Skip to content

ลิงได้แก้ว: การเปลี่ยนแปลงอันน่าอัศจรรย์ในโลกสัตว์ป่า

ลิงได้แก้ว

ลิงได้แก้ว

Keywords searched by users: ลิงได้แก้ว: การเปลี่ยนแปลงอันน่าอัศจรรย์ในโลกสัตว์ป่า กิ้งก่าได้ทองหมายถึง, ลิงได้พลอย, หัวล้านได้หวี, ท่าดีทีเหลว หมายถึง, ไก่ได้พลอยหมายถึง, คมในฝักหมายถึง

ความหมายของ ลิง ได้ แก้ว

ความหมายของลิงได้แก้ว

ลิงได้แก้ว เป็นคำพูดที่มีทางเดียวกับการพูดว่า ลิงเขย่ากายเอาแก้ว ซึ่งเป็นสำนวนที่ใช้ในภาษาไทยเพื่อแสดงถึงความเกเรขาศัพท์หรือความสามารถที่เก่งกาจของบุคคล หมายความว่าบุคคลนั้นมีความสามารถในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ดีเป็นพิเศษ หรือมีความสามารถพิเศษในด้านใดด้านหนึ่ง

คำว่า ลิง ในสำนวนนี้หมายถึงสัตว์ลิงที่มีความเฉลียวฉลาดและความเก่งกาจในการใช้สมอง ลิงถือเป็นสัตว์ที่มีความเทียบเท่ากับมนุษย์ในการใช้สมองและการเรียนรู้ ดังนั้น เมื่อเราพูดถึงคำว่า ลิง เรามักจะนึกถึงความเฉลียวฉลาดและความเก่งกาจในการแก้ปัญหา ซึ่งเป็นความสามารถที่น่าประทับใจและเป็นที่ยกย่องในสังคม

อีกคำว่า ได้แก้ว ในสำนวนนี้หมายถึงการเขย่าแก้ว หรือการทำให้แก้วสั่นเพื่อให้เกิดเสียงดัง การเขย่าแก้วให้เกิดเสียงดังเป็นการแสดงถึงความรู้สึกหรือความตื่นเต้น การทำให้เกิดเสียงดังที่แก้วนั้นเปรียบเสมือนการเรียกร้องความสนใจหรือเชิดชูความสามารถของตัวเอง ดังนั้น เราสามารถนำคำว่า ได้แก้ว มาเปรียบเสมือนกับการที่เรากำลังจะโชว์ความสามารถหรือความเก่งกาจของตนเองให้ผู้อื่นได้เห็น

สำนวน ลิงได้แก้ว นี้มักถูกใช้ในบริบทของการพูดถึงความสามารถหรือความเก่งกาจในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการทำงาน การเรียนการสอน การแก้ปัญหา หรือการทำกิจกรรมใดที่ต้องการความสามารถพิเศษ เช่น การเป็นผู้นำที่เก่งกาจในการตัดสินใจ การเป็นนักกีฬาที่มีความสามารถเหนือชั้น หรือการเป็นศิลปินที่มีความคิดสร้างสรรค์และเฉลียวฉลาดในการสร้างงานศิลปะ

สำนวน ลิงได้แก้ว เป็นสำนวนที่ใช้บ่อยในการเกล่าเกรงในความสามารถและความเก่งกาจของบุคคล และอาจเป็นการเชิดชูความสามารถของบุคคลนั้น สำหรับบุคคลที่ถูกพูดถึงว่า ลิงได้แก้ว เป็นสิ่งที่น่าภูมิใจและเป็นที่ยกย่องในสังคม

สำนวนนี้อาจถูกใช้ในบริบททางบวกหรือลบ ในบางครั้งอาจถูกใช้เพื่อเชิดชูความสามารถและความเก่งกาจของบุคคลนั้น ในขณะที่ในบางครั้งก็อาจถูกใช้เพื่อเยาะเย้ยหรือลดค่าของบุคคลนั้นลง โดยอาจขึ้นอยู่กับบริบทและวัตถุประสงค์ของการใช้สำนวนนี้ว่าจะถูกใช้ในลักษณะใด

ในสรรพสัตว์ที่เรียกว่าลิง ลิงถือเป็นสัตว์ที่มีความเฉลียวฉลาดและมีความสามารถในการเรียนรู้และแก้ปัญหา ลิงมีสมองที่ซับซ้อนและมีการเรียนรู้ที่สามารถใช้เครื่องมือหรือวิธีการเพื่อแก้ไขสถานการณ์ที่ซับซ้อนได้ ลิงสามารถใช้เครื่องมือเลียนแบบหรือสร้างเครื่องมือเพื่อช่วยในการแก้ไขปัญหา และมีการเรียนรู้ทางสังคมซึ่งส่งผลให้ลิงมีพฤติกรรมและวัฒนธรรมที่ถูกสืบทอดต่อกัน

เพื่อสรุปคำว่า ลิงได้แก้ว ในประโยคที่สั้นๆ หมายถึงความเก่งกาจหรือความสามารถพิเศษของบุคคลในด้านใดด้านหนึ่ง และสา

วิธีการใช้คำว่า ลิง ได้ แก้ว

หัวข้อ: วิธีการใช้คำว่า ลิง ได้ แก้ว (ในภาษาไทย)

คำว่า ลิง และ แก้ว เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยและมีความหมายที่หลากหลายและน่าสนใจ ในบทความนี้เราจะสำรวจการใช้คำว่า ลิง และ แก้ว ในทางเชิงภาษาและทางประเด็นโดยละเอียด

 1. คำว่า ลิง:

  • ในทางเชิงภาษา: คำว่า ลิง เป็นคำนามที่ใช้ในภาษาไทยเพื่ออธิบายสัตว์ประเภทหนึ่ง ซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและอยู่ในตระกูลของลิงสมุนไพร (Family Hylobatidae) และลิงอื่น ๆ ที่อยู่ในตระกูลของลิง (Family Cercopithecidae) ซึ่งมีลักษณะสำคัญเช่นมีหางยาว มีแขนยาว และมีลักษณะใบหน้าที่น่ารัก
  • ในทางประเด็น: ลิงเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญในหลายประเทศเนื่องจากความเป็นสัตว์ที่ใกล้ชาวบ้าน นอกจากนี้ยังมีความสนใจเกี่ยวกับพฤติกรรมและอนาคตของลิงในการทำวิจัยด้านพฤติกรรมมากขึ้นในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา
 2. คำว่า แก้ว:

  • ในทางเชิงภาษา: คำว่า แก้ว เป็นคำนามที่ใช้ในภาษาไทยเพื่ออธิบายวัตถุประเภทหนึ่ง ที่มักจะมีลักษณะเป็นวัตถุแข็งที่มีความโปร่งใส โดยทั่วไปแล้ว แก้วจะเป็นวัตถุที่ทำจากแร่ธาตุแคลเซียมซิลิเกต (calcium silicate) หรือวัตถุที่มีความโปร่งใสและใช้ในการเก็บเอาต์อาหารหรือเครื่องดื่ม
  • ในทางประเด็น: แก้วเป็นวัตถุที่มีความสำคัญในชีวิตประจำวันของมนุษย์ ซึ่งมักถูกใช้ในการเก็บเอาต์อาหารและเครื่องดื่ม นอกจากนี้ยังมีการใช้แก้วในงานศิลปะและการประดิษฐ์วัตถุดิบในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมเครื่องครัว อุตสาหกรรมเครื่องประดับ และอื่น ๆ

การใช้คำว่า ลิง ได้ แก้ว เป็นตัวอย่างของการใช้คำสองคำเพื่อสร้างคำใหม่ที่มีความหมายที่แตกต่างจากคำต้นทาง ซึ่งน่าสนใจที่คำว่า ลิง และ แก้ว สามารถใช้ร่วมกันเพื่อสร้างคำว่า ลิง ได้ แก้ว ซึ่งอาจมีความหมายแทนคำอื่น ๆ ที่ไม่ได้มีอยู่ในภาษาไทย หรืออาจมีการใช้คำนี้ในบริบทที่เฉพาะเจาะจง

อย่างไรก็ตาม การใช้คำว่า ลิง ได้ แก้ว อาจมีความหมายที่ไม่เป็นทางการหรือไม่น่าเข้าใจในบางกรณี การใช้คำว่า ลิง และ แก้ว ควรพิจารณาตามบริบทและความหมายที่ถูกต้องเพื่อให้การใช้คำนี้เป็นไปตามความหมายที่ต้องการให้บ่งบอกได้อย่างชัดเจน

ในสรุป คำว่า ลิง และ แก้ว เป็นคำที่มีความหมายที่หลากหลายและอาจมีการใช้ที่แตกต่างกันไปในบริบทและประเด็นต่าง ๆ การใช้คำนี้ควรพิจารณาตามบริบทและความหมายที่ถูกต้องเพื่อให้การใช้คำเป็นไปตามความหมายที่ต้องการให้บ่งบอกได้อย่างชัดเจน

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ลิง ได้ แก้ว

คำว่า ลิง และ ได้ เป็นคำศัพท์ในภาษาไทยที่มีความหลากหลายและน่าสนใจในการนำมาใช้ในประโยคต่าง ๆ ดังนี้:

 1. ลิงเป็นสัตว์ประเภทหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับมนุษย์ในบางจุด ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ลิง:

  • ลิงอยู่ในต้นไม้และกินผลไม้อย่างมาก
  • ฉันเห็นลิงกระโดดจากต้นไม้ไปยังต้นไม้อื่น
 2. คำว่า ได้ เป็นคำกริยาที่ใช้แสดงถึงความสามารถในการทำสิ่งต่าง ๆ หรือการได้รับบางอย่าง ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ได้:

  • เดือนหน้าฉันจะได้รับเงินเดือน
  • เขาเปิดประตูให้ผมได้เข้าไป
 3. การนำคำว่า ลิง และ ได้ มาใช้ร่วมกันในประโยคเพื่อแสดงความสามารถหรือการเข้าถึงสิ่งต่าง ๆ:

  • เด็กน้อยกำลังพยายามจะถอดผ้าซึ่งติดอยู่บนต้นไม้ แต่เขาสามารถทำได้เพียงแค่ลิงเดียว
  • คุณสามารถดื่มน้ำในแก้วได้เพียงเดียว แต่ลิงสามารถดื่มน้ำในแก้วหลายแก้ว
 4. อีกกรณีหนึ่งคือการใช้คำว่า ลิง และ ได้ เป็นส่วนหนึ่งของประโยคที่ใช้เป็นการเสียดสีหรือการหยาบคาย:

  • อย่าพูดกับเขาอย่างนั้น แม้ว่าเขาจะเป็นคนที่เลวร้ายก็ตาม เขาไม่ใช่ลิง
  • ฉันไม่เชื่อว่าเธอได้ทำงานบ้างในที่ทำงาน แน่นอนว่าเธอเป็นลิง

คำว่า ลิง และ ได้ เป็นคำศัพท์ที่น่าสนใจและสามารถนำมาใช้ในประโยคต่าง ๆ เพื่อแสดงความหมายและความสามารถต่าง ๆ ของสิ่งต่าง ๆ ในภาษาไทย

คำแปลและความหมายของ ลิง ได้ แก้ว จากพจนานุกรม Longdo Dictionary

หากเราต้องการทราบคำแปลและความหมายของคำว่า ลิง และ ได้แก้ว จากพจนานุกรม Longdo Dictionary ในภาษาไทย เราสามารถพิจารณาคำจากแหล่งข้อมูลดังกล่าวได้ดังนี้:

 1. ลิง:

  • คำแปล: ลิง ในภาษาอังกฤษมีคำแปลว่า monkey ซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอยู่ในวงศ์ของ Primates และมีลักษณะเด่นคือมีหางยาว แขนและขายาว และสามารถเดินบนสองขาได้ เป็นสัตว์ที่มีความสำคัญในวงการวิจัยและการศึกษาเรื่องพฤติกรรมและพันธุกรรมของมนุษย์
  • ตัวอย่างประโยค: ลิงเป็นสัตว์ที่มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือเบาะแสเพื่อหาอาหาร.
 2. ได้แก้ว:

  • คำแปล: ได้แก้ว ในภาษาอังกฤษมีคำแปลว่า crystal ซึ่งเป็นวัตถุแข็งที่มีลักษณะเป็นรูปทรงแบบเรียงกันที่มีความสมบูรณ์ และมีการเรียงอะตอมหรือโมเลกุลในลักษณะที่เรียบเสมอ ส่วนใหญ่ใช้เพื่อประดับหรือใส่แต่งและมักเป็นวัตถุที่มีค่าเศรษฐกิจสูง
  • ตัวอย่างประโยค: เราได้แก้วที่งานแต่งงานของเพื่อนแล้ว มันมีความสวยงามและสะท้อนแสงอย่างงดงาม.

หากคุณต้องการค้นหาคำแปลและความหมายของคำอื่นๆ ในภาษาไทยจากพจนานุกรม Longdo Dictionary คุณสามารถเข้าชมเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน Longdo Dictionary เพื่อค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ ซึ่งอาจมีคำแปลและความหมายอื่นๆ ที่น่าสนใจที่คุณสามารถสำรวจได้

คำแปลและความหมายของ ลิง ได้ แก้ว จากพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน

คำแปลและความหมายของ ลิง และ ได้แก้ว จากพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน

 1. ลิง:
 • ในภาษาไทย, ลิง เป็นคำที่ใช้เรียกชื่อสัตว์ประเภทหนึ่งซึ่งเป็นสมาชิกในวงศ์กาและอยู่ในกลุ่มสัตว์เดียวกับคน โดยมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Hylobatidae หรือ ลิงกา ซึ่งเป็นวงศ์ย่อยของวงศ์มู่เบา เดิมที่ใช้คำว่า ลิง เฉพาะอย่างยิ่งในการเรียกใช้สิ่งมีชีวิตในกลุ่มนี้ แต่ในปัจจุบันคำว่า ลิง ยังใช้เรียกใช้กับสัตว์อื่น ๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับลิงกา อย่างเช่น ลิงเขา หรือ ลิงหิมะ ซึ่งมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Pan troglodytes และ Gorilla beringei ตามลำดับ
 1. ได้แก้ว:
 • ได้แก้ว เป็นวลีที่ใช้ในภาษาไทยเพื่อบ่งบอกถึงสถานการณ์ที่มีการแก้ไขหรือแก้ไขปัญหาให้เกิดผลสำเร็จ คำว่า ได้ ในที่นี้หมายถึง สามารถ หรือ สามารถทำได้ และ แก้ว หมายความว่า ปัญหา หรือ ข้อขัดแย้ง ซึ่งในบางกรณีพจนานุกรมแปลไทย-ไทยอาจให้ความหมายเป็น ได้แก้ปัญหา ได้ด้วย

อ้างอิง:
พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน

คำแปลและความหมายของ ลิง ได้ แก้ว จากวิกิพจนานุกรม

คำแปลและความหมายของ ลิง และ ได้แก้ว จากวิกิพจนานุกรม

คำว่า ลิง ในภาษาไทยเป็นคำที่ใช้เรียกอ้างอิงถึงสายพันธุ์ของสัตว์ที่อยู่ในตระกูล Primate ซึ่งเป็นกลุ่มของสัตว์ที่มีความอัศจรรย์และความหลากหลายทางชีวภาพ ลิงมีลักษณะเด่นคือมีเขาหรือขนาดเล็กโดยพิเศษที่เรียกว่า หนวด ที่อยู่ตรงรอยปาก นอกจากนี้ยังมีเขาที่เรียกว่า หาง ที่อยู่ตรงด้านหลัง ลิงเป็นสัตว์ที่มีสมองที่พัฒนามากและมีศักยภาพในการเรียนรู้และใช้เครื่องมือบางชนิดได้ ลิงเป็นสัตว์ที่มีความสามารถในการเคลื่อนที่และกระจายพันธุ์ได้กว้างขวางทั่วโลก มีลิงที่อาศัยอยู่ในป่าเขา ป่าชายเลน และป่าเต็งขึ้นอยู่กับสายพันธุ์และสภาพแวดล้อม

อีกคำหนึ่งที่ต้องการอธิบายคือ ได้แก้ว ในภาษาไทย โดยชื่อที่น่าจะเป็นที่รู้จักกันดีในความหมายนี้คือ ได้แก้ว หรือ ได้แก้วตามภาษาอังกฤษว่า Crystal Glass ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ที่สร้างจากแก้วที่มีคุณภาพสูงและใสเจียน แก้วได้แก้วมักถูกใช้ในการทำเครื่องดื่มหรือวัตถุประสงค์ที่จะแสดงความสวยงามและความละเอียดอ่อน การที่แก้วได้แก้วมีคุณภาพสูงจะต้องผ่านกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนและขั้นตอนที่แน่นอนในกระบวนการผลิต ในปัจจุบัน มีผู้ผลิตแก้วได้แก้วที่มีคุณภาพสูงจากหลากหลายประเทศทั่วโลก

ฉะนั้น คำว่า ลิง และ ได้แก้ว มีความหมายถึงสิ่งที่แตกต่างกันอย่างมาก ทั้งในทางกายภาพและในทางความหมาย รวมถึงการใช้งานและประโยชน์ที่แตกต่างกันด้วย ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้สามารถได้รับข้อมูลเพิ่มเติมจากวิกิพจนานุกรมภาษาไทย

Categories: อัปเดต 69 ลิง ได้ แก้ว

ลิงได้แก้ว
ลิงได้แก้ว

See more: https://phutungcpa.com/category/investment

กิ้งก่าได้ทองหมายถึง

กิ้งก่าได้ทองหมายถึงอะไร?

กิ้งก่าได้ทองเป็นสำนวนที่ใช้ในภาษาไทย แต่ละคำมีความหมายแยกต่างหาก ซึ่งอาจเป็นคำที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยเข้าใจ ในบทความนี้เราจะมาสำรวจและอธิบายเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของกิ้งก่าได้ทอง มาทำความรู้จักกับสำนวนน่าสนใจนี้กันเถอะ!

กิ้งก่าได้ทองหมายถึงอะไร?

กิ้งก่าได้ทองเป็นสำนวนที่มีความหมายว่า แม้จะเป็นสิ่งที่มีราคาค่อนข้างสูง แต่มันไม่ได้หมายความว่ามันมีคุณค่าเท่ากับราคาทอง สำนวนนี้ใช้เพื่อเปรียบเทียบวัตถุหรือสิ่งของที่มีราคาสูง แต่คุณค่าที่แท้จริงของมันอาจไม่เท่ากับราคาที่แสดงออกมา กิ้งก่าเป็นสัตว์ปีกที่มีเสียงร้องสวรรค์และถือว่ามีค่าในสังคมของกำเนิดของมัน ในขณะที่ทองเป็นโลหะมีค่าที่สูงและถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งและความรุ่งเรือง

ตัวอย่างการใช้กิ้งก่าได้ทองในประโยค:
เขาเป็นนักธุรกิจที่ร่ำรวยมาก แต่ไม่ได้หมายความว่าเขามีคุณค่าเท่ากับกิ้งก่าได้ทองเลย

การใช้สำนวนกิ้งก่าได้ทองในประโยคข้างต้นเป็นการเปรียบเทียบว่าค่าของบุคคลหรือวัตถุใดๆ ไม่ได้เท่ากับราคาหรือมูลค่าที่เห็นบ่อยๆ หรือค่าที่แสดงออกมา

ความหมายและความสำคัญของกิ้งก่าได้ทอง

กิ้งก่าได้ทองเป็นสำนวนที่สะท้อนความคิดเห็นว่าสิ่งที่มีราคาสูงและมีความน่าสนใจอาจไม่ได้หมายความว่ามีคุณค่าสูงเสมอ มันเป็นการเตือนให้เราตระหนักถึงความคุ้มค่าและความสำคัญของสิ่งที่เรามีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นคนหรือสิ่งของ เราควรให้ความสำคัญกับคุณค่าที่แท้จริงของมัน และไม่ใช่เพียงแค่ราคาหรือมูลค่าที่แสดงออกมา

สำนวนกิ้งก่าได้ทองยังสอดคล้องกับความรู้สึกของมนุษย์ในการตัดสินใจซื้อขายหรือการประเมินค่าของสิ่งต่างๆ บางครั้งเราอาจเสียใจหรือผิดหวังเมื่อเราได้สิ่งที่เราคิดว่ามีค่าสูง แต่เมื่อได้มาใช้งานหรือมีความสัมพันธ์กับมันแล้ว ความคาดหวังอาจไม่เป็นไปตามที่เราคิด

FAQ (คำถามที่พบบ่อย)

คำถาม: สำนวนกิ้งก่าได้ทองมีต้นกำเนิดมาจากที่ไหน?
คำตอบ: สำนวนกิ้งก่าได้ทองเป็นสำนวณที่เกิดขึ้นในวงเวียนสังคมไทย ซึ่งมีรากศัพท์มาจากการเปรียบเทียบระหว่างกิ้งก่าที่มีเสียงร้องสวรรค์และทองที่มีค่าสูง

คำถาม: สำนวนกิ้งก่าได้ทองมีความสำคัญอย่างไร?
คำตอบ: สำนวนนี้เป็นการเตือนให้เราให้ความสำคัญกับคุณค่าแท้จริงของสิ่งต่างๆ ไม่ใช่เพียงแค่การดูและติดตามราคาหรือมูลค่าที่แสดงออกมา มันเชื่อมโยงกับความคิดเห็นว่าค่าของสิ่งต่างๆ อาจไม่เท่ากับราคาที่แสดงออกมา

คำถาม: สำนวนกิ้งก่าได้ทองมีความเกี่ยวข้องกับการเงินหรือการลงทุนหรือไม่?
คำตอบ: สำนวนนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเงินหรือการลงทุน แต่มันสอดคล้องกับการรับรู้และการประเมินค่าของสิ่งต่างๆ ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการเงินหรือการลงทุน สำนวนนี้อาจเป็นการเตือนให้เร

ลิงได้แก้ว - Youtube
ลิงได้แก้ว – Youtube
Monster Hunter Rise Gameplay คลิปเก็บตก ตอน จับลิงสองตัวอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ ได้ (2/4) - Youtube
Monster Hunter Rise Gameplay คลิปเก็บตก ตอน จับลิงสองตัวอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ ได้ (2/4) – Youtube
ลิงได้แก้ว ราคาถูก ซื้อออนไลน์ที่ - ม.ค. 2024 | Lazada.Co.Th
ลิงได้แก้ว ราคาถูก ซื้อออนไลน์ที่ – ม.ค. 2024 | Lazada.Co.Th

See more here: phutungcpa.com

สารบัญ

ความหมายของ ลิง ได้ แก้ว
วิธีการใช้คำว่า ลิง ได้ แก้ว
ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ลิง ได้ แก้ว
คำแปลและความหมายของ ลิง ได้ แก้ว จากพจนานุกรม Longdo Dictionary
คำแปลและความหมายของ ลิง ได้ แก้ว จากพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน
คำแปลและความหมายของ ลิง ได้ แก้ว จากวิกิพจนานุกรม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *