทางไปโดยไม่ต้องขอวีซ่าอาจเกิดขึ้น

Q: ยังมีประเทศอื่นๆที่คนไทยสามารถเดินทางไปโดยไม่ต้องขอวีซ่าหรือไม่?
A: นอกจาก 72 ประเทศที่ไทยไม่ต้องขอวีซ่าที่กล่าวมาแล้วยังมีอีกมากมายทั่วโลก ความเป็นไปได้ที่กฎระเบียบการเดินทางของประเทศอื่นๆอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ดังนั้น ควรตรวจสอบข้อมูลอัปเดตจากแหล่งที่มาเชื่อถือได้ก่อนการเดินทาง

ประเทศที่ไทยไม่ต้องขอวีซ่า 2023

ประเทศที่ไทยไม่ต้องขอวีซ่า 2023

เมื่อปี 2023 คาดหวังว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ประเทศไทยจะไม่ต้องขอวีซ่าเมื่อเดินทางไปยังประเทศอื่น จากนี้ไปนักท่องเที่ยวและนักธุรกิจที่ต้องการเดินทางไปต่างประเทศสามารถทำได้อย่างสะดวกสบายขึ้น น่าจะเป็นข่าวดีสำหรับคนไทยที่ต้องการสำรวจชีวิตในต่างแดนหรือไปเพิ่มประสบการณ์ในการทำธุรกิจต่างประเทศ

การเข้าเช็คพาสปอร์ตของคนไทยที่มีวีซ่า

ในปัจจุบัน เมื่อคนไทยต้องการเดินทางไปต่างประเทศบางประเทศต้องมีการขอวีซ่าก่อนเดินทาง วีซ่า (Visa) เป็นเอกสารที่ระบุให้ความสัมพันธ์กับรัฐบาลของประเทศที่ต้องการเดินทาง เพื่อนำเสนอตัวและเพื่อให้คำอนุญาตให้ผู้มีสิทธิไปอาศัยหรือทำธุรกิจใด ๆ ภายในประเทศนั้น แต่ในอนาคต ประเทศไทยมีแผนที่จะเพิ่มประสิทธิภาพทางการท่องเที่ยวและการลงทุนในประเทศ วีซ่าจำเป็นอาจเป็นข้อจำกัดที่เขาต้องพึ่งพาในกระบวนการเดินทาง ดังนั้น คาดว่าประเทศไทยจะทำให้เรื่องนี้เป็นเรื่องเก่าไป เพื่อสร้างความสะดวกสบายแก่นักท่องเที่ยวต่างชาติที่ต้องการมาเยือนประเทศไทย

ข่าวการไม่ต้องขอวีซ่าในอนาคตก็ได้รับความสนใจจากสื่อมากมาย นับเป็นกระแสที่มาพร้อมกับหลายศาสตร์ตรงกันนานาชาติและบริหารรัฐบาล ประธานาธิบดีว่าประเทศไทยบอกว่า “การไม่ขอวีซ่าจะส่งเสริมสร้างรัฐบาลดีให้กับผลกระทบทางเศรษฐกิจและการเดินทางที่สะดวกสบาย” อย่างไรก็ตาม บางกลุ่มคนก็อาจไม่เห็นด้วยกับนโยบายนี้ เนื่องจากอาจมีผลกระทบต่ออัตราการจดทะเบียนที่สูงของคนเข้าเยือนต่างชาติ ที่ทำให้ต้องควบคุมอย่างหนักเพื่อให้ประเทศไทยก้าวไปสู่รัฐบาลที่ดีและเป็นเวรสินสอง

แนวทางการแก้ปัญหา

ในการลดปัญหาเชิงวีซ่าที่ผู้เยี่ยมชมต้องพบเจอในกระบวนการเดินทาง ประเทศไทยอาจพิจารณาทำให้การขอวีซ่ามีความง่ายขึ้นกว่าเดิม การลดช่องว่างที่เกิดขึ้นในกระบวนการขอวีซ่าจะช่วยลดการบังคับควบคุมที่เกินไป นอกจากนี้อื่น ๆ เช่นอย่างที่หลายประเทศเพิ่มจำนวนสถานที่การท่าเรือและท่าอากาศยาน อัตราการจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้นหรือสคะแนนการให้คะแนนผู้มาเยือนต่างชาติทำให้ลดลง เป็นต้น

ทำไมประเทศต่าง ๆ ในโลกที่ยังยึดติดกฎหมายวีซ่า

ต้องสักสัปดาห์หนึ่งก่อนที่ว่าจะที่จะขอวีซ่าประสบการณ์การเดินทางในประเทศต่าง ๆ เวลาที่ผุ้เยี่ยมยังต้องลงชื่อเฝ้าระวังที่เช็คอินของตนเองและให้ข้อมูลเกี่ยวกับที่พักของตน บางครั้งการทุจริตในกระบวนการตรวจสอบวีซ่าอาจเกิดขึ้น ซึ่งทำให้ผู้เยี่ยมชมทราบว่าเราจะต้องเสียเวลาพึ่งพาตนเองต่อกับกฎหมายที่อับอายของแผ่นดินปัจจุบันที่นำมาใช้

บทสรุป

หากเรื่องท่องเที่ยวและกิจกรรมทางธุรกิจภายนอกประเทศของรัฐบาลไทยยังคงเติบหนัก ทางการเรียนและอนุรักษ์ความเป็นไทยนั้นคาดว่าจะยังคงมีความสำคัญและเป็นที่ยอมรับในรูปแบบการตั้งแต่งชีวิตประจำวันของคนไทย แต่ในปี 2023 คาดหวังว่าส่วนใหญ่องค์กรต่าง ๆ ในประเทศไทยจะไม่ลงทุนในกระบวนการขอวีซ่ามากเท่าเดิม และส่งผู้จัดการองค์กรใหญ่ที่ต้องการมาเยือนไม่ต้องเสียเวลาหรือจ่ายค่าใช้จ่ายในกระบวนการขอวีซ่าต่างประเทศ

FAQs

1. โดยเฉลี่ย การขอวีซ่ามีค่าใช้จ่ายสำหรับคนไทยมากแค่ไหน?
ในปัจจุบัน ค่าวีซ่าส่วนมากจะแตกต่างกันไปตามประเทศและชนิดของวีซ่าที่คนไทยต้องการ อย่างไรก็ตาม โดยภาพรวมค่าใช้จ่ายจะอยู่ในช่วงของ 2,000 – 8,000 บาทต่อคน

2. วีซ่าที่ไม่ต้องการการขอในแต่ละประเทศคืออะไรบ้าง?
นายทุนหารเข้าประเทศไทยไม่จำเป็นต้องขอวีซ่า เช่นเดียวกับประเทศอื่น ๆ ที่มีนโยบายของวีซ่าอย่างในครอบเครือของภาคอีกระดับใหญ่น้อย

3. วีซ่าทองหลางสามาถแก้แค้นไหมหากเราไม่ต้องการที่จะขอวีซ่าในปี 2023?
การขอโดยทั่วไปไประบุให้คุณลดลงในแบบฟอร์มออกหนังสือเบิกจ่ายที่มีอยู่ อย่างไรก็ตาม ไม่มีมูลค่าส่วนกลางที่จะสามารถยกเลิกหรือยกเลิกตามแต่กรณีที่เพิ่มขึ้น เช่นการขอประสงค์ที่ผิดอยู่ที่ไม่เหมาะสมหรือขาดความสมบูรณ์

พบ 6 ภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ ประเทศ ที่ ไม่ ใช้ วีซ่า.

ประเทศไหนบ้างที่ไม่ต้องขอวีซ่า: การเดินทางไปประเทศโดยง่ายไม่กังวลถึงการขอ วีซ่า
ประเทศไหนบ้างที่ไม่ต้องขอวีซ่า: การเดินทางไปประเทศโดยง่ายไม่กังวลถึงการขอ วีซ่า
อัพเดท 29 ประเทศไม่ต้องขอวีซ่า ปี 2560
อัพเดท 29 ประเทศไม่ต้องขอวีซ่า ปี 2560
Update! 2022 อัพเดทล่าสุด ประเทศที่คนไทยเดินทางได้ไม่ต้องขอวีซ่า
Update! 2022 อัพเดทล่าสุด ประเทศที่คนไทยเดินทางได้ไม่ต้องขอวีซ่า
ประเทศไหนบ้างที่ไม่ต้องขอวีซ่า: การเดินทางไปประเทศโดยง่ายไม่กังวลถึงการขอ วีซ่า
ประเทศไหนบ้างที่ไม่ต้องขอวีซ่า: การเดินทางไปประเทศโดยง่ายไม่กังวลถึงการขอ วีซ่า
เที่ยวยุโรป วีซ่าเชงเก็น Schengen Visa เข้าได้กี่ประเทศ | Tourkrub
เที่ยวยุโรป วีซ่าเชงเก็น Schengen Visa เข้าได้กี่ประเทศ | Tourkrub
อัพเดท‼ 32 ประเทศไปเที่ยวได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า ปี 2020 - 365Travel
อัพเดท‼ 32 ประเทศไปเที่ยวได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า ปี 2020 – 365Travel
ประเทศที่คนไทยไปเที่ยวได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า ปี 2019
ประเทศที่คนไทยไปเที่ยวได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า ปี 2019
พาสปอร์ตไทยไปเที่ยวประเทศไหนได้บ้าง โดยไม่ต้องขอวีซ่าล่วงหน้า - Skyscanner Thailand
พาสปอร์ตไทยไปเที่ยวประเทศไหนได้บ้าง โดยไม่ต้องขอวีซ่าล่วงหน้า – Skyscanner Thailand
33 ประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่า 2023 คนไทยเที่ยวได้เลย - Mushroom Travel
33 ประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่า 2023 คนไทยเที่ยวได้เลย – Mushroom Travel
วิธีขอวีซ่าออนไลน์ เวียดนาม Vietnam E-Visa ใครบ้างต้องขอวีซ่า | Gonoguide Visa - Youtube
วิธีขอวีซ่าออนไลน์ เวียดนาม Vietnam E-Visa ใครบ้างต้องขอวีซ่า | Gonoguide Visa – Youtube
ประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่า! อัปเดต 35 ประเทศใช้แค่พาสปอร์ตก็พอ | Eduzones | Line Today
ประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่า! อัปเดต 35 ประเทศใช้แค่พาสปอร์ตก็พอ | Eduzones | Line Today
สอบถามเรื่องการไปเที่ยวต่างประเทศ (ที่ไม่ต้องขอ วีซ่า) - Pantip
สอบถามเรื่องการไปเที่ยวต่างประเทศ (ที่ไม่ต้องขอ วีซ่า) – Pantip
ประเทศฟรีวีซ่า ประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่า ไปเที่ยวได้เลย
ประเทศฟรีวีซ่า ประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่า ไปเที่ยวได้เลย
ประเทศที่คนไทยไปเที่ยวได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า ปี 2019
ประเทศที่คนไทยไปเที่ยวได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า ปี 2019
มีประเทศไหนมั้งที่คนไทยไปได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า เเล้วต่างประเทศต้องขอ - Pantip
มีประเทศไหนมั้งที่คนไทยไปได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า เเล้วต่างประเทศต้องขอ – Pantip
31 ประเทศ คนไทยเที่ยวฟรีไม่ต้องมีวีซ่า ! L Bolttech.Co.Th
31 ประเทศ คนไทยเที่ยวฟรีไม่ต้องมีวีซ่า ! L Bolttech.Co.Th
รู้หรือไม่?? ชาวต่างชาติสามารถเดินทางมาเที่ยวไทยได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า
รู้หรือไม่?? ชาวต่างชาติสามารถเดินทางมาเที่ยวไทยได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า
34 ประเทศน่าเที่ยว 2023 ไม่ต้องขอวีซ่า [กรกฎาคม 2023]
34 ประเทศน่าเที่ยว 2023 ไม่ต้องขอวีซ่า [กรกฎาคม 2023]
Life'S So Good ] 🇪🇺เที่ยวยุโรป ขอวีซ่าไม่ได้ยากอย่างที่คิด🇪🇺 ยุโรปเป็นดินแดนในฝันของใครหลายๆคน ร่วมถึงแอดด้วย ใฝ่ฝันว่าสักวันหนึ่งฉันต้องไปเที่ยวที่นั่นให้ได้
Life’S So Good ] 🇪🇺เที่ยวยุโรป ขอวีซ่าไม่ได้ยากอย่างที่คิด🇪🇺 ยุโรปเป็นดินแดนในฝันของใครหลายๆคน ร่วมถึงแอดด้วย ใฝ่ฝันว่าสักวันหนึ่งฉันต้องไปเที่ยวที่นั่นให้ได้
ข้อควรระวังเมื่อไปขอวีซ่าเรียนต่อต่างประเทศ วีซ่าไม่ผ่านเพราะอะไร อยากขอ วีซ่านักเรียนต้องอ่าน
ข้อควรระวังเมื่อไปขอวีซ่าเรียนต่อต่างประเทศ วีซ่าไม่ผ่านเพราะอะไร อยากขอ วีซ่านักเรียนต้องอ่าน
Life'S So Good ] 🇪🇺เที่ยวยุโรป ขอวีซ่าไม่ได้ยากอย่างที่คิด🇪🇺 ยุโรปเป็นดินแดนในฝันของใครหลายๆคน ร่วมถึงแอดด้วย ใฝ่ฝันว่าสักวันหนึ่งฉันต้องไปเที่ยวที่นั่นให้ได้
Life’S So Good ] 🇪🇺เที่ยวยุโรป ขอวีซ่าไม่ได้ยากอย่างที่คิด🇪🇺 ยุโรปเป็นดินแดนในฝันของใครหลายๆคน ร่วมถึงแอดด้วย ใฝ่ฝันว่าสักวันหนึ่งฉันต้องไปเที่ยวที่นั่นให้ได้
7 ประเทศน่าเที่ยว 2023 ไม่ต้องขอวีซ่า เที่ยวง่าย เดินทางสบาย ต้องห้ามพลาด!
7 ประเทศน่าเที่ยว 2023 ไม่ต้องขอวีซ่า เที่ยวง่าย เดินทางสบาย ต้องห้ามพลาด!
ขอวีซ่าเชงเก้นรอบเดียวผ่าน ทำได้ไม่ยาก!
ขอวีซ่าเชงเก้นรอบเดียวผ่าน ทำได้ไม่ยาก!
จองตั๋วพร้อมเที่ยว อัปเดต 15 ประเทศ เที่ยวง่ายไม่ต้องขอวีซ่า
จองตั๋วพร้อมเที่ยว อัปเดต 15 ประเทศ เที่ยวง่ายไม่ต้องขอวีซ่า
34 ประเทศน่าเที่ยว 2023 ไม่ต้องขอวีซ่า [กรกฎาคม 2023]
34 ประเทศน่าเที่ยว 2023 ไม่ต้องขอวีซ่า [กรกฎาคม 2023]
อัปเดต! ประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่า สำหรับคนไทย ในปี 2019
อัปเดต! ประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่า สำหรับคนไทย ในปี 2019
ญี่ปุ่นแซงหน้าสิงคโปร์ ขึ้นแท่นพาสปอร์ตทรงพลังที่สุดในโลก เข้าได้ 189 ประเทศ - Bbc News ไทย
ญี่ปุ่นแซงหน้าสิงคโปร์ ขึ้นแท่นพาสปอร์ตทรงพลังที่สุดในโลก เข้าได้ 189 ประเทศ – Bbc News ไทย
ประเทศที่คนไทยไปเที่ยวได้ ไม่ต้องขอวีซ่า (Visa) | Dplus Guide
ประเทศที่คนไทยไปเที่ยวได้ ไม่ต้องขอวีซ่า (Visa) | Dplus Guide
ประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่า อัปเดตประเทศที่คนไทยไม่ใช้วีซ่า
ประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่า อัปเดตประเทศที่คนไทยไม่ใช้วีซ่า
5 อันดับพาสปอร์ต ที่เดินทางเข้าประเทศ โดยไม่ต้องขอวีซ่าได้มากที่สุดในโลก ปี 2016
5 อันดับพาสปอร์ต ที่เดินทางเข้าประเทศ โดยไม่ต้องขอวีซ่าได้มากที่สุดในโลก ปี 2016
เที่ยวญี่ปุ่น 2022/2565 เปิดเงื่อนไขและวิธีขอวีซ่าก่อนเดินทาง
เที่ยวญี่ปุ่น 2022/2565 เปิดเงื่อนไขและวิธีขอวีซ่าก่อนเดินทาง
อัพเดท‼ 32 ประเทศไปเที่ยวได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า ปี 2020 - 365Travel
อัพเดท‼ 32 ประเทศไปเที่ยวได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า ปี 2020 – 365Travel
ข้อมูลการขอวีซ่าประเทศต่างๆด้วยตัวเอง อัพเดทขั้นตอนและเอกสารขอวีซ่า ท่องเที่ยว/วีซ่าเยี่ยมเยียน | Thai On Tours
ข้อมูลการขอวีซ่าประเทศต่างๆด้วยตัวเอง อัพเดทขั้นตอนและเอกสารขอวีซ่า ท่องเที่ยว/วีซ่าเยี่ยมเยียน | Thai On Tours
วิธีการขอวีซ่าเชงเก้นไปล่าแสงเหนือที่ “ไอซ์แลน... :: Axa Thailand
วิธีการขอวีซ่าเชงเก้นไปล่าแสงเหนือที่ “ไอซ์แลน… :: Axa Thailand
ข้อกำหนดการตรวจลงตราสำหรับพลเมืองไทย - วิกิพีเดีย
ข้อกำหนดการตรวจลงตราสำหรับพลเมืองไทย – วิกิพีเดีย
34 ประเทศน่าเที่ยว 2023 ไม่ต้องขอวีซ่า [กรกฎาคม 2023]
34 ประเทศน่าเที่ยว 2023 ไม่ต้องขอวีซ่า [กรกฎาคม 2023]
ประเทศที่คนไทยไปเที่ยวได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า ปี 2019
ประเทศที่คนไทยไปเที่ยวได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า ปี 2019
อัพเดท 32 ประเทศไม่ต้องขอวีซ่า Passport ไทยฉลุย เที่ยวจอร์เจียได้ 365 วัน!
อัพเดท 32 ประเทศไม่ต้องขอวีซ่า Passport ไทยฉลุย เที่ยวจอร์เจียได้ 365 วัน!
อัปเดต 34 ประเทศ ไม่ต้องขอวีซ่า เที่ยวต่างประเทศได้กี่วัน ไปไหนได้บ้าง
อัปเดต 34 ประเทศ ไม่ต้องขอวีซ่า เที่ยวต่างประเทศได้กี่วัน ไปไหนได้บ้าง
1 พฤศจิกายน ดีเดย์เปิดประเทศ สายเที่ยวต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง
1 พฤศจิกายน ดีเดย์เปิดประเทศ สายเที่ยวต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง
เที่ยวยุโรป วีซ่าเชงเก็น Schengen Visa เข้าได้กี่ประเทศ | Tourkrub
เที่ยวยุโรป วีซ่าเชงเก็น Schengen Visa เข้าได้กี่ประเทศ | Tourkrub
ถ่ายรูปทำวีซ่ายังไงให้ผ่าน – Tumvisa
ถ่ายรูปทำวีซ่ายังไงให้ผ่าน – Tumvisa
Visa On Arrival (Voa) และ Free Visa (ผ.30) มีความเหมือนและแตกต่างกันยังไง?
Visa On Arrival (Voa) และ Free Visa (ผ.30) มีความเหมือนและแตกต่างกันยังไง?
วิธีการขอวีซ่าท่องเที่ยวต่างประเทศ ทำอย่างไร ต้องเตรียมอะไรบ้าง? - Skyscanner Thailand
วิธีการขอวีซ่าท่องเที่ยวต่างประเทศ ทำอย่างไร ต้องเตรียมอะไรบ้าง? – Skyscanner Thailand
10 อันดับประเทศในยุโรป ที่ได้วีซ่าเชงเก้นง่ายที่สุด | Gonoguide Visa - Youtube
10 อันดับประเทศในยุโรป ที่ได้วีซ่าเชงเก้นง่ายที่สุด | Gonoguide Visa – Youtube
การต่อวีซ่าท่องเที่ยวคนต่างด้าว เมียนมา ลาว กัมพูชาเพิ่ม 30 วัน
การต่อวีซ่าท่องเที่ยวคนต่างด้าว เมียนมา ลาว กัมพูชาเพิ่ม 30 วัน
34 ประเทศน่าเที่ยว 2023 ไม่ต้องขอวีซ่า [กรกฎาคม 2023]
34 ประเทศน่าเที่ยว 2023 ไม่ต้องขอวีซ่า [กรกฎาคม 2023]
พาสปอร์ตสิงคโปร์ทรงอิทธิพลสุดในโลก ไป 159 ประเทศไม่ต้องขอวีซ่า ไทยได้อันดับ 55 ไปได้ 72 ประเทศ
พาสปอร์ตสิงคโปร์ทรงอิทธิพลสุดในโลก ไป 159 ประเทศไม่ต้องขอวีซ่า ไทยได้อันดับ 55 ไปได้ 72 ประเทศ
Schengen Visa - ขอวีซ่ายุโรป วีซ่าเชงเก้น ท่องเที่ยว เยี่ยมแฟน
Schengen Visa – ขอวีซ่ายุโรป วีซ่าเชงเก้น ท่องเที่ยว เยี่ยมแฟน
ไม่ต้องขอวีซ่า! 33 ประเทศ คนไทยเที่ยวได้เลย 2023 - Girlfriend Go Go
ไม่ต้องขอวีซ่า! 33 ประเทศ คนไทยเที่ยวได้เลย 2023 – Girlfriend Go Go

ลิงค์บทความ: ประเทศ ที่ ไม่ ใช้ วีซ่า.

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโพสต์หัวข้อนี้ ประเทศ ที่ ไม่ ใช้ วีซ่า.

ดูเพิ่มเติม: https://phutungcpa.com/category/blog/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *