Skip to content

หมวย ภาษาอังกฤษเขียนยังไง: คำแนะนำในการเขียนภาษาอังกฤษสำหรับ หมวย

จุดเริ่มต้นของหมวย •

วิธีเทียบอักษรอังกฤษเป็นไทย| 5 Minutes English | จำง่ายๆ5 นาที | เขียนชื่อภาษาอังกฤษ

Keywords searched by users: หมวย ภาษาอังกฤษเขียนยังไง: คำแนะนำในการเขียนภาษาอังกฤษสำหรับ หมวย muay แปลว่า, หมวยลี่ ภาษาอังกฤษ, หมวยเล็ก ภาษาอังกฤษ, ah muay แปลว่า, หมวย แปลว่า, mouy แปลว่า, Muai, เหมย ภาษาอังกฤษ

วิธีเขียนคำว่า หมวย ในภาษาอังกฤษ

จุดเริ่มต้นของหมวย •
จุดเริ่มต้นของหมวย •

วันนี้เราจะมาพูดถึงวิธีเขียนคำว่า หมวย ในภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษไม่มีคำที่แม่นยำ 100% ในการแปลคำศัพท์ไทยทุกคำ แต่เราสามารถอธิบายได้อย่างใกล้เคียงและเข้าใจได้

คำว่า หมวย เป็นคำในภาษาไทยที่ใช้ในบางสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมเฉพาะ และไม่มีคำแปลที่ถูกต้องตรงตามความหมายในภาษาอังกฤษ ต้องขึ้นอยู่กับความเข้าใจและความรู้สึกของผู้คนที่ใช้ภาษาไทยเท่านั้น

หากต้องการแปลความหมายของคำว่า หมวย เป็นภาษาอังกฤษ คุณสามารถใช้คำว่า superstitious belief หรือ superstition เพื่ออธิบายคำว่า หมวย ในบางประเทศและวัฒนธรรมอาจใช้คำว่า taboo เพื่ออธิบายคำว่า หมวย ได้เช่นกัน

คำว่า superstitious belief หมายถึง ความเชื่อที่ผู้คนมีในสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยทางวิทยาศาสตร์ หรือเกี่ยวข้องกับความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง หรือเหตุการณ์บางอย่างที่คนเชื่อว่ามีผลกระทบต่อชีวิตของตนเอง

เช่น การเชื่อว่าเลข 13 เป็นเลขที่ไม่ดีในภาษาตะวันตก หรือการเชื่อว่าการเดินข้างตรงข้ามกับแมลงเต่าจะนำโชคไม่ดี

อีกคำที่สามารถใช้ได้คือคำว่า taboo ซึ่งหมายถึงกฎหมายหรือประเพณีที่เป็นที่เคารพไว้ในสังคม และมักมีความเชื่อว่าการละเมิดกฎหมายหรือประเพณีเหล่านี้อาจก่อให้เกิดความโชคร้ายหรือปัญหาอื่นๆ

สรุปคำว่า หมวย ในภาษาอังกฤษอาจถูกแปลเป็น superstitious belief หรือ superstition หรือ taboo ขึ้นอยูวันนี้เราจะมาพูดถึงวิธีเขียนคำว่า หมวย ในภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษไม่มีคำที่แม่นยำ 100% ในการแปลคำศัพท์ไทยทุกคำ แต่เราสามารถอธิบายได้อย่างใกล้เคียงและเข้าใจได้

คำว่า หมวย เป็นคำในภาษาไทยที่ใช้ในบางสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมเฉพาะ และไม่มีคำแปลที่ถูกต้องตรงตามความหมายในภาษาอังกฤษ ต้องขึ้นอยู่กับความเข้าใจและความรู้สึกของผู้คนที่ใช้ภาษาไทยเท่านั้น

หากต้องการแปลความหมายของคำว่า หมวย เป็นภาษาอังกฤษ คุณสามารถใช้คำว่า superstitious belief หรือ superstition เพื่ออธิบายคำว่า หมวย ในบางประเทศและวัฒนธรรมอาจใช้คำว่า taboo เพื่ออธิบายคำว่า หมวย ได้เช่นกัน

คำว่า superstitious belief หมายถึง ความเชื่อที่ผู้คนมีในสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยทางวิทยาศาสตร์ หรือเกี่ยวข้องกับความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง หรือเหตุการณ์บางอย่างที่คนเชื่อว่ามีผลกระทบต่อชีวิตของตนเอง

เช่น การเชื่อว่าเลข 13 เป็นเลขที่ไม่ดีในภาษาตะวันตก หรือการเชื่อว่าการเดินข้างตรงข้ามกับแมลงเต่าจะนำโชคไม่ดี

อีกคำที่สามารถใช้ได้คือคำว่า taboo ซึ่งหมายถึงกฎหมายหรือประเพณีที่เป็นที่เคารพไว้ในสังคม และมักมีความเชื่อว่าการละเมิดกฎหมายหรือประเพณีเหล่านี้อาจก่อให้เกิดความโชคร้ายหรือปัญหาอื่นๆ

สรุปคำว่า หมวย ในภาษาอังกฤษอาจถูกแปลเป็น superstitious belief หรือ superstition หรือ taboo ขึ้นอยู

ความหมายของคำว่า หมวย ในภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษน่ารู้: ไม่ถูกใจ ไม่เห็นด้วย พูดยังไงให้สุภาพ
ภาษาอังกฤษน่ารู้: ไม่ถูกใจ ไม่เห็นด้วย พูดยังไงให้สุภาพ

คำว่า หมวย เป็นคำภาษาไทยที่มีความหมายในภาษาอังกฤษว่า fist หรือ นิ้วกำปั้น นั้นเป็นคำที่ใช้เรียกกล้วยปั้นหรือกำปั้นที่มีรูปร่างคล้ายนิ้วกำปั้นของมือคน ภาษาอังกฤษมักจะใช้คำว่า fist เพื่ออธิบายความหมายของคำว่า หมวย ซึ่งเป็นคำสำคัญในการอธิบายเกี่ยวกับการต่อสู้ การป้องกันตัว หรือการโจมตีด้วยมือในวงกลมของมวยปล้ำ และวงกลมของการต่อสู้อื่น ๆ เช่น มวยไทย มวยปล้ำ และมวยมนุษย์กล.

การต่อสู้ด้วยหมวยมีความสำคัญอย่างมากในวงการมวย และกีฬาต่อสู้อื่น ๆ อีกด้วย เพราะมันเป็นวิธีการโจมตีและป้องกันที่มีประสิทธิภาพ การใช้หมวยในการต่อสู้ทำให้ผู้ใช้สามารถส่งกำลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถป้องกันตัวจากการโจมตีของฝ่ายตรงข้ามได้ หมวยยังเป็นส่วนสำคัญของเทคนิคต่าง ๆ ในการต่อสู้ เช่น การเสียบางแก้ม (jab), การต่อย (hook), การเตะ (kick), และเทคนิคอื่น ๆ ที่ใช้หมวยเป็นฐานในการโจมตี.

นอกจากนี้ หมวย ยังมีความหมายทางสัญลักษณ์อีกด้วย การยกหมวยในวงการมวยเป็นการแสดงความเคารพและการพนันธนูต่อศัตรู การยกหมวยยังเป็นสัญลักษณ์ของความแข็งแกร่ง และความกล้าหาญ นอกจากนี้หมวยยังเป็นสัญลักษณ์ของกลุ่มหรือองค์กรที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน หรือเป็นสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์และความเชื่อมั่นระหว่างบุคคลหรือกลุ่มคน.

ในสรีรวิทยาของภาาษาอังกฤษนอกจากคำว่า fist ที่มีความหมายเหมือนกับคำว่า หมวย ยังมีคำอื่นที่ใช้เพื่ออธิบายความหมายของคำว่า หมวย อย่างไรก็ตาม คำบางคำอาจไม่ได้เป็นคำแปลที่ตรงตามหลักการแปลความหมายอย่างแท้จริง แต่อาจใช้ในบริบทหรือคำพูดที่เกี่ยวข้องกัน

เพื่อให้คุณเข้าใจและนำไปใช้ได้ง่าย ฉันจะแจกแนวคิดหลักของคำว่า หมวย ในภาษาอังกฤษดังนี้:

 1. Fist: คำว่า fist เป็นคำภาษาอังกฤษที่ใช้ในการแปลความหมายของคำว่า หมวย ซึ่งหมายถึงนิ้วกำปั้นหรือกล้วยปั้นของมือคน

 2. Punch: คำว่า punch เป็นคำที่ใช้ในการอธิบายการโจมตีด้วยหมวย ซึ่งมักใช้ในการโจมตีด้วยกำปั้นหรือกล้วยปั้นของมือ

 3. Boxing: คำว่า boxing เป็นกีฬาที่เกี่ยวข้องกับการใช้หมวยในการต่อสู้ ซึ่งเน้นการโจมตีและป้องกันด้วยหมวย

 4. Martial arts: คำว่า martial arts เป็นคำที่ใช้ในบริบทของการต่อสู้และการป้องกันที่ใช้หมวยเป็นองค์ประกอบหนึ่ง เช่น มวยไทย มวยปล้ำ และมวยมนุษย์กล

 5. Symbol of strength and power: หมวยยังเป็นสัญลักษณ์ของความแข็งแกร่งและความกล้าหาญ การยกหมวยอาจแสดงถึงความเชื่อมั่นและความสามัคคีในกลุ่มหรือองค์กร

 6. Respect and tribute: การยกหมวยยังเป็นการแสดงความเคารพและการพนันธนูต่อศัตรู ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมในวงการมวย

 7. Techniques: การใช้หมวยในการต่อสู้เป็นส่วนสำคัญของเทคนิคต่าง ๆ ในการโจมตี อาจมีการใช้เสียบางแก้ม (jab), การต่อย (hook),

คำทดแทนคำว่า หมวย ในภาษาอังกฤษ

การสะกดชื่อ ชื่อเล่น และนามสกุล เป็นภาษาอังกฤษ | Meowdemy
การสะกดชื่อ ชื่อเล่น และนามสกุล เป็นภาษาอังกฤษ | Meowdemy

คำว่า หมวย เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยเพื่อแสดงถึงการเสียดสีหรือการระแวงในลักษณะของการเย้ยหรือการกล่าวหาให้ผู้อื่นรู้สึกไม่ดีหรือเสียหายต่ออารมณ์หรือเกียรติภูมิใจของบุคคลหรือกลุ่มคนใดก็ตาม ในภาษาอังกฤษไม่มีคำแปลที่ใช้เสมอได้ในทุกกรณี เนื่องจากคำว่า หมวย มีความมีอารมณ์และความหมายที่ซับซ้อนที่ไม่สามารถจับต้องหรือเข้าใจได้เป็นอย่างง่ายในภาษาอังกฤษเท่าที่มีในภาษาไทย

อย่างไรก็ตาม ในบางคำสำนวนในภาษาอังกฤษอาจมีความใกล้เคียงกับคำว่า หมวย ในภาษาไทย ซึ่งอาจจะอธิบายผ่านการใช้คำอื่นที่มีความหมายใกล้เคียง ตัวอย่างเช่น insult หรือ offend ซึ่งแปลว่าการละเมิดหรือทำให้รู้สึกไม่พอใจ อีกตัวอย่างคือ mock หรือ ridicule ซึ่งแปลว่าการเย้ยหรือการหัวเราะเยาะให้เกิดความอับอาย

การเลือกใช้คำทดแทนในภาษาอังกฤษขึ้นอยู่กับบริบทและลักษณะของการเสียดสีหรือการระแวงนั้น และอาจจะแตกต่างกันไปในบริบทที่แตกต่างกัน คำทดแทนที่ถูกต้องและเหมาะสมสำหรับการแปลคำว่า หมวย จะขึ้นอยู่กับความหมายและบริบทที่กำลังพูดถึง

สรุปได้ว่าคำ หมวย ในภาษาไทยมีความหมายและอารมณ์ที่ไม่สามารถแปลเป็นภาษาอังกฤษอย่างแม่นยำได้ แต่สามารถใช้คำทดแทนที่มีความหมายใกล้เคียงในบางบริบท อย่างไรก็ตาม การเลือกใช้คำทดแทนที่เหมาะสมเพื่อสื่อถึงความหมายของคำว่า หมวย ในภาษาอังกฤษถือเป็นเรื่องที่ซับซ้อนเนื่องจากคำว่า หมวย มีความหมายและอารมณ์ที่ไม่สามารถแปลเป็นภาษาอังกฤษอย่างแม่นยำได้ แต่สามารถใช้คำทดแทนที่มีความหมายใกล้เคียงในบางบริบท อย่างไรก็ตาม การเลือกใช้คำทดแทนที่เหมาะสมเพื่อสื่อถึงความหมายของคำว่า หมวย ในภาษาอังกฤษจะขึ้นอยู่กับบริบทและลักษณะของการเสียดสีหรือการระแวงนั้น และอาจจะแตกต่างกันไปในบริบทที่แตกต่างกัน

การออกเสียงของคำว่า หมวย ในภาษาอังกฤษ

หมวยสอนจีน] ❤️Ep1: ครอบครัวของฉัน❤️ วันนี้ขอแชร์คำศัพท์หรือประโยคที่อาจจะเห็นหรือว่าใช้กันบ่อยๆเกี่ยวกับครอบครัว มาดูกันว่าจะมีอะไรบ้างน้า
หมวยสอนจีน] ❤️Ep1: ครอบครัวของฉัน❤️ วันนี้ขอแชร์คำศัพท์หรือประโยคที่อาจจะเห็นหรือว่าใช้กันบ่อยๆเกี่ยวกับครอบครัว มาดูกันว่าจะมีอะไรบ้างน้า

การออกเสียงของคำว่า หมวย ในภาษาอังกฤษ

คำว่า หมวย เป็นคำที่มีการออกเสียงที่น่าสนใจและเป็นที่นิยมในภาษาไทย การออกเสียงของคำว่า หมวย ในภาษาอังกฤษนั้นอาจจะมีความแตกต่างกับการออกเสียงในภาษาไทย ดังนั้นจึงมีความสนใจอย่างมากจากผู้เรียนภาษาอังกฤษที่ต้องการเรียนรู้การออกเสียงของคำนี้ให้ถูกต้อง

ในภาษาไทยคำว่า หมวย มักมีการออกเสียงที่มีสระต่ำอย่าง /อุย/ ซึ่งเป็นสระสันเสียงอยู่ในตำแหน่งต่ำสุดของเสียงพยัญชนะ /ม/ และ /ว/. อีกทั้งยังมีการออกเสียงที่เป็นเสียงลัด /ย/ ซึ่งเป็นสระสันเสียงอยู่ในตำแหน่งสูงสุดของเสียงพยัญชนะ /ม/ และ /ว/. การออกเสียงในภาษาไทยนั้นมีความหลากหลายและซับซ้อนเนื่องจากมีการออกเสียงจากที่เกิดขึ้นในท่อเสียงที่ส่วนต่างๆ ของปาก และการพูดออกมาในรูปแบบต่างๆ

แต่ในภาษาอังกฤษ การออกเสียงของคำว่า หมวย อาจจะมีความแตกต่างกันไปจากภาษาไทย โดยทั่วไปแล้ว การออกเสียงในภาษาอังกฤษมักจะมีเสียงสระที่เป็นรูปแบบต่างๆ ที่เกิดขึ้นในท่อเสียงและปาก และการออกเสียงในภาษาอังกฤษมักจะมีความซับซ้อนน้อยกว่าภาษาไทย

การออกเสียงของคำว่า หมวย ในภาษาอังกฤษอาจจะมีหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับการใช้คำนี้ในประโยค ดังนั้นเราจะลองสรุปและอธิบายเสียงที่เป็นไปได้สองแบบในต่อไปนี้:

 1. การออกเสียงแบบวิสัขออภัย คำว่า หมวย ไม่มีในภาษาอังกฤษ และไม่มีการประกาศเป็นคำศัพท์ในภาษาอังกฤษอย่างเป็นทางการ จึงไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมที่สามารถให้ได้ในเรื่องนี้ หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการออกเสียงของคำในภาษาอังกฤษ หรือเรื่องอื่นๆ เชิญสอบถามได้เสมอครับ

คำที่เกี่ยวข้องกับคำว่า หมวย ในภาษาอังกฤษ

คำว่า หมวย เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยและมีความหมายเฉพาะเจาะจง ซึ่งไม่มีคำศัพท์ตรงตรึงในภาษาอังกฤษที่สามารถแปลเป็นคำเดียวกันได้ อย่างไรก็ตาม สามารถเปลี่ยนแปลงความหมายหรือสื่อความหมายในรูปแบบของคำอื่น ๆ ในภาษาอังกฤษที่สอดคล้องกับคำว่า หมวย ได้ ดังนั้น จึงมีคำที่เกี่ยวข้องที่สามารถใช้ในบทความเพื่ออธิบายความหมายหรือแนวคิดที่อยู่ในระดับใกล้เคียงของคำว่า หมวย ในภาษาไทย นี่คือคำที่เกี่ยวข้องที่สามารถใช้เพื่ออธิบายความหมายของคำว่า หมวย ในภาษาอังกฤษ:

 1. Amulet – คำนี้อาจใกล้เคียงกับคำว่า หมวย ในบางเนื้อหา รวมถึงความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับการสวมใส่พระเครื่องหรือของลี้วัตถุที่มีความศักดิ์สิทธิ์หรือเป็นสิ่งกำลังใจในศาสนาหรือวัฒนธรรมต่าง ๆ อย่างเช่น พระเครื่องในศาสนาพุทธ หรือกำลังใจที่ถือเป็นที่เคารพนับถือในการต่อสู้หรือปกป้องตัวย่างเช่น หมวยหรือสมุทรสวรรค์

 2. Talisman – คำนี้อาจใช้ในบางกรณีเพื่ออธิบายวัตถุหรือสิ่งของที่มีความเชื่อว่ามีพลังหรืออุปลักษณ์ทางเศรษฐกิจกำลังใจ หรือความรู้สึกทางจิตใจ อย่างเช่น วัตถุดิบที่ใช้ในการสร้างสินค้าหรือบริการที่มีคุณค่าเศรษฐกิจ หรือวัตถุประสงค์ที่ถือเป็นสิ่งกำลังใจในการเข้าถึงความสำเร็จ

 3. Charm – คำนี้อาจใช้ในบางกรณีในการอธิบายวัตถุหรือคุณสมบัติของบุคคลทที่ส่งผลให้มีผู้คนหรือสิ่งต่าง ๆ มองว่าเป็นบุคคลหรือสิ่งที่น่าดึงดูดหรือน่าสนใจ อาจเป็นเพราะความเก่งกาจหรือบุคลิกที่น่าชื่นชม หรือมีความเป็นเลิศในด้านใดด้านหนึ่ง อย่างเช่น หมวยความงาม หรือ หมวยความโชคดี

 4. Token – คำนี้ใช้ในบางกรณีเพื่ออธิบายวัตถุหรือสิ่งที่ใช้แทนเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ อย่างเช่น เหรียญหรือเครื่องหมายที่ใช้ในการแทนเงินหรือสิ่งของต่าง ๆ

 5. Fetish – คำนี้ใช้ในบางกรณีเพื่ออธิบายวัตถุหรือสิ่งที่มีความสำคัญและถูกสร้างขึ้นเพื่อการนับถือหรือความเสพย์ อาจเป็นสิ่งที่มีความเชื่อว่ามีพลังเวทมนตร์หรือคุณค่าทางจิตวิญญาณ

อย่างไรก็ตาม คำที่กล่าวถึงข้างต้นเป็นแนวคิดใกล้เคียงเท่านั้น และอาจไม่สามารถครอบคลุมความหมายทั้งหมดของคำว่า หมวย ในภาษาไทยได้ ควรพิจารณาตามบริบทและความหมายที่เป็นที่ยอมรับในภาษาอังกฤษเมื่อนำคำที่เกี่ยวข้องนี้ไปใช้ในการแปลหรืออธิบายคำว่า หมวย ให้เหมาะสม

Categories: ยอดนิยม 27 หมวย ภาษาอังกฤษเขียนยังไง

วิธีเทียบอักษรอังกฤษเป็นไทย| 5 minutes English | จำง่ายๆ5 นาที | เขียนชื่อภาษาอังกฤษ
วิธีเทียบอักษรอังกฤษเป็นไทย| 5 minutes English | จำง่ายๆ5 นาที | เขียนชื่อภาษาอังกฤษ

See more: https://phutungcpa.com/category/investment

ชื่อหมวยเขียนยังไง

[ชื่อหมวยเขียนยังไง]
พินอินของคำว่า หมวย เขียนเป็น mǔai หรือ Muai ในภาษาจีน และเป็นคำที่มักจะถูกอ่านว่า หมวย ในภาษาไทย อย่างไรก็ตาม คำว่า หมวย นี้ไม่ได้สามารถออกเสียงเหมือนกันในทุกภาษาของกลุ่มภาษาจีน มีการอ่านออกเสียงเป็น ม่วย หรือ โม่ย อีกด้วย ข้อมูลนี้เป็นข้อความของวันที่ 8 ธันวาคม ปี 2021

มวยภาษาอังกฤษเขียนว่ายังไง

ในภาษาอังกฤษคำศัพท์ที่ใช้เรียกกีฬามวยเรียกว่า Boxing และศิลปะป้องกันตัวเรียกว่า Martial arts ซึ่งคำว่า Uppercut หมายถึงการโจมตีด้วยหมัดเสยขึ้น และคำว่า Punch หมายถึงการชก ถ้าคุณต้องการชมรายการ Chris Jobs ที่ถ่ายทอดสดในวันที่ 27 ธันวาคม 2020 คุณสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ www.thaipbs.or.th/ChrisJobs

คำว่า
คำว่า “หมวยลี่” แท้จริงแล้วมันต้องเขียนยังไงให้ถูกต้องและคนอ่านจะอ่านถูกคะ – Pantip
หมวย แปลว่า? วิเคราะห์ชื่อ หมวย | Wordy Guru
หมวย แปลว่า? วิเคราะห์ชื่อ หมวย | Wordy Guru
คำว่า
คำว่า “หมวยลี่” แท้จริงแล้วมันต้องเขียนยังไงให้ถูกต้องและคนอ่านจะอ่านถูกคะ – Pantip
ชื่อ มี่มี่ เขียนในภาษาอังกฤษยังไงคะ - Pantip
ชื่อ มี่มี่ เขียนในภาษาอังกฤษยังไงคะ – Pantip
หมวยสอนจีน] ❤️Ep1: ครอบครัวของฉัน❤️ วันนี้ขอแชร์คำศัพท์หรือประโยคที่อาจจะเห็นหรือว่าใช้กันบ่อยๆเกี่ยวกับครอบครัว มาดูกันว่าจะมีอะไรบ้างน้า
หมวยสอนจีน] ❤️Ep1: ครอบครัวของฉัน❤️ วันนี้ขอแชร์คำศัพท์หรือประโยคที่อาจจะเห็นหรือว่าใช้กันบ่อยๆเกี่ยวกับครอบครัว มาดูกันว่าจะมีอะไรบ้างน้า
การสะกดชื่อ ชื่อเล่น และนามสกุล เป็นภาษาอังกฤษ | Meowdemy
การสะกดชื่อ ชื่อเล่น และนามสกุล เป็นภาษาอังกฤษ | Meowdemy
ภาษาอังกฤษน่ารู้: ไม่ถูกใจ ไม่เห็นด้วย พูดยังไงให้สุภาพ
ภาษาอังกฤษน่ารู้: ไม่ถูกใจ ไม่เห็นด้วย พูดยังไงให้สุภาพ
จุดเริ่มต้นของหมวย •
จุดเริ่มต้นของหมวย •

See more here: phutungcpa.com

สารบัญ

วิธีเขียนคำว่า หมวย ในภาษาอังกฤษ
ความหมายของคำว่า หมวย ในภาษาอังกฤษ
คำทดแทนคำว่า หมวย ในภาษาอังกฤษ
การออกเสียงของคำว่า หมวย ในภาษาอังกฤษ
คำที่เกี่ยวข้องกับคำว่า หมวย ในภาษาอังกฤษ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *