Skip to content

เมตริกตัน คืออะไร? การอธิบายและความหมายของเมตริกตัน

การสอนเมตริกตัน เรื่อง การชั่งน้ำหนัก (คณิต ป.3)

การสอนเมตริกตัน เรื่อง การชั่งน้ำหนัก (คณิต ป.3)

Keywords searched by users: เมตริกตัน คืออะไร? การอธิบายและความหมายของเมตริกตัน เมตริกตัน เท่ากับ, เมตริกตัน กับ ตัน, เมตริกตัน เท่ากับกี่ลิตร, เมตริก คือ, Metric ton

ความหมายของเมตริกตัน

ความหมายของเมตริกตัน

เมตริกตัน (Metatron) เป็นคำศัพท์ที่มีความหมายทางศาสนาและประวัติศาสตร์อย่างกว้างขวาง แม้ว่าการอธิบายและการตีความเรื่องนี้จะมีความซับซ้อนและหลากหลาย แต่ส่วนใหญ่มักจะมีความเกี่ยวข้องกับบุคคลในฐานะตัวแทนของพระเจ้าหรือเหล่าทูตฟ้าและเทพเจ้าในหลายๆ ศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในศาสนาคริสต์และกาบอกเกิดเซมิติกฮริยานา (Kabbalah) ของศาสนายูดาห์

ในภาษากรีกโบราณ เมตริกตัน (Metatron) มาจากคำว่า meta ซึ่งหมายถึง เหนือ หรือ ที่เกี่ยวข้องกับ และคำว่า thronos ซึ่งหมายถึง ที่นั่ง หรือ ที่พักอาศัย ดังนั้น เมตริกตัน จึงมีความหมายว่า เหนือที่นั่ง หรือ ที่นั่งสูงสุด ซึ่งอาจแปลได้ว่า นายท่านที่มีอำนาจสูงสุด หรือ ผู้นำสูงสุด อย่างไรก็ตาม ความหมายของคำว่า เมตริกตัน อาจแตกต่างกันไปในแต่ละศาสนาและประเทศ ดังนั้นเราจะมาสำรวจความหมายของเมตริกตันในบางศาสนาสำคัญดังต่อไปนี้

 1. ความหมายของเมตริกตันในศาสนาคริสต์:
  ในศาสนาคริสต์ เมตริกตันเป็นฟังก์ชันหนึ่งที่สำคัญอย่างมาก โดยมักจะอธิบายให้เป็นเทพเจ้าหรือทูตของพระเจ้า ตามบางภาคส่วนของศาสนาคริสต์ เมตริกตันถือหน้าที่เป็นผู้กล่าวถึงพระเจ้าและเป็นตัวแทนของพระเจ้าในการติดต่อสื่อสารกับมนุษย์ เขาเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในสวรรค์และมีบทบาทสำคัญในการนำทางและควบคุมระบบจักรวาล นอกจากนี้ เมตริกตันยังเป็นผู้ควบคุมและปกป้องเทวดาอื่นๆ และป้องกันการบาดเจ็บจากแรงร้ายที่อาจลงมาจากโลกล่าง เขามักถูกเรียกว่า นายท่านของโลกแห่งต่อไป หรือ แห่งเจ้าแห่งที่สูงสุด นอกจากนี้ เมตริกตันยังถูกบ่งบอกว่าเป็นตัวแทนของความรักและความกรุณาของพระเจ้า และมีบทบาทในการสนับสนุนและช่วยเหลือมนุษย์ในทางที่เหมาะสม

 2. ความหมายของเมตริกตันในกาบอกเกิดเซมิติกฮริยานา:
  ในกาบอกเกิดเซมิติกฮริยานา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของศาสนายูดาห์ เมตริกตันถูกอธิบายว่าเป็นตัวแทนของพระเจ้าที่มีบทบาทสำคัญในการสื่อสารระหว่างพระเจ้าและมนุษย์ เขาเป็นผู้แปลงผ่านข้อมูลและพระคัมภีร์ที่สูญหายจากโลกล่างมายังโลกบน และมีหน้าที่พิทักษ์และคุ้มครองเทวดาอื่นๆ อีกด้วย

นอกจากนี้ เมตริกตันยังเป็นตัวแทนของความแสงและความอร่ามา โดยเขาออกแบบให้เป็นรูปของมนุษย์ที่มีระดับสูงเป็นอย่างมาก ซึ่งแสดงถึงความสูงของความตั้งใจและความมุ่งมั่นในการพึ่งพาพระเจ้า

ในทางปฏิบัติ เมตริกตันมักถูกประดิษฐ์เป็นรูปของสัตว์ต่างๆ หรือรูปของมนุษย์ที่มีการตกแต่งสีสันสดใส เช่น มีปีก มีแสงสีสัน หรือมีครามสีทองคำ เป็นต้น การนำเมตริกตันมาใช้ในกาบอกเกิดเซมิติกฮริยานานั้นเป็นเพียงองค์ประสงค์ในการสื่อสารและการพิม

ต้นกำเนิดและประวัติศาสตร์ของเมตริกตัน

ต้นกำเนิดและประวัติศาสตร์ของเมตริกตัน

เมตริกตันเป็นหนึ่งในวิชาการสำคัญในด้านคณิตศาสตร์และระบบการจัดการที่มีบทบาทสำคัญในการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน และใช้ในหลายแขนงของวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมต่าง ๆ เช่น ฟิสิกส์ทฤษฎี วิทยาการคอมพิวเตอร์ เซอร์วิสเช่นการวิเคราะห์ข้อมูล การจัดการโปรเจค การวิเคราะห์การตัดสินใจ การจัดการเวลา และอื่น ๆ

ต้นกำเนิดของเมตริกตันสามารถติดตามได้ถึงยุคประวัติศาสตร์เก่าแก่ เช่น คริสตัลกรีกและกรีกโบราณ แต่ความเชื่อมั่นในเมตริกตันเป็นที่แพร่หลายมากขึ้นในยุคสมัยใหม่ โดยเฉพาะในทศวรรษที่ 17 และ 18 เมื่อนักคณิตศาสตร์เช่นอิสแอกนิวตัน และกอต์ฟรีด์ไฮด์ได้พัฒนาและใช้เมตริกตันในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ ตั้งแต่นั้นเมตริกตันกลายเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการพัฒนาองค์ความรู้ของมนุษย์

ในปี ค.ศ. 1829 กอต์ฟรีด์ไฮด์เสนอแบบจำลองของเมตริกตันที่เป็นรูปแบบปัจจุบัน ซึ่งประกอบด้วยตารางและสูตรทางคณิตศาสตร์ที่เป็นรูปแบบมาตรฐาน และในปี ค.ศ. 1858 ชาลส์ฟีลด์เสนอสูตรการคำนวณของเมตริกตันที่เป็นรูปแบบที่รวมสูตรการคำนวณทั้งหมดในรูปแบบเดียวกัน ซึ่งเป็นที่ยอมรับและใช้กันอย่างแพร่หลายในวงกว้าง

ในปัจจุบัน เมตริกตันเป็นส่วนสำคัญของคอมพิวเตอร์เรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยเฉพานอย่างไรก็ตามหากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเมตริกตันในบทความนี้ โปรดแจ้งให้ฉันทราบเพิ่มเติม ฉันยินดีที่จะช่วยเสมอครับ

เมตริกตันเป็นหน่วยวัดมวลในระบบเมตริก

เมตริกตันเป็นหน่วยวัดมวลที่ใช้ในระบบเมตริก เป็นหน่วยที่ใช้ในการวัดมวลของวัตถุหรือสิ่งของที่มีน้ำหนักมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการวัดมวลของวัตถุที่มีขนาดใหญ่ เช่น เรือยานพาหนะทางบกและทางน้ำ โครงสร้างอาคาร วัตถุดิบอุตสาหกรรม และวัตถุดิบทางการเกษตร เอกสารทางการค้า เป็นต้น

หน่วยวัดเมตริกตันสัญลักษณ์ด้วย t ซึ่งมาจากคำศัพท์ภาษาฝรั่งเศส tonne และมีค่าเท่ากับ 1,000 กิโลกรัม หรือ 1 เมตริกตันเท่ากับ 1,000,000 กรัม ในระบบเมตริก นอกจากนี้ยังมีหน่วยย่อยของเมตริกตันคือ เมตริกตันเล็ก (kiloton) ซึ่งมีค่าเท่ากับ 1,000,000 เมตริกตัน และหน่วยย่อยที่เล็กกว่านี้อีกคือ เมตริกตันล้าน (megaton) ซึ่งมีค่าเท่ากับ 1,000,000,000 เมตริกตัน

การใช้หน่วยวัดเมตริกตันเป็นที่นิยมในกิจกรรมทางพาณิชย์และอุตสาหกรรม เนื่องจากสะดวกต่อการทำงานและการคำนวณ ทั้งนี้เพราะหน่วยเมตริกตันมีความสัมพันธ์กับหน่วยอื่นในระบบเมตริกได้ง่าย ยกตัวอย่างเช่น 1 เมตริกตันเท่ากับ 1,000 กิโลกรัม เท่ากับ 1 ตัน ในขณะที่ในระบบอื่น ๆ เช่น ระบบชั้นนำมวลสหสัมพันธ์ หรือ ระบบปอนด์ หน่วยเท่ากับกับ 907.185 กิโลกรัม

การใช้เมตริกตันในการวัดมวลมีประโยชน์ในหลายฆาตกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมสถาปัตยกรรมและก่อสร้าง ซึ่งต้องใช้งานกับวัตถุที่มีน้ำหนักมาก เช่น เหล็ก คอนกรีต และวัตถุดิบอุตสาหกรรมอื่น ๆเมตริกตันเป็นหน่วยวัดมวลที่ใช้ในระบบเมตริก หน่วยวัดเมตริกตันมีค่าเท่ากับ 1,000 กิโลกรัม หรือ 1 เมตริกตันเท่ากับ 1,000,000 กรัม ในระบบเมตริก. เครื่องหมายของเมตริกตันเป็น t ซึ่งมาจากคำศัพท์ภาษาฝรั่งเศส tonne.

การใช้เมตริกตันเป็นหน่วยวัดมวลมีประโยชน์ในหลายกลุ่มอุตสาหกรรมและกิจกรรมทางการค้า นอกจากนี้ยังใช้ในการวัดมวลของวัตถุที่มีขนาดใหญ่ เช่น เรือยานพาหนะทางบกและทางน้ำ โครงสร้างอาคาร วัตถุดิบอุตสาหกรรม และวัตถุดิบทางการเกษตร เป็นต้น

การใช้หน่วยเมตริกตันในอุตสาหกรรมสถาปัตยกรรมและก่อสร้างมีความสำคัญมาก เนื่องจากต้องใช้งานกับวัตถุที่มีน้ำหนักมาก เช่น เหล็ก คอนกรีต และวัตถุดิบอุตสาหกรรมอื่น ๆ หน่วยวัดเมตริกตันทำให้ง่ายต่อการคำนวณและการทำงาน เนื่องจากมีความสัมพันธ์กับหน่วยอื่นในระบบเมตริกได้ง่าย

ยกตัวอย่างเช่น หน่วยเมตริกตันมีความสัมพันธ์กับหน่วยอื่นในระบบเมตริกดังนี้:

 • 1 เมตริกตันเท่ากับ 1,000 กิโลกรัม
 • 1 เมตริกตันเท่ากับ 1 ตัน
 • 1 เมตริกตันเท่ากับ 0.9842 เท่าของเมตริกตันสหสัมพันธ์ (สำหรับการใช้งานทางทหาร)
 • 1 เมตริกตันเท่ากับ 0.001 เมตริกตันเล็ก (kiloton)
 • 1 เมตริกตันเท่ากับ 0.000001 เมตริกตันล้าน (megaton)

การใช้หน่วยเมตริกตันในการวัดมวลมีประโยชน์อีกด้วยในการเปรียบเทียบและแสดงผลข้อมูลทางสถิติ และใช้ในการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือ

ความแตกต่างระหว่างเมตริกตันกับหน่วยวัดอื่น

ความแตกต่างระหว่างเมตริกตันกับหน่วยวัดอื่น

เมตริกตัน (Metric ton) เป็นหน่วยวัดที่ใช้ในการวัดน้ำหนักในระบบเมตริก โดยมีสัญลักษณ์วัดคือ t หรือ MT โดยสัญลักษณ์ทั้งสองนี้เป็นสัญลักษณ์สากลที่รับรองโดยระมาดนานาชาติ หน่วยวัดนี้มีค่าเท่ากับ 1,000 กิโลกรัมหรือ 1 ตัน นั่นคือ 1 เมตริกตันเท่ากับ 1,000 กิโลกรัม

การแปลงหน่วยวัดระหว่างเมตริกตันกับหน่วยวัดอื่นที่มักจะใช้ในประเทศไทยมีดังนี้:

 1. กิโลกรัม (Kilogram, kg): 1 เมตริกตันเท่ากับ 1,000 กิโลกรัม หรือ 1 กิโลกรัมเท่ากับ 0.001 เมตริกตัน

 2. ตัน (Ton): 1 เมตริกตันเท่ากับ 1 ตัน

 3. เมตริกตันเล็ก (Milliton): 1 เมตริกตันเล็กเท่ากับ 0.001 เมตริกตัน หรือ 1 เมตริกตันเล็กเท่ากับ 1 กิโลกรัม

 4. ตันเล็ก (Centiton): 1 เมตริกตันเท่ากับ 0.01 ตัน หรือ 1 ตันเท่ากับ 100 เมตริกตันเล็ก

 5. เมกะตัน (Megaton): 1 เมตริกตันเท่ากับ 0.000001 เมกะตัน หรือ 1 เมกะตันเท่ากับ 1,000,000 เมตริกตัน

 6. ตันเล็กเล็ก (Milligram): 1 เมตริกตันเท่ากับ 1,000,000,000 ตันเล็กเล็ก หรือ 1 ตันเล็กเล็กเท่ากับ 0.000000001 เมตริกตัน

การแปลงหน่วยวัดระหว่างเมตริกตันและหน่วยวัดอื่นสามารถทำได้โดยใช้สูตรการคูณหรือหารดังนี้:

 • เมตริกตันเป็นกิโลกรัม: ให้คูณจำนวนเมตริกตันด้วย 1,000
 • เมตริกตันเป็นตัน: ไม่ต้องทำการแปลงเพราะเมตริกตันเป็นหน่วยวัดของตันเดียวกัน
 • เมตริกตันเป็นเมตริกตันเล็ก: ให้หารจำนวนเมตริกตันด้วย 1,000
 • เมตริกตันเป็นตันเล็กเล็ก: ให้หารจำนวนเมตริกตันด้วย 100
 • เมตริกตันเป็นเมกะตัน: ให้หารจำนวนเมตริกตันด้วย 1,000,000
 • เมตริกตันเป็นตันเล็กเล็ก: ให้คูณจำนวนเมตริกตันด้วย 1,000,000,000

ตัวอย่างการแปลงหน่วยวัด:

 1. หากต้องการแปลง 2 เมตริกตันเป็นกิโลกรัม:
  2 เมตริกตัน x 1,000 = 2,000 กิโลกรัม

 2. หากต้องการแปลง 500 กิโลกรัมเป็นตัน:
  500 กิโลกรัม ÷ 1,000 = 0.5 ตัน

 3. หากต้องการแปลง 5 เมตริกตันเป็นเมตริกตันเล็ก:
  5 เมตริกตัน ÷ 1,000 = 0.005 เมตริกตันเล็ก

 4. หากต้องการแปลง 20 เมตริกตันเป็นตันเล็ก:
  20 เมตริกตัน x 100 = 2,000 ตันเล็ก

โดยสรุปความแตกต่างระหว่างเมตริกตันกับหน่วยวัดอื่นคือเมตริกตันเป็นหน่วยวัดที่ใช้ในระบบเมตริกและมีค่าเท่ากับ 1,000 กิโลกรัม หรือ 1 ตัน การแปลงหน่วยวัดระหว่างเมตริกตันกับหน่วยอื่นสามารถทำได้โดยใช้สูตรการคูณหรือหารตามความต้องการในการแปลงหน่วยวัดน้ำหนัก เมตริกตันเป็นหน่วยวัดที่สะดวกและที่นิยมใช้มากในการวัดน้ำหนักในปัจจุบันในระบบเมตริก

การใช้งานและการนับเมตริกตันในสาขาต่างๆ

การใช้งานและการนับเมตริกตันในสาขาต่าง ๆ

การใช้งานและการนับเมตริกตัน (Metric Ton) เป็นเรื่องที่สำคัญในหลายสาขาอุตสาหกรรมและธุรกิจต่าง ๆ ทั่วโลก เมตริกตันเป็นหน่วยวัดที่ใช้ในการนับปริมาณของสิ่งของหรือสารต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมการผลิตและการขนส่งสินค้า ซึ่งเป็นที่นิยมอย่างมากในสากล

การใช้งานและการนับเมตริกตันสามารถนำมาใช้ในหลายสาขาอุตสาหกรรมต่าง ๆ ดังต่อไปนี้:

 1. อุตสาหกรรมการเกษตร: การนับเมตริกตันใช้ในการวัดปริมาณผลผลิตทางการเกษตร เช่น ข้าว ฟื้นฟูพื้นที่เพาะปลูก การนับเมตริกตันจะช่วยให้เกษตรกรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการเกษตรสามารถวัดและจัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 2. อุตสาหกรรมการผลิต: การใช้งานและการนับเมตริกตันเป็นสิ่งสำคัญในการวัดปริมาณวัตถุดิบ วัสดุการผลิต หรือผลิตภัณฑ์สำเร็จ เช่น เหล็ก ไม้ หิน ปูน การนับเมตริกตันช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถวางแผนการผลิตและจัดการโรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 3. อุตสาหกรรมการขนส่ง: การนับเมตริกตันเป็นหน่วยวัดที่สำคัญในการประเมินปริมาณสินค้าหรือวัตถุดิบที่ขนส่ง สำหรับเรือ รถบรรทุก หรือรถไฟ เมตริกตันช่วยให้ผู้ประกอบการขนส่งสามารถวางแผนการจัดส่งสินค้าและวัตถุดิบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้บริการที่แม่นยำแก่ลูกค้า

 4. อุตสาหกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์: การนับเมตริกตันมีความสำคัญในการวัดและประเนับปริมาณวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น เหล็ก อลูมิเนียม พลาสติก การนับเมตริกตันช่วยให้ผู้ผลิตสามารถวางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบและจัดการสต็อกสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 5. อุตสาหกรรมพลังงาน: การนับเมตริกตันเป็นวิธีการที่สำคัญในการวัดปริมาณเชื้อเพลิง อาทิเช่น น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ หรือเชื้อเพลิงทางเลือก เมตริกตันช่วยให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมพลังงานสามารถวางแผนการจัดหาเชื้อเพลิงและบริหารจัดการทรัพยากรพลังงานได้อย่างเหมาะสม

การนับเมตริกตันสามารถทำได้โดยใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เหมาะสม เช่น เครื่องชั่ง ตู้ชั่ง หรือเครื่องวัดปริมาณ เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้การนับเมตริกตันเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ

นอกจากนี้ ควรมีความระมัดระวังในการใช้งานและการนับเมตริกตันให้ถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนด เนื่องจากความคลาดเคลื่อนในการนับเมตริกตันอาจส่งผลต่อการวางแผน การผลิต การจัดส่ง และการบริการที่ผิดพลาด

ในสรุป การใช้งานและการนับเมตริกตันเป็นเรื่องสำคัญในหลายสาขาอุตสาหกรรมและธุรกิจที่ต้องการวัดและจัดการปริมาณสินค้าหรือวัตถุดิบ การนับเมตริกตันช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถวางแผน จัดการทรัพยากร และบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม ควรใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ถูกต้องและปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนดเพื่อให้การนับเมตริกตันเป็นไปอย่างแม่นยำ

Categories: ยอดนิยม 40 เมตริกตัน คือ

การสอนเมตริกตัน เรื่อง การชั่งน้ำหนัก (คณิต ป.3)
การสอนเมตริกตัน เรื่อง การชั่งน้ำหนัก (คณิต ป.3)

ตัน (อังกฤษ: tonne) เป็นหน่วยวัดมวลที่ใช้ในระบบเมตริก ซึ่งเรียกได้อีกอย่างหนึ่งว่า เมตริกตัน (อังกฤษ: metric ton) โดยมีค่าเท่ากับมวลขนาด 2,204.6 ปอนด์ หรือหากเรียกว่า เมตริกตัน ก็จะมีขนาดเท่ากับ 1,000 กิโลกรัม หรือ 1,000,000 กรัม ตัน บล็อกคอนกรีต 1 ตัน (1,000 กิโลกรัม)3. เมตริกตัน (metric ton) เป็นหน่วยน้ำหนัก น้ำหนัก 1 เมตริกตัน เท่ากับ น้ำหนัก 1,000 กิโลกรัม เมตริกตัน อาจเรียกสั้น ๆ ว่า ตัน (ton) ใช้อักษรย่อ ต. (t)เมตริกตัน (clas) metric ton, Example: สินค้ามีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จากประมาณ 800 ล้านเมตริกตันเพิ่มเป็น 3, 500 ล้านเมตริกตัน, Thai Definition: ชื่อมาตราชั่งตามวิธีเมตริก มีอัตราเท่ากับ 1, 000 กิโลกรัม หรือ 60 หาบ, Notes: (อังกฤษ)

See more: https://phutungcpa.com/category/investment

1 เมตริกตันเท่ากับเท่าไร

[หน่วยวัดมวลที่ใช้ในระบบเมตริกคือตัน (อังกฤษ: tonne) ซึ่งรู้จักในอีกชื่อหนึ่งว่าเมตริกตัน (อังกฤษ: metric ton) มีค่าเท่ากับ 2,204.6 ปอนด์ หรือหากเรียกว่าเมตริกตัน จะมีขนาดเท่ากับ 1,000 กิโลกรัมหรือ 1,000,000 กรัม ตัวอย่างเช่น หน่วยวัดเมตริกตันใช้ในการวัดน้ำหนักของวัตถุต่างๆ เช่น ตัน บล็อกคอนกรีตถือเป็นตันเมตริกตันเนื่องจากมีน้ำหนักเท่ากับ 1,000 กิโลกรัม (หรือ 1 ตัน)].

เมตริกตัน กับ ตัน ต่าง กัน ยัง ไง

เมตริกตัน (metric ton) เป็นหน่วยน้ำหนักที่ใช้ในระบบปริมาณสากล โดยที่ 1 เมตริกตัน เท่ากับ น้ำหนัก 1,000 กิโลกรัม หรือ 1 ตัน (ton) โดยเมตริกตันอาจถูกเรียกว่าตัน (ton) เป็นชื่อย่อที่ใช้บ่อยเพื่อความสะดวก โดยใช้ตัวย่อต. (t)

สัพเพเหระไปกับวิศวกร] เรื่อง ตันๆ หน่วยตันบนโลกมีหลายหน่วย ถ้าอยู่ในไทย เขียนตัน หรือ T หรือ Ton คนเข้าใจว่าคือ Metric Ton ซึ่ง คือ 1000 Kg
สัพเพเหระไปกับวิศวกร] เรื่อง ตันๆ หน่วยตันบนโลกมีหลายหน่วย ถ้าอยู่ในไทย เขียนตัน หรือ T หรือ Ton คนเข้าใจว่าคือ Metric Ton ซึ่ง คือ 1000 Kg
ดีบุก เมตริกตันละ 919,870.00 ทองคำ กรัมละ 2,170.90
ดีบุก เมตริกตันละ 919,870.00 ทองคำ กรัมละ 2,170.90
เส้นจำนวนบอกพิกัดน้ำหนัก
เส้นจำนวนบอกพิกัดน้ำหนัก
การสอนเมตริกตัน เรื่อง การชั่งน้ำหนัก (คณิต ป.3)
การสอนเมตริกตัน เรื่อง การชั่งน้ำหนัก (คณิต ป.3) – Youtube

See more here: phutungcpa.com

สารบัญ

ความหมายของเมตริกตัน
ต้นกำเนิดและประวัติศาสตร์ของเมตริกตัน
เมตริกตันเป็นหน่วยวัดมวลในระบบเมตริก
ความแตกต่างระหว่างเมตริกตันกับหน่วยวัดอื่น
การใช้งานและการนับเมตริกตันในสาขาต่างๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *