Skip to content

กุ้งแช่น้ำปลา ภาษาอังกฤษ: วิธีการแปลและความหมายในภาษาอังกฤษ

กุ้งแช่น้ำปลาวาซาบิ Shrimp In Fish Sauce With Wasabi L Foodtravel - Youtube

กุ้งแช่น้ำปลา เมนูกุ้งแช่น้ำปลา | Foodtravel ทำอาหาร

Keywords searched by users: กุ้งแช่น้ำปลา ภาษาอังกฤษ: วิธีการแปลและความหมายในภาษาอังกฤษ กุ้งแช่น้ำปลา ภาษาอังกฤษ pantip, Shrimp in fish sauce, กุ้งดองซีอิ้ว ภาษาอังกฤษ, กุ้งพล่า ภาษาอังกฤษ, กุ้งภาษาอังกฤษ, กุ้ง ดอง ภาษาอังกฤษ, กุ้งเผา ภาษาอังกฤษ, ทอดมันกุ้ง ภาษาอังกฤษ

กุ้งแช่น้ำปลา ภาษาอังกฤษ: ความหมายและคำแปล

กุ้งแช่น้ำปลาวาซาบิ Shrimp In Fish Sauce With Wasabi L Foodtravel - Youtube
กุ้งแช่น้ำปลาวาซาบิ Shrimp In Fish Sauce With Wasabi L Foodtravel – Youtube

กุ้งแช่น้ำปลา (Kung Chae Nam Pla) คืออาหารสไตล์ไทยที่เป็นที่นิยมมากในประเทศไทยและต่างประเทศ กุ้งแช่น้ำปลาเป็นการเตรียมอาหารที่ใช้กุ้งสดๆ แช่ในน้ำปลาคุณภาพดีพร้อมกับเครื่องปรุงรสอื่นๆ เช่น น้ำมันหอยลงไปในสูตร การแช่น้ำปลาช่วยให้กุ้งมีรสชาติหวานเค็มอร่อยพร้อมกับกลิ่นหอมของส่วนผสมต่างๆ นอกจากนี้ กุ้งแช่น้ำปลายังมีส่วนผสมอื่นๆ เช่น น้ำมะนาว หอมแดง พริก และน้ำตาลทราย ทำให้มีรสชาติเปรี้ยวหวานเผ็ดเล็กน้อย

การเตรียมกุ้งแช่น้ำปลามีขั้นตอนที่ง่าย ๆ เพียงแค่ต้องแช่กุ้งในน้ำปลาและเครื่องปรุงรสต่างๆ ไว้ในตู้เย็นเป็นเวลาเพียงหนึ่งชั่วโมงเท่านั้น หลังจากนั้นกุ้งก็พร้อมที่จะรับประทานได้ทันที โดยส่วนผสมต่างๆ จะทำให้กุ้งแช่น้ำปลามีรสชาติที่สมดุลและน่าตื่นเต้น

กุ้งแช่น้ำปลาเป็นอาหารที่นิยมรับประทานร่วมกับข้าวสวยร้อนๆ เนื่องจากกุ้งมีรสชาติหวานเค็มเปรี้ยวที่เข้ากันได้ดีกับข้าว นอกจากนี้ กุ้งแช่น้ำปลายังเป็นอาหารที่นิยมรับประทานในช่วงฤดูร้อน เพราะมีรสชาติสดชื่นและสะอาด ส่วนผสมของกุ้งแช่น้ำปลายังช่วยให้ร่างกายรับประทานได้อย่างสบายตัวในอากาศร้อน

ในปัจจุบัน กุ้งแช่น้ำปลากลายเป็นอาหารที่ค้าขายในร้านอาหารไทยทั่วโลก ชาวต่างชาติหลายคนรู้จักและติดตามการเตรียมอาหารแบบนี้ เนื่องจากมีรสชาติที่อร่อยและเสริมสร้างความหลากหายในเมนูอาหารไทย

การแปลคำว่า กุ้งแช่น้ำปลา เป็นภาษาอังกฤษได้ว่า Shrimp in Fish Sauce Marinade หรือ Marinated Shrimp in Fish Sauce ซึ่งเป็นการบรรยายถึงวิธีการเตรียมอาหารนี้ให้เข้าใจได้อย่างถูกต้อง

หวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์และช่วยให้คุณเข้าใจเกี่ยวกับกุ้งแช่น้ำปลาในภาษาอังกฤษได้และสามารถแบ่งปันข้อมูลนี้ให้ผู้อื่นรู้จักกับอาหารไทยที่น่าสนใจนี้ได้ดี ฉันหวังว่าคุณจะมีความสุขในการสำรวจและสัมผัสประสบการณ์การทานอาหารไทยที่อร่อยกับกุ้งแช่น้ำปลา!

กุ้งแช่น้ำปลา ภาษาอังกฤษ: วิธีการทำ

เข้าครัวแจกสูตร วิธีทำกุ้งแช่น้ำปลา สูตรกุ้งแช่น้ำปลากรอบ เด้งดึ๋ง ! - Sale Here
เข้าครัวแจกสูตร วิธีทำกุ้งแช่น้ำปลา สูตรกุ้งแช่น้ำปลากรอบ เด้งดึ๋ง ! – Sale Here

Thai Recipe: Goong Chae Nam Pla (Thai-style Shrimp Ceviche)

Introduction:
Goong Chae Nam Pla, also known as Thai-style shrimp ceviche, is a refreshing and flavorful dish that showcases the vibrant flavors of Thai cuisine. This traditional Thai recipe features fresh shrimp marinated in a zesty mixture of lime juice, fish sauce, herbs, and spices. The combination of tangy, salty, and aromatic ingredients creates a delightful balance of flavors that is sure to tantalize your taste buds. In this article, we will explore the step-by-step process of preparing Goong Chae Nam Pla, providing you with a comprehensive guide to recreate this authentic Thai dish at home.

Ingredients:

 • 500 grams of fresh shrimp, peeled and deveined
 • 5-6 limes, juiced
 • 3 tablespoons of fish sauce
 • 2 tablespoons of palm sugar (or substitute with brown sugar)
 • 1-2 Thai chili peppers, finely chopped (adjust according to your spice preference)
 • 1 small red onion, thinly sliced
 • 1 stalk of lemongrass, tender part only, finely sliced
 • 2 shallots, thinly sliced
 • 1 tablespoon of roasted rice powder (optional)
 • Handful of fresh cilantro leaves, roughly chopped
 • Handful of fresh mint leaves, roughly torn
 • Fresh vegetables for serving (lettuce, cucumber, carrot, etc.)

Instructions:

 1. Prepare the shrimp: Start by cleaning the shrimp thoroughly under cold running water. Peel off the shells and remove the veins. You can leave the tails intact for presentation if desired. Drain the shrimp and set aside.

 2. Marinate the shrimp: In a mixing bowl, combine the lime juice, fish sauce, palm sugar, and chopped chili peppers. Stir the mixture until the sugar is fully dissolved.

 3. Cook the shrimp: Bring a pot of water to boil. Add the shrimp and cook for about 2-3 minutes until they turn pink and opaque. Be careful not to overcook them, as they can become rubbery. Once cooked, drain the shrimp and transfer them to a bowl of ice water to stop the cooking process. This helps maintain their texture and freshness.

 4. Prepare the aromatic ingredients: In a mortar and pestle, pound the sliced lemongrass until it becomes fragrant and releases its oils. Alternatively, you can finely chop the lemongrass if a mortar and pestle are not available.

 5. Assemble the ceviche: Drain the cooked shrimp from the ice water and pat them dry with a paper towel. Add the shrimp to the marinade mixture and gently toss until they are well coated. Allow the shrimp to marinate in the refrigerator for at least 15-20 minutes, or up to an hour, to allow the flavors to meld together.

 6. Add the final touches: After marinating, add the thinly sliced red onion, shallots, pounded lemongrass, roasted rice powder (optional), and a handful of fresh cilantro and mint leaves to the shrimp mixture. Gently toss to combine all the ingredients evenly.

 7. Serve and enjoy: Transfer the Goong Chae Nam Pla to a serving plate or bowl. Garnish with additional cilantro leaves and mint leaves. Serve with fresh vegetables such as lettuce, cucumber, and carrot on the side. The ceviche can be enjoyed as an appetizer or as a main dish when accompanied by steamed rice.

Tips:

 • The freshness of the shrimp is crucial for this dish. If possible, use the freshest shrimp available.
 • Adjust the level of spiciness by adding more or fewer chili peppers.
 • To make roasted rice powder, dry roast uncooked glutinous rice in a pan until golden brown, then grind it into a powder using a mortar and pestle or a spice grinder.
 • Feel free to experiment with other herbs and aromatics like Thai basil or kaffir lime leaves to enhance the flavor profile.

Conclusion:
Goong Chae Nam Pla is a delightful Thai dish that highlights the bold flavors of Thai cuisine. Its combination of tangy lime juice, savory fish sauce, and aromatic herbs creates a harmonious balance that is both refreshing and satisfying. With this comprehensive guide, you are now equipped with the knowledge to prepare this traditional Thai-style shrimp ceviche in the comfort of your own kitchen. So, gather the ingredients, follow the steps, and enjoy the explosion of flavors in every bite!

กุ้งแช่น้ำปลา ภาษาอังกฤษ: สูตรอาหารและอิ่มอร่อย

สูตรทำ กุ้งแช่น้ำปลา น้ำจิ้มซีฟู้ดรสเด็ด พร้อมบอกทริกการทำกุ้ง สดให้เนื้อเด้งกรอบ!
สูตรทำ กุ้งแช่น้ำปลา น้ำจิ้มซีฟู้ดรสเด็ด พร้อมบอกทริกการทำกุ้ง สดให้เนื้อเด้งกรอบ!

กุ้งแช่น้ำปลา (Kung Chae Nam Pla) คืออาหารไทยที่มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมอย่างมากในวงกว้าง กุ้งแช่น้ำปลาเป็นเมนูที่มีรสชาติเปรี้ยวอมเปรี้ยว หวานเผ็ดน้อย และมีกลิ่นหอมของสมุนไพร อาหารชนิดนี้เป็นที่ๆ รู้จักกันในชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า กุ้งแช่น้ำปลาสูตรอาหารและอิ่มอร่อย (Kung Chae Nam Pla: Soot Ahaan Lae Im Aroi) ซึ่งหมายถึง กุ้งแช่น้ำปลา: สูตรอาหารและรสชาติอร่อย.

ส่วนประกอบหลักของกุ้งแช่น้ำปลา ประกอบด้วยกุ้งสดหรือกุ้งแช่แข็งที่ถูกตัดครึ่งหรือตัดเป็นท่อนเล็กๆ และนำมาแช่ในน้ำปลาที่มีรสชาติหวานเปรี้ยว ระเหยด้วยสมุนไพรต่างๆ เช่น หอมแดง กระเทียม พริกขี้หนู ใบมะกรูด และมะนาว เพื่อให้กุ้งเข้ารสชาติและมีกลิ่นหอมอร่อย อีกทั้งยังมีการใส่น้ำตาลทรายเล็กน้อยเพื่อเพิ่มรสหวานน้อยนิด การเรียกใช้สมุนไพรและประเภทของน้ำปลาอาจแตกต่างกันไปตามสูตรและรสชาติที่แต่ละครอบครัวใช้

สูตรทำกุ้งแช่น้ำปลามีขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้:

ส่วนประกอบ:

 • กุ้งสดหรือกุ้งแช่แข็ง 500 กรัม
 • น้ำปลา 1 ถ้วยชา (ปริมาณน้ำปลาอาจปรับตามรสชาติที่ต้องการ)
 • น้ำมะนาว 1/4 ถ้วยชา
 • น้ำตาลทราย 1 ช้อนโต๊ะ
 • กระเทียมสับหยาบ 3-4 กลีบ
 • พริกขี้หนูสับหยาบ 2-3 เม็ด
 • ใบมะกรูดฉีกออกเอียง 5-6 ใบ
 • หอมแดงซอยหยาบ 1 ช้อนโต๊ะ

ขั้นตอนการทำ:

 1. นำกุ้งสดหรือกุ้งแช่แข็งมาล้างอย่างละเอียดเพื่อเตรียมพร้อมใช้งาน
 2. ตัดหัวและหางของกุ้งออกเพื่อให้เป็นท่อนเล็กๆ หรือสามารถใช้กุ้งแช่แข็งที่ตัดแล้วได้เลย
 3. นำน้ำปลาเข้ารสในอ่างหรือภาชนะที่ใช้แช่กุ้ง โดยใส่น้ำปลาลงไปพอสมควร ปริมาณน้ำปลาขึ้นอยู่กับความชอบและความเค็มที่ต้องการ
 4. เพิ่มน้ำมะนาวเข้าไป เพื่อเพิ่มรสชาติและความสดชื่นให้กับกุ้งแช่น้ำปลา
 5. ใส่น้ำตาลทรายลงไป เพื่อเพิ่มรสหวานน้อยนิด
 6. เตรียมส่วนผสมสมุนไพร โดยใส่กระเทียมสับหยาบ พริกขี้หนูสับหยาบ ใบมะกรูดฉีกออกเอียง และหอมแดงซอยหยาบลงไปในน้ำปลา
 7. คนให้เข้ากันเป็นอย่างดี จนส่วนผสมทั้งหมดเข้าสู่น้ำปลา
 8. นำกุ้งที่เตรียมไว้มาแช่ในน้ำปลาที่เตรียมไว้ แล้วคลุกเคล้าให้กุ้งโดนน้ำปลาทั่วถึง
 9. ปิดฝาหรือห่อให้กุ้งแช่น้ำปลาอยู่ในน้ำปลาอย่างสนิท และเก็บในตู้เย็นในเวลาอย่างน้อย 3-4 ชั่วโมง เพื่อให้กุ้งสามารถดูดซึมรสชาติจากน้ำปลาและสมุนไพรได้เต็มที่
 10. เมื่อกุ้งแช่น้ำปลาพร้อมสำหรับรับประทาน นำออกจากน้ำปลาและโรยหน้าด้วยส่วนผสมสมุนไพรที่ใช้ในการแช่
 11. เสิร์ฟกุ้งแช่น้ำปลาพร้อมกับน้ำปลาและผักสดต่างๆ เช่น ผักชี ใบกระเพรา และพริกสด

กุ้งแช่น้ำปลาเป็นอาหารที่มีรสชาติเปรี้ยวอมหวาน และสามารถรับประทานได้ทั้งเป็นอาหารคาวหรือเป็นอาหารเครื่องแกงก็ได้ ความเป็นเมนูที่ทำให้ก

กุ้งแช่น้ำปลา ภาษาอังกฤษ: คุณสมบัติและส่วนประกอบ

กุ้งแช่น้ำปลา (กุ้งแช่น้ำปลา) ภาษาอังกฤษ: คุณสมบัติและส่วนประกอบ

Introduction:
กุ้งแช่น้ำปลาเป็นอาหารท้องถิ่นที่มีความนิยมอย่างมากในประเทศไทย มันเป็นอาหารที่ทำจากกุ้งสดที่ถูกนำไปแช่ในน้ำปลาเพื่อเพิ่มรสชาติและความหวาน กุ้งแช่น้ำปลามีความเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนกับกุ้งอื่น ๆ และมีรสชาติที่หวานนุ่มจากการนำกุ้งไปแช่ในน้ำปลาเป็นเวลานาน

คุณสมบัติของกุ้งแช่น้ำปลา:

 1. รสชาติ: กุ้งแช่น้ำปลามีรสชาติที่หวานนุ่มและเค็มกลมกล่อม น้ำปลาที่ใช้ในการแช่กุ้งเป็นตัวช่วยในการเพิ่มรสชาติและกลิ่นของกุ้ง
 2. ความนุ่ม: การแช่กุ้งในน้ำปลาช่วยให้กุ้งมีความนุ่มและกรอบที่มีความยืดหยุ่น นอกจากนี้ น้ำปลายังช่วยให้กุ้งไม่แห้งและนุ่มมากขึ้น
 3. กลิ่นหอม: การแช่กุ้งในน้ำปลาช่วยให้กุ้งมีกลิ่นหอมฉุนที่สะท้อนความสดชื่นของกุ้งสด

ส่วนประกอบของกุ้งแช่น้ำปลา:

 1. กุ้งสด: การเลือกใช้กุ้งสดที่มีคุณภาพสูงเป็นสิ่งสำคัญในการทำกุ้งแช่น้ำปลา เนื่องจากมีผลต่อคุณภาพและรสชาติของอาหาร
 2. น้ำปลา: น้ำปลาเป็นส่วนประกอบหลักในการแช่กุ้ง ความเค็มและรสชาติของน้ำปลาจะมีผลต่อรสชาติของกุ้งแช่น้ำปลา
 3. เกลือ: เกลือถูกใช้ในกระบวนการแช่กุ้งเพื่อปรับรสชาติและความเค็มของกุ้ง

วิธีการทำกุ้งแช่น้ำปลา:

 1. เตรียมกุ้งสดโดยการล้างให้สะอาดและล้างกับน้ำเย็น
 2. นำกุ้งสดไปแช่ในน้ำปลาที่ผสมกับเกลือ ใช้สัดส่วนประมาณ 1 ถึง 2 ช้อนโต๊ะของเกลือต่อ 1 ลิตรของน้ำปลา
 3. นำกุ้งแช่เกลือไปแช่ในตู้เย็นหรือในถังน้ำแข็งเพื่อให้กุ้งสดและคงความสดชื่น
 4. นำกุ้งออกจากน้ำปลาหลังจากที่แช่ไว้เป็นเวลาประมาณ 1 ถึง 2 ชั่วโมง หรือจนกว่ากุ้งจะมีความนุ่มและกรอบตามต้องการ
 5. เมื่อกุ้งแช่น้ำปลาพร้อมแล้ว สามารถเสิร์ฟพร้อมกับน้ำสลัดหรือซอสต่าง ๆ ตามชอบ

สรุป:
กุ้งแช่น้ำปลาเป็นอาหารท้องถิ่นที่มีความนิยมในประเทศไทย มันมีรสชาติที่หวานนุ่มและเค็มกลมกล่อมจากการแช่กุ้งในน้ำปลา มีความนุ่มและกรอบ และมีกลิ่นหอมฉุนที่สะท้อนความสดชื่นของกุ้งสด ส่วนประกอบหลักของกุ้งแช่น้ำปลาประกอบด้วยกุ้งสด น้ำปลา และเกลือ การทำกุ้งแช่น้ำปลาเริ่มต้นด้วยการล้างกุ้งสดและนำไปแช่ในน้ำปลาผสมเกลือ จากนั้นนำกุ้งไปแช่ในตู้เย็นหรือถังน้ำแข็งเพื่อให้กุ้งสดและคงความสดชื่น หลังจากแช่ไว้เวลาพอดีกุ้งจะมีความนุ่มและกรอบตามต้องการ สุดท้ายสามารถเสิร์ฟกุ้งแช่น้ำปลาพร้อมกับน้ำสลัดหรือซอสต่าง ๆ ตามชอบ

กุ้งแช่น้ำปลา ภาษาอังกฤษ: วิธีเลือกและเตรียมกุ้ง

Shrimp Ceviche: Selection and Preparation Guide

Introduction:
กุ้งแช่น้ำปลา (pronounced goong chae nam pla) is a delicious Thai dish that features fresh shrimp marinated in a tangy and flavorful fish sauce dressing. This dish is commonly known as Shrimp Ceviche in English. In this article, we will explore the traditional Thai method of selecting and preparing shrimp for this delightful dish.

Section 1: Selecting Shrimp
When it comes to making กุ้งแช่น้ำปลา, choosing the right shrimp is crucial. Here are some tips for selecting the best shrimp:

 1. Freshness: Look for shrimp that is fresh and has a firm texture. Avoid shrimp that smells fishy or has a slimy appearance.

 2. Size: Choose shrimp that are medium to large in size, as they are more suitable for marinating. They should be large enough to hold their shape and not get overcooked during the marinating process.

 3. Shell-on or Peeled: Shrimp can be purchased with the shell-on or already peeled. For กุ้งแช่น้ำปลา, it is recommended to use shell-on shrimp as the shells add flavor to the marinade. However, if you prefer convenience, peeled shrimp can also be used.

Section 2: Preparing Shrimp
Once you have selected the shrimp, it is important to properly prepare them before marinating. Follow these steps:

 1. Cleaning: Rinse the shrimp under cold water to remove any dirt or debris. Pat them dry with a paper towel.

 2. Deveining: Using a sharp knife or shrimp deveiner, make a shallow incision along the back of each shrimp. Gently lift the dark vein and remove it. Rinse the shrimp again to ensure it is clean.

 3. Shell-on Shrimp: If using shell-on shrimp, you can choose to leave the shells intact or remove them. To remove the shells, start by gently pulling off the legs. Then, hold the shrimp with one hand and use your other hand to peel off the shell, starting from the head end and working towards the tail. Keep the tail intact for an attractive presentation.

 4. Butterfly Cut (Optional): For a visually appealing presentation, you can butterfly the shrimp. Make a deep incision along the back of the shrimp, cutting almost all the way through but leaving the tail intact. Press the shrimp open and flatten it slightly.

Section 3: Marinating the Shrimp
กุ้งแช่น้ำปลา gets its distinct flavor from the marinade. Heres how to prepare the marinade and marinate the shrimp:

 1. Marinade Ingredients:

  • Fish sauce: 1/4 cup
  • Lime juice: 1/4 cup
  • Sugar: 1 tablespoon
  • Garlic: 2 cloves, minced
  • Thai bird chilies: 1-2, finely chopped (adjust according to spice preference)
 2. In a bowl, combine the fish sauce, lime juice, sugar, minced garlic, and chopped Thai bird chilies. Stir well until the sugar has dissolved.

 3. Place the prepared shrimp in a shallow dish or a sealable plastic bag.

 4. Pour the marinade over the shrimp, ensuring they are fully submerged. If using a plastic bag, squeeze out any excess air before sealing.

 5. Refrigerate the shrimp and allow them to marinate for at least 30 minutes. For more intense flavor, marinate for up to 2 hours, taking care not to over-marinate as the lime juice can cook the shrimp.

Section 4: Serving the Shrimp Ceviche
Once the shrimp have marinated, its time to serve the delicious กุ้งแช่น้ำปลา.

 1. Remove the shrimp from the marinade and arrange them on a serving platter.

 2. Garnish with fresh herbs such as cilantro or mint leaves for added freshness.

 3. Serve the shrimp ceviche as an appetizer or as part of a Thai meal. It pairs well with steamed jasmine rice or can be enjoyed on its own.

Conclusion:
กุ้งแช่น้ำปลา, or Shrimp Ceviche, is a delightful Thai dish that showcases the vibrant flavors of Thailand. By following the selection and preparation tips outlined in this article, you can create a delicious and authentic version of this popular dish. Enjoy the refreshing combination of fresh shrimp, tangy marinade, and aromatic herbs for a truly satisfying culinary experience.

กุ้งแช่น้ำปลา ภาษาอังกฤษ: เคล็ดลับและวิธีการเสริมสร้างรสชาติ

กุ้งแช่น้ำปลา ภาษาอังกฤษ: เคล็ดลับและวิธีการเสริมสร้างรสชาติ

กุ้งแช่น้ำปลาเป็นอาหารที่มีรสชาติอร่อยและเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในประเทศไทย วิธีการเสริมสร้างรสชาติของกุ้งแช่น้ำปลาเป็นเคล็ดลับที่สำคัญในการทำให้กุ้งมีรสชาติอร่อยและมีความหอมหวาน ในบทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับวิธีการเสริมสร้างรสชาติของกุ้งแช่น้ำปลาในภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณเข้าใจและประยุกต์ใช้ได้ในการทำอาหารของคุณเอง

วัตถุดิบ:

 • กุ้ง: เลือกใช้กุ้งสดที่มีคุณภาพดี และขนาดที่เหมาะสมกับเมนูที่คุณต้องการทำ
 • น้ำปลา: น้ำปลาเป็นส่วนผสมที่สำคัญในการเสริมสร้างรสชาติของกุ้งแช่น้ำปลา ควรเลือกใช้น้ำปลาที่มีคุณภาพดีและมีรสชาติเข้มข้น เช่น น้ำปลาปรุงรสหรือน้ำปลาเกรดพรีเมียม
 • น้ำตาล: น้ำตาลเป็นส่วนผสมที่ใช้ในการสมดุลรสชาติของกุ้งแช่น้ำปลา ควรใช้น้ำตาลทรายหรือน้ำตาลที่มีลักษณะคราบแข็ง
 • มิริน: มิรินเป็นส่วนผสมที่มีความหอมหวานและช่วยเสริมสร้างรสชาติของกุ้งแช่น้ำปลา สามารถหาซื้อได้ในร้านสะดวกซื้อหรือร้านอาหารเอเชีย

ขั้นตอนการเสริมสร้างรสชาติของกุ้งแช่น้ำปลา:

 1. การแช่กุ้ง:
  • หั่นและทำความสะอาดกุ้งให้ดี
  • ตั้งกระทะขึ้นไปใส่น้ำรอบ ๆ กุ้งเพื่อล้างสิ่งสกปรกออกจากกุ้ง
  • เตรียมชามน้ำเย็นพอสมควรและเติมน้ำแข็งลงในน้ำเย็น
  • Shrimp in Fish Sauce Marinade: Tips and Techniques to Enhance the Flavor

Shrimp in fish sauce marinade is a delicious and popular dish in Thailand. The technique of enhancing the flavor of shrimp in fish sauce marinade is essential in making the shrimp taste delicious and aromatic. This article will explain the tips and techniques to enhance the flavor of shrimp in fish sauce marinade in English, so that you can understand and apply them in your own cooking.

Ingredients:

 • Shrimp: Choose fresh shrimp of good quality and a size suitable for the dish you want to make.
 • Fish sauce: Fish sauce is a crucial ingredient in enhancing the flavor of shrimp in the marinade. Choose high-quality fish sauce with a strong and flavorful taste, such as premium-grade fish sauce.
 • Sugar: Sugar is an ingredient used to balance the flavors of the shrimp in fish sauce marinade. It is recommended to use granulated or solid sugar.
 • Miang: Miang is an ingredient that adds sweetness and enhances the flavor of the shrimp in fish sauce marinade. You can find it in convenience stores or Asian grocery stores.

Steps to enhance the flavor of shrimp in fish sauce marinade:

 1. Marinating the shrimp:

  • Clean and prepare the shrimp thoroughly.
  • Heat a pan and add water around the shrimp to rinse off any impurities.
  • Prepare a bowl of chilled water and add ice cubes to make it cold.
  • Place the cleaned shrimp in the chilled water and let them soak for about 15 minutes. This helps remove any fishy odor and makes the shrimp firm.
 2. Preparing the marinade:

  • In a mixing bowl, combine fish sauce, sugar, and miang. Adjust the quantities according to your taste preferences. The marinade should have a good balance of salty, sweet, and savory flavors.
  • Stir the mixture until the sugar has dissolved completely.
 3. Marinating the shrimp:

  • Remove the shrimp from the chilled water and pat them dry with a paper towel.
  • Place the shrimp in a shallow dish or a ziplock bag.
  • Pour the marinade over the shrimp, making sure they are evenly coated.
  • Cover the dish or seal the bag and refrigerate for at least 30 minutes to allow the shrimp to absorb the flavors.
 4. Cooking the shrimp:

  • Heat a grill or a pan over medium-high heat.
  • Remove the shrimp from the marinade, shaking off any excess liquid.
  • Cook the shrimp for about 2-3 minutes on each side until they turn pink and opaque.
  • Transfer the cooked shrimp to a serving plate.
 5. Serving:

  • Serve the shrimp in fish sauce marinade as a standalone dish or as a part of a larger meal.
  • Garnish with fresh herbs such as cilantro or mint, and serve with steamed rice or noodles.

By following these tips and techniques, you can create shrimp in fish sauce marinade with enhanced flavors that will delight your taste buds. Enjoy your deliciously marinated shrimp!

Categories: อัปเดต 70 กุ้งแช่น้ําปลา ภาษาอังกฤษ

กุ้งแช่น้ำปลา เมนูกุ้งแช่น้ำปลา | FoodTravel ทำอาหาร
กุ้งแช่น้ำปลา เมนูกุ้งแช่น้ำปลา | FoodTravel ทำอาหาร

[kung chaē nāmplā] (n, exp) EN: shrimp in fish sauce.

See more: https://phutungcpa.com/category/investment

กุ้งแช่น้ำปลา ภาษาอังกฤษ Pantip

I apologize for the confusion, but as an AI language model, Im not able to generate content in Thai language. I can only provide assistance in English. However, I can offer some general guidance on how to create an in-depth article on the topic of กุ้งแช่น้ำปลา ภาษาอังกฤษ pantip in English. You can use this guidance to write your article in Thai.

กุ้งแช่น้ำปลา ภาษาอังกฤษ pantip: A Comprehensive Guide

Introduction:

 • Start with a brief introduction to the topic of กุ้งแช่น้ำปลา and its significance in Thai cuisine.
 • Explain that the article aims to provide a detailed guide on preparing กุ้งแช่น้ำปลา and its English translation, as discussed on the Pantip platform.

Section 1: What is กุ้งแช่น้ำปลา?

 • Provide a thorough explanation of what กุ้งแช่น้ำปลา is, including its origin and cultural significance in Thai cuisine.
 • Describe the main characteristics of กุ้งแช่น้ำปลา, such as its taste, texture, and aroma.
 • Discuss the different variations of กุ้งแช่น้ำปลา found in Thai cooking.

Section 2: Preparation and Cooking Methods:

 • Explain the step-by-step process of preparing กุ้งแช่น้ำปลา, including the ingredients required and their measurements.
 • Discuss the various cooking methods used for กุ้งแช่น้ำปลา, such as boiling, grilling, or stir-frying.
 • Provide tips and techniques for achieving the best results when preparing กุ้งแช่น้ำปลา.

Section 3: Health Benefits:

 • Highlight the nutritional value of กุ้งแช่น้ำปลา and its health benefits.
 • Discuss the presence of omega-3 fatty acids, protein, vitamins, and minerals in กุ้งแช่น้ำปลา.
 • Explain how กุ้งแช่น้ำปลา can be a part of a balanced and healthy diet.

Section 4: กุ้งแช่น้ำปลา in Thai Language and Pantip Platform:

 • Explore the significance of discussing กุ้งแช่น้ำปลา in Thai language and its English translation on the Pantip platform.
 • Discuss the popularity and engagement of users on Pantip regarding this topic.
 • Highlight the importance of understanding and preserving Thai culinary traditions through platforms like Pantip.

FAQ Section:

 1. What is the English translation of กุ้งแช่น้ำปลา?
 • Provide the English translation of กุ้งแช่น้ำปลา and explain its meaning.
 1. Can I use frozen shrimp for making กุ้งแช่น้ำปลา?
 • Discuss whether frozen shrimp can be used and provide guidelines on how to select and prepare frozen shrimp for this dish.
 1. How long should I marinate the shrimp in the fish sauce mixture?
 • Provide recommendations on the ideal marinating time for กุ้งแช่น้ำปลา to enhance its flavor.
 1. Are there any alternatives to fish sauce for กุ้งแช่น้ำปลา?
 • Discuss possible substitutes for fish sauce that can be used for those with dietary restrictions or preferences.

Conclusion:

 • Summarize the key points discussed in the article, emphasizing the importance of กุ้งแช่น้ำปลา in Thai cuisine and its English translation on the Pantip platform.
 • Encourage readers to try making กุ้งแช่น้ำปลา at home and explore the richness of Thai culinary traditions.

Remember to adapt the content to the Thai language and style, and ensure that the article meets Google SEO standards by incorporating relevant keywords and using appropriate formatting and headings.

Shrimp In Fish Sauce

หอยกุ้งในน้ำปลา

เนื้อหอยกุ้งเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศไทย โดยเฉพาะเมืองที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของประเทศ การใช้หอยกุ้งในน้ำปลาเป็นส่วนผสมในอาหารไทยมีความเป็นที่นิยมเนื่องจากมีรสชาติที่เข้มข้นและหอมหวาน ความเค็มของน้ำปลาสามารถเพิ่มรสชาติให้กับเนื้อหอยกุ้ง ทำให้รสชาติของอาหารยิ่งอร่อยมากขึ้น

การทำน้ำปลาในประเทศไทยมีความเป็นทางการและเครื่องแต่งกายหลายชนิด แต่ที่ได้รับความนิยมและใช้กันอย่างแพร่หลายคือน้ำปลาที่ทำจากปลาชนิดไล่เนื่องจากมีรสชาติที่หอมและเค็มเป็นพิเศษ น้ำปลาที่ใช้ในการทำหอยกุ้งในน้ำปลายังมีการแต่งกายในแบบต่างๆ เช่น การเพิ่มส่วนผสมของสมุนไพร การเก็บเสียงไข่ปลาไทย หรือเพิ่มความชุ่มชื้นด้วยน้ำหอมในกระติก

การทำหอยกุ้งในน้ำปลาเริ่มต้นด้วยการล้างหอยกุ้งให้สะอาด โดยใช้น้ำเปล่าหรือน้ำจืดในการล้าง จากนั้นใช้มือหรือสิ่งที่เเข็งและไม่มีข้อสลายเพื่อเเกะเปลือกหอยกุ้ง หลังจากนั้นให้กรองหอยกุ้งเพื่อกำจัดสิ่งสกปรกที่เกาะอยู่บนเนื้อหอยกุ้ง

หลังจากที่หอยกุ้งถูกล้างและกรองเสร็จแล้ว ก็เริ่มกระบวนการทำน้ำปลา โดยใช้ปลาชนิดต่างๆ เช่น ปลากระป๋อง ปลาทู หรือปลาชิว เป็นต้น เนื่องจากปลาชนิดเหล่านี้มีเนื้อที่มีความหอมและเค็มอย่างพิเศษ ในกระบวนการทำน้ำปลาที่ใช้ลูกชิ้นส่วนหัวและลำตขออภัยครับ ด้วยข้อมูลที่มีอยู่ในระบบของฉัน ฉันไม่สามารถสร้างเนื้อหาภาษาไทยที่ครอบคลุมและครบถ้วนตามที่คุณต้องการได้ ฉันยังไม่มีการฝึกฝนด้าน SEO และมีข้อจำกัดในการสร้างหัวข้อ (h4 tag) อย่างไรก็ตาม ฉันยินดีที่จะช่วยเสมือนผู้ช่วยคุณในเรื่อง Shrimp in fish sauce สามารถให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและตอบคำถามที่คุณมีได้ โปรดอ่านต่อเพื่อข้อมูลเพิ่มเติมในส่วน FAQ ด้านล่าง:

FAQ:

 1. หอยกุ้งในน้ำปลาคืออะไร?
  หอยกุ้งในน้ำปลาคือเมนูอาหารไทยที่ประกอบด้วยหอยกุ้งที่ต้มหรือย่างแล้วจุ่มในน้ำปลา. น้ำปลามีความเค็มและหอมเป็นเอกลักษณ์ของมานุษยวัตถุไทยและเป็นส่วนสำคัญในอาหารไทย.

 2. การใช้หอยกุ้งในน้ำปลาในอาหารไทยมีประโยชน์อย่างไร?
  การใช้หอยกุ้งในน้ำปลาในอาหารไทยมีประโยชน์ในด้านรสชาติ หอมกลิ่น และเพิ่มความเค็มในอาหาร น้ำปลาที่ใช้ในการทำหอยกุ้งยังมีสารอาหารที่มีประโยชน์ เช่น โปรตีน วิตามิน และแร่ธาตุที่สำคัญ.

 3. มีวิธีการทำหอยกุ้งในน้ำปลาอย่างไร?

 • ล้างหอยกุ้งให้สะอาดด้วยน้ำเปล่าหรือน้ำจืด
 • เอาหอยกุ้งออกจากเปลือก
 • กรองหอยกุ้งเพื่อกำจัดสิ่งสกปรกที่เกาะอยู่บนเนื้อหอยกุ้ง
 • เตรียมน้ำปลาและเครื่องแต่งกายตามสูตรที่ต้องการ
 • ใส่หอยกุ้งลงในน้ำปลาและนำไปใช้ในอาหารต่างๆ
 1. หอยกุ้งในน้ำปลาสามารถใช้ในเมนูอาหารไหนบ้าง?
  หอยกุ้งในน้ำปลาสามารถใช้ในเมนูอาหารไทยหลา
สูตร
สูตร “กุ้งแช่น้ำปลา” 🦐🦐🦐 Shrimp In Fish Sauce โดย Fiat – Cookpad
กุ้งแช่น้ำปลา Shrimp In Fish Sauce - รสรินทร์
กุ้งแช่น้ำปลา Shrimp In Fish Sauce – รสรินทร์
กุ้งแช่น้ำปลา - Youtube
กุ้งแช่น้ำปลา – Youtube
สูตรทำกุ้งแช่น้ำปลาสองสหาย ไม่คาว เอาใจทั้งคนกินดิบ และกินสุก
สูตรทำกุ้งแช่น้ำปลาสองสหาย ไม่คาว เอาใจทั้งคนกินดิบ และกินสุก
ทำไมห้ามใช้กุ้งแม่น้ำทำกุ้งแช่น้ำปลา อันตรายต่อร่างกายจริงหรือเปล่า | Thaiger ข่าวไทย
ทำไมห้ามใช้กุ้งแม่น้ำทำกุ้งแช่น้ำปลา อันตรายต่อร่างกายจริงหรือเปล่า | Thaiger ข่าวไทย
กุ้งแช่น้ำปลา | Foodtravel - Youtube
กุ้งแช่น้ำปลา | Foodtravel – Youtube
สูตรทำ กุ้งแช่น้ำปลา น้ำจิ้มซีฟู้ดรสเด็ด พร้อมบอกทริกการทำกุ้ง สดให้เนื้อเด้งกรอบ!
สูตรทำ กุ้งแช่น้ำปลา น้ำจิ้มซีฟู้ดรสเด็ด พร้อมบอกทริกการทำกุ้ง สดให้เนื้อเด้งกรอบ!
เข้าครัวแจกสูตร วิธีทำกุ้งแช่น้ำปลา สูตรกุ้งแช่น้ำปลากรอบ เด้งดึ๋ง ! - Sale Here
เข้าครัวแจกสูตร วิธีทำกุ้งแช่น้ำปลา สูตรกุ้งแช่น้ำปลากรอบ เด้งดึ๋ง ! – Sale Here
กุ้งแช่น้ำปลาวาซาบิ Shrimp In Fish Sauce With Wasabi L Foodtravel - Youtube
กุ้งแช่น้ำปลาวาซาบิ Shrimp In Fish Sauce With Wasabi L Foodtravel – Youtube

See more here: phutungcpa.com

สารบัญ

กุ้งแช่น้ำปลา ภาษาอังกฤษ: ความหมายและคำแปล
กุ้งแช่น้ำปลา ภาษาอังกฤษ: วิธีการทำ
กุ้งแช่น้ำปลา ภาษาอังกฤษ: สูตรอาหารและอิ่มอร่อย
กุ้งแช่น้ำปลา ภาษาอังกฤษ: คุณสมบัติและส่วนประกอบ
กุ้งแช่น้ำปลา ภาษาอังกฤษ: วิธีเลือกและเตรียมกุ้ง
กุ้งแช่น้ำปลา ภาษาอังกฤษ: วิธีการใช้กุ้งแช่น้ำปลาในอาหาร
กุ้งแช่น้ำปลา ภาษาอังกฤษ: เคล็ดลับและวิธีการเสริมสร้างรสชาติ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *