Skip to content

พลาย หมาย ถึง: เรียนรู้ความหมายและการใช้งานในประเทศไทย

กำเนิดพลายงาม ขุนช้าง-ขุนแผน ep.24 | Point of View

กำเนิดพลายงาม ขุนช้าง-ขุนแผน Ep.24 | Point Of View

Keywords searched by users: พลาย หมาย ถึง: เรียนรู้ความหมายและการใช้งานในประเทศไทย พังพลาย หมายถึง, พลายงาม แปลว่า, พราย หมายถึง, พัง แปลว่า, พลายแก้ว แปลว่า, พลาย พัง, ช้างพัง หมายถึง, พลาย อ่านว่า

ความหมายของ พลาย

พลายเป็นคำศัพท์ที่มีความหมายหลากหลายและมีรากศัพท์ที่นำมาจากภาษาอังกฤษ play ซึ่งในภาษาไทยมักจะมีการใช้งานและแปลว่า การเล่น แต่แท้จริงแล้วคำว่า พลาย มีความหมายที่กว้างขวางกว่านั้น ซึ่งสามารถใช้แทนคำว่า เล่น ในบางกรณีได้

ความหมายของคำว่า พลาย ที่แท้จริงนั้นมีอยู่หลายแง่มุม ดังนี้:

 1. การเล่นหรือสนุกสนาน: คำว่า พลาย ในความหมายนี้หมายถึงการสนุกสนานหรือเพลิดเพลินในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น เล่นเกมส์ ดนตรี กีฬา หรือกิจกรรมสันทนาการอื่น ๆ ในชีวิตประจำวัน เป็นต้น

 2. การแสดงละครหรือการแสดงกาย: ภายในวงการบันเทิง คำว่า พลาย ใช้เพื่อหมายถึงการแสดงละครหรือการแสดงกาย อาจเป็นการแสดงละครการตลก ละครเพลง การแสดงนิทรรศการ หรือการแสดงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ร่างกายในการสื่อสารหรือการเล่าเรื่องราว

 3. การเล่นเพลงหรือการแสดงดนตรี: ในบางครั้งคำว่า พลาย ใช้เพื่อหมายถึงการเล่นเครื่องดนตรีหรือการแสดงดนตรีที่เกี่ยวข้อง เช่น เล่นเปียโน กีตาร์ ไวโอลิน หรือเครื่องดนตรีอื่น ๆ

 4. การพูดเล่นหรือการเล่นคำพูด: พลาย ในบางครั้งอาจหมายถึงการพูดหรือการแสดงคำพูดที่มีความขันแข็งหรือมีการเล่นคำวางหลายความหมาย ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการเล่นคำพูดในละคร รายการทีวี หรือการสื่อสารที่มีการใช้ภาษาอย่างเทคนิค

 5. การพลายในสังคม: ในบางกรณีคำว่า พลาย อาจมีความหมายที่เกี่่งกับการเล่นหรือการแสดงทางสังคม ซึ่งอาจเป็นการเล่นบทบาทหรือการพูดเพื่อเก่งกาจระหว่างบุคคลหรือกลุ่มคน หรือการใช้กลไกการเล่นเพื่อสร้างความสนุกสนานในสังคม

อย่างไรก็ตาม ความหมายของคำว่า พลาย จะขึ้นอยู่กับบริบทที่ใช้ และสามารถมีความหมายที่แตกต่างกันไปในแต่ละสถานการณ์ ดังนั้น เมื่อใช้คำว่า พลาย ควรพิจารณาบริบทและประเด็นที่ใช้ว่าเกี่ยวข้องกับการเล่นหรือการแสดงในลักษณะใด และต้องคำนึงถึงความสำคัญและความเหมาะสมของการใช้คำในสถานการณ์นั้น ๆ

แปลว่าอะไร

หัวข้อ: แปลว่าอะไร?

บทนำ:
ในยุคที่เรามีเทคโนโลยีและการเชื่อมต่อที่ทันสมัยมากขึ้น เราสามารถติดต่อสื่อสารกับคนที่พูดภาษาต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย แต่อาจยังคงมีภาษาที่เราไม่เข้าใจ หรือต้องการรับรู้ความหมายของคำหรือประโยคในภาษาต่างๆ ภาษาอื่นๆ แปลว่าอะไร? เป็นคำถามที่สามารถเกิดขึ้นได้ในสถานการณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือภาษาต่างๆ การศึกษาต่างประเทศ การท่องเที่ยว หรือแม้กระทั่งการใช้งานเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่มีการแปลภาษาอัตโนมัติ

ความหมายของคำว่า แปลว่าอะไร:
ในภาษาไทยคำว่า แปลว่าอะไร หมายถึงการถามความหมายหรือความหมายของคำหรือประโยคใดๆ ในภาษาอื่นๆ ที่เราไม่เข้าใจ หรือไม่รู้จัก คำว่า แปล หมายถึงการเปลี่ยนแปลงคำหรือประโยคจากภาษาหนึ่งไปยังอีกภาษาหนึ่ง และ อะไร หมายถึงสิ่งที่ไม่รู้หรือไม่เข้าใจ ดังนั้น คำว่า แปลว่าอะไร จึงหมายถึงการถามความหมายของคำหรือประโยคในภาษาต่างๆ ที่เราไม่รู้จักหรือไม่เข้าใจ

วิธีการแปลว่าอะไร:
การแปลว่าอะไรสามารถทำได้หลายวิธี แต่วิธีที่เป็นที่นิยมและใช้กันอย่างแพร่หลายคือการใช้เทคโนโลยีแปลภาษาอัตโนมัติ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ใช้คอมพิวเตอร์และอัลกอริทึมเพื่อแปลภาษาจากภาษาหนึ่งไปยังภาษาอื่น ซึ่งในปัจจุบันมีเครื่องมือและแอปพลิเคชันต่างๆ ที่สามารแปลภาษาอัตโนมัติที่มีความแม่นยำและสามารถใช้งานได้ง่าย รวมถึงมีฟังก์ชันเสริมที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเลือกวิธีแปลที่เหมาะสมกับบริบทและความต้องการของตนเองได้

นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือแปลภาษาออนไลน์ที่เป็นที่นิยม ซึ่งสามารถให้บริการแปลภาษาอัตโนมัติผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันที่ติดตั้งในสมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์เคลื่อนที่อื่นๆ โดยให้ผู้ใช้ป้อนข้อความหรือประโยคที่ต้องการแปลเข้าสู่เครื่องมือ แล้วระบบจะทำการแปลอัตโนมัติให้ผู้ใช้

การแปลว่าอะไรมีประโยชน์อย่างไร?
การแปลว่าอะไรมีประโยชน์มากมายสำหรับผู้คนที่ต้องการเข้าใจและสื่อสารกับภาษาต่างๆ โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่มีการมีสารสนเทศและการสื่อสารระหว่างประเทศ นี่คือบางสาเหตุที่การแปลว่าอะไรมีความสำคัญ:

 1. การศึกษาและการทำความเข้าใจ: การแปลว่าอะไรช่วยให้คนสามารถเข้าถึงความรู้และข้อมูลจากทั่วโลกได้ โดยสามารถอ่านหนังสือ เอกสาร บทความ และเว็บไซต์ที่เขียนด้วยภาษาต่างๆ ได้ ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้คนได้เรียนรู้และเข้าใจเนื้อหาที่มีความหมายสำคัญสำหรับพวกเขา

 2. การท่องเที่ยว: การแปลว่าอะไรเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้นักท่องเที่ยวสามารถสื่อสารและเข้าใจวัฒนธรรม ประเพณี และความเป็นพิเศษของประเทศหรือสถานที่ที่พวกเขาไปเยือนได้ นักท่องเที่ยวสามารถใช้เครื่องมือแปลภาษาเพื่อสื่อสาร

ตัวอย่างประโยค

หัวข้อ: ตัวอย่างประโยค

บทนำ:
ในภาษาไทย ประโยคเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยให้เราสื่อสารและแสดงความหมายได้อย่างชัดเจน ตัวอย่างประโยคช่วยให้เราเข้าใจวิธีการใช้ภาษาไทยในประเด็นต่างๆ ตั้งแต่การพูด การเขียน ไปจนถึงการสื่อสารทางเขียนอย่างเช่นหนังสือ บทความ และอื่นๆ ในบทความนี้เราจะพิจารณาตัวอย่างประโยคที่เป็นที่นิยมและมักใช้ในภาษาไทยเพื่อให้คุณสามารถเข้าใจและนำไปใช้ได้ในสถานการณ์ต่างๆ

 1. ตัวอย่างประโยคในการแนะนำ:
 • สวัสดีครับ นี่คือคุณเอกชนิด ผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 • ขอแนะนำตัว เราชื่อออร์แกนิคา นักเขียนและนักวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ ยินดีที่ได้รู้จักครับ
 1. ตัวอย่างประโยคในการสอบถาม:
 • คุณมีความสนใจในการท่องเที่ยวประเทศไทยในปัจจุบันหรือไม่ครับ?
 • คุณคิดว่าอาหารไทยมีรสชาติอะไรบ้างที่น่าลิ้มลอง?
 1. ตัวอย่างประโยคในการแสดงความคิดเห็น:
 • ฉันคิดว่าความสวยงามของภูเขาที่เห็นได้จากด้านบนของเมืองเชียงใหม่นั้นน่าทึ่งมาก
 • สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยมีความหลากหลายและน่าสนใจจริงๆ
 1. ตัวอย่างประโยคในการอธิบาย:
 • พระราชวังกรุงเทพมหานครเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของประเทศไทย
 • อาหารไทยมีรสชาติหลากหลายและใช้ส่วนผสมสมดุลย์ของเครื่องแกง สมุนทรรศน์ และเครื่องเคียงอื่นๆ เช่น ผักสด สมุนไพร และเครื่องปรุงรสต่างๆ
 1. ตัวอย่างประโยคในการอธิบายกระบวนการ:
 • การทำส้มตำเป็นกระบวนการผสมผสานระหว่างส่วนผสมหลายอย่าง เช่น พริก มะนาว กะปิ น้ำตาล และข้าวคั่ว
 • กระบวนการทอผ้าไทยเป็นกระบวนการศิลปะที่ซับซ้อน โดยใช้เทคนิคการทอแบบดั้งเดิมเพื่อสร้างลายที่ละเอียดและสวยงาม
 1. ตัวอย่างประโยคในการเล่าเรื่องราว:
 • เมื่อวานฉันไปเที่ยวที่ชายหาด ฉันเห็นความงามของทะเลและฟ้าที่สวยงามมาก
 • ในวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ฉันและเพื่อนๆ ไปเที่ยวเขาใหญ่และสนุกกับกิจกรรมการปีนเขา

สรุป:
ตัวอย่างประโยคในภาษาไทยมีหลากหลายและใช้ในบทบาทต่างๆ เช่นในการแนะนำตัว สอบถาม แสดงความคิดเห็น อธิบาย เล่าเรื่องราว และอื่นๆ การศึกษาและเข้าใจตัวอย่างประโยคเหล่านี้จะช่วยให้เราสามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมในสถานการณ์ต่างๆ

พจนานุกรม Longdo Dictionary

พจนานุกรม Longdo Dictionary เป็นหนึ่งในเครื่องมือด้านภาษาที่ได้รับความนิยมและถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการช่วยในการแปลและค้นหาคำศัพท์ที่ต้องการในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พจนานุกรม Longdo Dictionary มีความหลากหลายในเชิงภาษาอันแสนอุดมสมบูรณ์ โดยมีรายการคำศัพท์อันเป็นที่นิยมและทั่วไป รวมถึงคำศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ศิลปะ วรรณคดี และหลากหลายสาขาอื่น ๆ ที่ครอบคลุมทุกกลุ่มคำศัพท์ที่ผู้ใช้ต้องการค้นหา นอกจากนี้ พจนานุกรม Longdo Dictionary ยังมีฟังก์ชันในการแปลภาษาอัตโนมัติ ทำให้ผู้ใช้สามารถแปลคำหรือประโยคได้อย่างรวดเร็วและสะดวกสบาย

พจนานุกรม Longdo Dictionary มีลักษณะการใช้งานที่ง่าย และพร้อมใช้งานทันที ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้ผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนที่รองรับ ทำให้สามารถใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาตามความต้องการ นอกจากนี้ พจนานุกรม Longdo Dictionary ยังมีรูปแบบการแสดงผลที่เป็นมิตรและเข้าใจง่าย รวมถึงมีคำแนะนำและตัวอย่างประโยคที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจคำศัพท์อย่างถูกต้องและมีความหมายที่ถูกต้อง

นอกจากคำแปลและค้นหาคำศัพท์ พจนานุกรม Longdo Dictionary ยังมีฟีเจอร์อื่น ๆ ที่มีประโยชน์ เช่น การจัดการคำศัพท์โปรด เพื่อให้ผู้ใช้สามารถบันทึกคำศัพท์ที่สนใจไว้และเข้าถึงได้ในภายหลัง นอกจากนี้ยังมีความสามารถในการแสดงตัวอย่างประโยคที่ใช้คำศัพท์ในบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจการใช้คำและความหมายของคำศัพท์ได้อย่างถูกต้อง

นอกจากคุณสมบัติที่กล่าวมาแล้ว พจนานุกรม Longdo Dictionary ยังมีการพัฒนาและอัปเดตอยู่เสมอ เพื่อให้ข้อมูลและความหมายของคำศัพท์อยู่ในสภาวะที่สมบูรณ์และครอบคลุม โดยทีมงานของ Longdo Dictionary ได้รับการสนับสนุนจากชุมชนผู้ใช้งานที่ให้ข้อเสนอแนะและรายงานคำศัพท์ที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ทำให้พจนานุกรมเพิ่มความเป็นไปได้ในการเป็นแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือและเป็นประโยชน์สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป และผู้มีความสนใจในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ด้วยคุณสมบัติและความสะดวกสบายที่นำเสนอ พจนานุกรม Longdo Dictionary เป็นเครื่องมือที่สำคัญและมีประโยชน์ในการศึกษา การทำงาน การเดินทาง และการสื่อสารทั้งในระดับบุคคลและระดับธุรกิจ นอกจากนี้ยังเป็นที่นิยมในวงกว้าง ให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ นักศึกษาต่างชาติ นักเดินทาง นักธุรกิจ และผู้ที่สนใจในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทางภาษาอย่างต่อเนื่อง

ในสรุป พจนานุกรม Longdo Dictionary เป็นเครื่องมือที่สำคัญและมีประโยชน์ในการแปลและค้นหาคำศัพท์ในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีฟีเจอร์ที่มีประโยชน์มากมายรวมถึงการแสดงตัวอย่างประโยคและคำแนะนำในการใช้คำศัพท์ นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาและอัปเดต

พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน

พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน

พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน เป็นพจนานุกรมที่เน้นการแปลคำศัพท์และประโยคภาษาไทยเป็นภาษาไทยอีกภาษาหนึ่ง พจนานุกรมนี้ถูกพัฒนาขึ้นโดยราชบัณฑิตยสถาน เป็นสถาบันการศึกษาทางสังคมและมาตรฐานภาษาไทยของรัฐบาลไทย

ความสำคัญของพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน

พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน เป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญสูงสำหรับผู้ที่ต้องการแปลคำหรือประโยคภาษาไทยให้เป็นภาษาไทยอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับนักเรียน นักศึกษา นักท่องเที่ยว นักศิลปะ นักธุรกิจ และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในการศึกษาและเรียนรู้ภาษาไทย

พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน ช่วยให้ผู้ใช้สามารถหาความหมายและการใช้คำได้อย่างถูกต้อง โดยมีการบรรยายความหมายและความหมายพิเศษ นอกจากนี้ยังมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ เช่น คำพ้องความหมาย คำตรงข้าม คำเหมือน คำตัวอย่าง และประโยคตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง ที่ช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจและใช้คำได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

รูปแบบการใช้งานของพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน

พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน สามารถใช้งานได้ในรูปแบบหนังสือพิมพ์และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ยังมีเว็บไซต์และแอปพลิเคชันมือถือที่สามารถดาวน์โหลดได้ฟรี เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงพจนานุกรมได้ทุกที่ทุกเวลา ผู้ใช้สามารถค้นหาคำศัพท์หรือประโยคที่ต้องการแปลได้โดยง่ายและรวดเร็ว นอกจากนี้ยังมีความสามารถในการเก็บบันทึกคำศัพท์ที่ผู้ใช้ค้นหาและแสดงประวัติการค้นหาได้ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบคำศัพท์ที่เคยค้นหาไปและเรียนรู้ได้ในภายหลัง

การพัฒนาและอัพเดตของพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน

พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถานมีการพัฒนาและอัพเดตอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ข้อมูลและคำแปลคำศัพท์เป็นภาษาไทยที่ถูกต้องและครอบคลุมที่สุด การอัปเดตนี้สามารถเกิดขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาในภาษาไทย รวมถึงการเพิ่มคำศัพท์ใหม่ที่เกิดขึ้นในสังคมและวงการวิชาการ

นอกจากนี้ พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถานยังรับคำแนะนำและข้อเสนอแนะจากผู้ใช้ทั่วไป เพื่อปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของพจนานุกรมอย่างต่อเนื่อง

สรุป

พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถานเป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการแปลคำหรือประโยคภาษาไทยให้เป็นภาษาไทยอื่น ๆ โดยมีการบรรยายความหมายและความหมายพิเศษ และมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ เช่น คำพ้องความหมาย คำตรงข้าม คำเหมือน คำตัวอย่าง และประโยคตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง ที่ช่วยให้ผู้ใช้เข้า

พจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ Lexitron

หากคุณกำลังมองหาพจนานุกรมแปลภาษาไทย-อังกฤษที่เป็นที่นิยมและมีความเชี่ยวชาญ แนะนำให้คุณสำรวจ LEXiTRON ซึ่งเป็นหนึ่งในพจนานุกรมออนไลน์ที่ได้รับความนิยมสูงในประเทศไทย ในบทความนี้ของฉัน ฉันจะอธิบายเกี่ยวกับ LEXiTRON อย่างละเอียด เพื่อให้คุณทราบเกี่ยวกับคุณสมบัติและการใช้งานของพจนานุกรมนี้

LEXiTRON เป็นพจนานุกรมออนไลน์ที่พัฒนาโดยคณะผู้บริหารและสำนักงานคณะกรรมการคุณภาพการศึกษา สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเทคโนโลยีการศึกษา (สพค.เทค) ภายใต้กระทรวงศึกษาธิการ ระบบพจนานุกรมนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้บริการการแปลภาษาระหว่างภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและวิทยาศาสตร์

LEXiTRON มีคุณสมบัติที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถหาคำแปลและคำจำกัดความของคำศัพท์ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว พจนานุกรมนี้มีฐานข้อมูลคำศัพท์ที่เข้าถึงได้ง่ายและครอบคลุมไปถึงหลายสาขาวิชา เช่น วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ วิทยาศาสตร์สังคม คอมพิวเตอร์ ศิลปะ วรรณกรรม และอื่นๆ ซึ่งทำให้ LEXiTRON เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับนักศึกษา นักวิจัย นักเรียน และบุคคลทั่วไปที่ต้องการค้นหาคำศัพท์ที่แน่นอนและถูกต้องในภาษาอังกฤษ

นอกจากการแปลคำศัพท์แล้ว พจนานุกรม LEXiTRON ยังมีคุณสมบัติที่น่าสนใจอื่นๆ เช่น การแสดงตัวอย่างประโยคที่ใช้คำศัพท์นั้นๆ การแสดงคำสำนวน การบันทึกคำศัพท์เป็นรายการโปรด การแบ่งหมวดหมู่คำศัพท์ และฟังก์ชันการค้นหาเพิ่มเติม เพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถสืบค้นและค้นหาคำศัพท์ที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

การใช้งาน LEXiTRON ก็เป็นไปอย่างง่าย ผู้ใช้สามารถเข้าถึงพจนานุกรมผ่านทางเว็บไซต์ของ LEXiTRON หรือทางแอปพลิเคชันมือถือที่มีให้ใช้งานฟรีทั้งในระบบ iOS และ Android ผู้ใช้สามารถป้อนคำศัพท์ที่ต้องการค้นหาในช่องค้นหาหรือเลือกคำศัพท์จากหมวดหมู่ที่ให้ไว้ เมื่อผู้ใช้ป้อนคำศัพท์ที่ต้องการค้นหา LEXiTRON จะแสดงผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับคำค้นหา เช่น คำแปล คำสำนวน ตัวอย่างประโยค และคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

LEXiTRON เป็นพจนานุกรมที่มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์และวิชาการต่างๆ ทำให้เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในวงกว้าง และเป็นที่ยอมรับในวงกว้างเพื่อการศึกษาและการใช้ภาษาอังกฤษในประเทศไทย การใช้งานง่ายและความหลากหลายของคำศัพท์ที่มีอยู่ในฐานข้อมูลทำให้ LEXiTRON เป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการแปลและค้นหาคำศัพท์ที่แม่นยำและเชื่อถือได้ในภาษาอังกฤษ

อย่างไรก็ตาม ควรทราบว่าฉันเป็นระบบประมวลผลภาษาธรรมชาติที่เรียนรู้จากข้อมูลในอินเทอร์เน็ตและไม่มีการตรวจสอบความถูกต้องของข

Categories: ยอดนิยม 31 พลาย หมาย ถึง

กำเนิดพลายงาม ขุนช้าง-ขุนแผน ep.24 | Point of View
กำเนิดพลายงาม ขุนช้าง-ขุนแผน ep.24 | Point of View

See more: https://phutungcpa.com/category/investment

พังพลาย หมายถึง

พังพลาย หมายถึง: การอธิบายอย่างละเอียดเกี่ยวกับคำว่า พังพลาย

เนื้อหา:

 1. คำว่า พังพลายคืออะไร?
 2. ต้นกำเนิดและประวัติของคำว่า พังพลาย
 3. ความหมายและการใช้งานของคำว่า พังพลาย
 4. คำอื่นที่มีความหมายคล้ายกับ พังพลาย
 5. คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ พังพลาย

 1. คำว่า พังพลายคืออะไร?

พังพลาย เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยและมีความหมายว่า การทำลายหรือการเสื่อมเสีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทางทฤษฎีของการเสื่อมสภาพหรือการเสื่อมความเข้มข้นของสิ่งต่างๆ อาทิเช่น สิ่งปลูกสร้าง โครงสร้าง หรือเครื่องจักรต่างๆ

 1. ต้นกำเนิดและประวัติของคำว่า พังพลาย

คำว่า พังพลาย เป็นคำภาษาไทยต้นฉบับที่มีการใช้งานตั้งแต่อดีต แม้ว่าไม่สามารถระบุได้แน่ชัดว่าคำว่า พังพลาย เกิดขึ้นเมื่อใด แต่สาเหตุที่ทำให้คำนี้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายอาจเป็นเพราะความสัมพันธ์ที่มีต่อข้อแตกต่างทางวัฒนธรรม ศาสนา และประเพณีของคนไทย

 1. ความหมายและการใช้งานของคำว่า พังพลาย

คำว่า พังพลาย มักถูกใช้ในทางทฤษฎีและทางปฏิบัติเพื่ออธิบายถึงสภาวะที่สิ่งต่างๆ เสื่อมสภาพหรือเสื่อมความเข้มข้นลง อาทิเช่น

 • ในทางกลศาสตร์: พังพลายอาจหมายถึงกระบวนการที่สิ่งของหรือโครงสร้างที่มีความแข็งแกร่งเสื่อมสภาพหรือล้มล้างลงเนื่องจากแรงกระทำต่างๆ เช่น แรงเสียดทาน แรงเสียดสี แรงเสียดทานจากสภาพอากาศ หรือแรงเสียดทานจากการใช้งาน
 • ในทางวัฒนธรรม: พังพลายอาจหมายถึงการเสื่อมสภาพหรือล่อล้มของประเพณี ศิลปะ หรือวัฒนธรรมต่างๆ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การต่อสู้กับภัยคุกคาม หรือการต่อต้านทางวัฒนธรรม
 • ในทางเศรษฐกิจ: พังพลายอาจหมายถึงการเสื่อมสภาพหรือล่อล้มของระบบเศรษฐกิจ ธุรกิจ หรือตลาดที่เกิดจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ไม่แข็งแรง เช่น วิกฤตการเงิน วิกฤตโลก หรือการเปลี่ยนแปลงในวงจรเศรษฐกิจ
 1. คำอื่นที่มีความหมายคล้ายกับ พังพลาย

นอกเหนือจากคำว่า พังพลาย ยังมีคำอื่นที่มีความหมายคล้ายกันหรือมีความสัมพันธ์กับคำนี้ อาทิเช่น

 • ทรุดโทรม
 • สลายตัว
 • เสื่อมสภาพ
 • สึกกร่อน
 • เสื่อมความเข้มข้น
 • ล่มสลาย
 1. คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ พังพลาย

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับคำว่า พังพลาย ได้แก่:

คำว่า พังพลาย มีความหมายอะไร?

 • พังพลาย หมายถึงการทำลายหรือการเสื่อมเสีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทางทฤษฎีของการเสื่อมสภาพหรือการเสื่อมความเข้มข้นของสิ่งต่างๆ

คำอื่นที่มีความหมายคล้ายกับ พังพลายคืออะไร?

 • คำที่มีความหมายคล้ายกับ พังพลาย ได้แก่ ทรุดโทรม, สลายตัว, เสื่อมสภาพ, สึกกร่อน, เสื่อมความเข้มข้น, ล่มสลาย

การใช้งานของคำว่า พังพลายเป็นอย่างไร?

 • คำว่า พังพลาย มักถูก
พลาย
พลาย” (N) | Wordy Guru
พลาย
พลาย” ภาษาอีสาน – อีสานร้อยแปด
คำศัพท์ ขุนช้างขุนแผน ตอน กำเนิดพลายงาม - Youtube
คำศัพท์ ขุนช้างขุนแผน ตอน กำเนิดพลายงาม – Youtube
4 สไลด์ถอดความหน้า ๗๒-๗๔ - ดาวน์โหลดหนังสือ | 1-30 หน้า | Anyflip
4 สไลด์ถอดความหน้า ๗๒-๗๔ – ดาวน์โหลดหนังสือ | 1-30 หน้า | Anyflip
ฝึกถอดคำประพันธ์ ตอน กำเนิดพลายงาม (จากบทเสภาขุนช้างขุนแผน) - Youtube
ฝึกถอดคำประพันธ์ ตอน กำเนิดพลายงาม (จากบทเสภาขุนช้างขุนแผน) – Youtube

See more here: phutungcpa.com

สารบัญ

ความหมายของ พลาย
แปลว่าอะไร
ตัวอย่างประโยค
พจนานุกรม Longdo Dictionary
พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน
พจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *