Skip to content

ดีเทล แปลว่า: ความหมายและความสำคัญในโลกดิจิทัล

Deal ใช้อย่างไร

ดีเทล แปลว่า: ความหมายและพจนานุกรม

1. ดีเทล: ความหมายและพจนานุกรม

เมื่อพูดถึงคำว่า “ดีเทล” นั้น เราต้องมองไปที่พจนานุกรม Longdo Dictionary ซึ่งเป็นที่รู้จักและนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในท้องที่ไทย คำว่า “ดีเทล” มีความหมายเป็น “รายละเอียด” หรือ “ข้อมูลละเอียด” ซึ่งแปลว่าเป็นข้อมูลที่ละเอียดและเจตนาที่จะให้ข้อมูลที่ครอบคลุมและถี่ถ้วนมากที่สุด เพื่อให้ผู้ใช้เข้าใจได้โดยละเอียดทุกรายละเอียด

2. การค้นหาและการใช้งานใน Longdo Dictionary

ใน Longdo Dictionary, การค้นหาคำว่า “ดีเทล” สามารถทำได้โดยการพิมพ์คำนี้ลงในช่องค้นหา ซึ่งจะแสดงผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่มีคำนี้ปรากฏ ไม่ว่าจะเป็นคำที่ใช้ในประโยค หรือคำที่มีความหมายใกล้เคียงกัน

การใช้งาน Longdo Dictionary เพื่อค้นหาคำว่า “ดีเทล” ทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่มีความเชี่ยวชาญและถูกต้อง ทั้งนี้ การให้ความสำคัญในการค้นหาคำที่ถูกต้องและเทียบเคียงกับคำอื่นๆ เป็นจุดเด่นของ Longdo Dictionary

3. ความสำคัญของคำว่า ดีเทล ในสังคมและวงการ

คำว่า “ดีเทล” มีความสำคัญมากในสังคมและวงการต่างๆ โดยเฉพาะในทางวิชาการ การให้ความสำคัญกับรายละเอียดและข้อมูลที่ถูกต้องมีผลทำให้การตัดสินใจและการวางแผนเป็นไปได้ดีขึ้น

ในวงการธุรกิจและการทำงาน การเข้าใจดีเทลทุกประการมีความสำคัญ เนื่องจากสามารถป้องกันความผิดพลาดและช่วยให้โครงการหรืองานทำได้ตามที่วางแผนไว้

4. ตัวอย่างการใช้ ดีเทล ในประโยคทั่วไปและวงการ

  • “เมื่อคุณเขียนรายงาน อย่าลืมเพิ่มดีเทลทุกรายการเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้ดี”
  • “ในการออกแบบสินค้าใหม่ การใส่ดีเทลที่ดีเข้าไปเป็นส่วนสำคัญเพื่อให้ผลลัพธ์ที่สวยงามและใช้งานได้ดี”
  • “การตรวจสอบเอกสารให้แน่ใจว่ามีดีเทลทุกรายละเอียดที่จำเป็น”

5. การใช้ ดีเทล ในคำถามและบทสนทนาประจำวัน

  • “คุณต้องการไปที่ร้านอาหารไหน? มีดีเทลที่คุณชอบมั้ย?”
  • “เมื่อคุณสอบถามเพื่อนถึงการแก้ปัญหา อย่าลืมให้เขาดีเทลเกี่ยวกับสถานการณ์”

6. ประโยชน์ของการทราบความหมายของ ดีเทล

การทราบความหมายของคำว่า “ดีเทล” นอกจากจะช่วยให้เข้าใจภาษาไทยได้ดีขึ้นแล้ว ยังมีประโยชน์ในการสื่อสารทั่วไป และการทำงานในหลายกลุ่มอาชีพ เช่น การเขียนรายงาน, การออกแบบ, และการสื่อสารภายในทีม

7. ข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับ ดีเทล

นอกจาก Longdo Dictionary, ยังมีข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า “ดีเทล” ได้แก่ กระทู้ในเว็บ Steel Construction Forum ที่อธิบายถึงการใช้ “ดีเทล” ในงานก่อสร้างและโลหะ

8. การใช้ ดีเทล ในบริบทของวงการก่อสร้างและงานโลหะ

ในวงการก่อสร้างและงานโลหะ, คำว่า “ดีเทล” มีนิยมใช้ในการอธิบายการติดตั้งหรือการผลิตสิ่งของที่มีความซับซ้อน ทำให้งานเหล่านี้มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูง

9. ความเชื่อผู้คนและความนิยมของคำว่า ดีเทล

คำว่า “ดีเทล” เป็นคำที่ได้รับความนิยมและเชื่อมั่นจากผู้คนในหลายๆ วงการ เนื่องจากการใช้ดีเทลในการทำงานช่วยให้ผลลัพธ์มีคุณภาพและได้ตรงตามความคาดหวัง

10. การแปลคำว่า ดีเทล ในความหมายทางวิศวกรรมและเทคนิค

ในทางวิศวกรรมและเทคนิค, คำว่า “ดีเทล” มักถูกใช้เพื่ออธิบายการออกแบบหรือการผลิตที่ละเอียดอ่อน และการตรวจสอบความถูกต้องของทุกๆ ส่วน

การทราบถึงความหมายของ “ดีเทล” ในทุกบริบททำให้การใช้งานคำนี้เป็นไปอย่างเหมาะสมและตรงไปตรงมา

FAQs (คำถามที่พบบ่อย)

Q1: แปลว่าคำว่า “details” ในภาษาไทยคืออะไร?

A1: “Details” ในภาษาไทยแปลว่า “ดีเทล” ซึ่งหมายถึงข้อมูลละเอียดหรือข้อมูลที่ละเอียดอ่อน

Q2: “Detailed” แปลว่าอะไร?

A2: “Detailed” ในภาษาไทยแปลว่า “มีรายละเอียด” หรือ “ละเอียดอ่อน”

Q3: “Details” อ่านว่าอย่างไร?

A3: “Details” อ่านว่า “ดีเทลส์”

Q4: “More details” แปลว่า?

A4: “More details” แปลว่า “ข้อมูลเพิ่มเติม”

Q5: “View details” แปลว่า?

A5: “View details” แปลว่า “ดูรายละเอียด”

Q6: “See details” แปลว่า?

A6: “See details” แปลว่า “ดูรายละเอียด”

Q7: การเขียนคำว่า “ดีเทล” ทำอย่างไร?

A7: การเขียนคำว่า “ดีเทล” ทำได้โดยการใช้ตัวอักษรไทยตามลำดับ “ดี-เทล”

Q8: “Detail” กับ “information” ต่างกันอย่างไร?

A8: “Detail” หมายถึง ข้อมูลที่ละเอียดและจุดประสงค์เฉพาะ, ในขณะที่ “information” หมายถึง ข้อมูลทั่วไปหรือที่มีความกว้างขวางมากขึ้น

ท้าทายต่อไปคือการทำให้ผู้อ่านเข้าใจความหมายและการใช้งานของคำว่า “ดีเทล” ในทุกมิติของชีวิตทั้งวงการและสังคม โดยเน้นที่ความสำคัญและประโยชน์ที่ได้รับจากการรู้จักคำนี้อย่างลึกซึ้งและทั่วถึง

Deal ใช้อย่างไร

Keywords searched by users: ดีเทล แปลว่า details แปลว่า, detailed แปลว่า, details อ่านว่า, more details แปลว่า, view details แปลว่า, see details แปลว่า, ดีเทล เขียนยังไง, detail กับ information ต่างกันอย่างไร

Categories: อัปเดต 55 ดีเทล แปลว่า

(ดี’เทล) n. รายละเอียด, ข้อปลีกย่อย, ส่วนย่อย vt. แจ้งรายละเอียด, แต่งตั้งหรือสั่งให้ปฎิบัติการพิเศษ detailed. (ดีเทลดฺ’) adj. ซึ่งมีรายละเอียดมาก, Syn. thorough. detailed flowchart.Detail หรือการทำรายละเอียด ซึ่ง โดยส่วนใหญ่แล้ว จะเป็นการทำรายละเอียดการ “ต่อ” โครงสร้าง ซึ่งอาจเป็นการต่อโครงสร้างที่เป็น moment connection. ระหว่าง คานกับเสา หรืออาจเป็น จุดต่อระหว่าง diagonal.เป็นสิ่งที่หลายคนมักใช้ผิดค่ะ มันต่างกันอย่างไร ไปดูกันนะคะ in detail แปลว่า โดยละเอียด ใช้ในลักษณะเดียวกับ adverb. และอย่าใช้ผิดโดยการไปเติม s ให้เขานะคะ “in details”

ดีเทลงานคืออะไร

“Detail work, also known as ‘การทำรายละเอียด’ in Thai, refers to the process of elaborating and specifying the intricacies of a construction project. Primarily, this involves providing detailed information on the connections within the structure, which may include moment connections. These connections could occur between beams and columns or at diagonal points. The significance of these details is crucial for ensuring the structural integrity and overall stability of the construction. The term ‘moment connection’ denotes a specific type of structural joint that is designed to resist rotational forces. This connection is particularly important in architectural and engineering contexts, and its proper execution is vital for the safety and durability of the entire structure. The information provided in the original passage on May 11, 2015, highlights the ongoing importance and relevance of detail work in construction projects.”

Detail ต้องมี S ไหม

[มีความจำเป็นต้องมี “s” หรือไม่? นี้เป็นเรื่องที่ผู้คนมักสับสน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญในการอธิบายเพื่อให้เข้าใจเรื่องนี้ได้ดีขึ้นค่ะ. การใช้คำว่า “in detail” หมายถึงการอธิบายโดยละเอียดและใช้เป็น adverb อย่างเดียว. อย่าลืมว่าไม่ควรใส่ “s” เพิ่มในคำนี้ เพราะมันไม่ใช่รูปพหูพจน์ และการใช้ “in details” นั้นคือความผิดพลาดที่พบบ่อย. เพื่อให้ทุกคนเข้าใจเรื่องนี้อย่างชัดเจน, ควรระบุว่าคำว่า “in details” มีความหมายว่า “โดยละเอียด” และไม่ใช่รูปพหูพจน์ของ “detail”. วันที่ 5 เมษายน 2016 คือวันที่ข้อความถูกเขียน. ]

Allow เป็นคำอะไร

[Allow เป็นคำอะไร] is a versatile term in the Thai language, encompassing various meanings and applications. The term “อนุญาตให้” translates to “permit,” indicating the act of granting permission or approval. Additionally, it can signify “จ่ายให้” which implies the act of paying or allowing a payment. In a broader sense, “พิจารณา” and “คิด” convey the idea of allowing or considering something after careful thought or contemplation. Furthermore, “ให้อภัย” implies granting forgiveness or pardon, while “ยกให้” suggests lifting or allowing something to be elevated. Synonymous with “permit” and “confess,” it stands in stark contrast to “refuse,” “deny,” and “withhold” as its antonyms. When used as an adjective, “allowable” or “อะเลา’ อะเบิล” describes something that is acceptable or permissible. Overall, “allow” in the Thai language spans a spectrum of meanings, from granting permission to forgiving, and its contextual usage helps convey a nuanced understanding of the term.

คำว่าหมายเหตุเขียนอย่างไร

The term “หมายเหตุ” (pronounced as [māihēt]) in the Thai language refers to a note, comment, remark, footnote, commentary, or annotation. It is often abbreviated as NB, which stands for “nota bene.” In English, the equivalent terms include note, comment, remark, footnote, commentary, and annotation. The abbreviation NB is used to denote a noteworthy point or observation. This term is commonly employed in written communication to draw attention to important information. For example, when reading a document or text in Thai, encountering the term “หมายเหตุ” indicates that there is additional commentary or noteworthy details that should be considered. The abbreviation NB, or its Thai equivalent, serves as a signal for readers to pay special attention to the accompanying information.

Deal ใช้อย่างไร
Deal ใช้อย่างไร
Daddy...ที่แปลว่า(สามี):: E-Book นิยาย โดย Mayameki
Daddy…ที่แปลว่า(สามี):: E-Book นิยาย โดย Mayameki
มอง ไม่ได้แปลว่า
มอง ไม่ได้แปลว่า”เห็น” (Ways Of Seeing):: E-Book หนังสือ โดย จอห์น เบอร์เกอร์/รติพร ชัยปิยะพร
เธอที่แปลว่ารัก:: E-Book นิยาย โดย ดอกไม้แห่งความทรงจำ
เธอที่แปลว่ารัก:: E-Book นิยาย โดย ดอกไม้แห่งความทรงจำ
Pishops 🦋 รองเท้าแตะผู้หญิง พื้นนุ่ม มาใหม่ดีเทลคือปังปุริเย่⚡️  รองเท้าแตะนุ่มๆที่มีตัวติดให้😉 มองหารองเท้าน่ารักๆต้องตำเลยซิสสส🥰 |  Lazada.Co.Th
Pishops 🦋 รองเท้าแตะผู้หญิง พื้นนุ่ม มาใหม่ดีเทลคือปังปุริเย่⚡️ รองเท้าแตะนุ่มๆที่มีตัวติดให้😉 มองหารองเท้าน่ารักๆต้องตำเลยซิสสส🥰 | Lazada.Co.Th
คาสโนว่าที่แปลว่าหยุด:: E-Book นิยาย โดย แสงเทียน
คาสโนว่าที่แปลว่าหยุด:: E-Book นิยาย โดย แสงเทียน
แด๊ดดี๊ (ไม่ได้) แปลว่า พ่อ:: E-Book นิยาย โดย ป็อปคอร์นรสคาราเมล
แด๊ดดี๊ (ไม่ได้) แปลว่า พ่อ:: E-Book นิยาย โดย ป็อปคอร์นรสคาราเมล
ดีเทลยา ต้องสมัครยังไง มีรายได้เท่าไหร่ ต้องทำไรบ้าง คลิปนี้มีคำตอบ?? -  Youtube
ดีเทลยา ต้องสมัครยังไง มีรายได้เท่าไหร่ ต้องทำไรบ้าง คลิปนี้มีคำตอบ?? – Youtube

See more here: phutungcpa.com

Learn more about the topic ดีเทล แปลว่า.

See more: https://phutungcpa.com/category/investment/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *