Skip to content

ซักอบรีด ภาษาอังกฤษ: เคล็ดลับและเทคนิคสำหรับการซักผ้าอย่างมีประสิทธิภาพ

เรียนภาษาอังกฤษ ณ ร้านซักรีด (Laundry)

ซักอบรีด ภาษาอังกฤษ: A Comprehensive Guide to Laundry in English

Laundry is an essential part of our daily routine, and understanding the terminology associated with it in English can be helpful, especially when looking for services or appliances related to washing and ironing. In this guide, we will delve into the meaning of key terms, related vocabulary, how to use washing and drying machines, essential ironing terminology, tips for maintaining laundry appliances, information on laundry detergents and fabric softeners, guidance for choosing washing and drying machines, techniques for washing and ironing clothes and linens, designing a convenient laundry room, and troubleshooting common laundry issues.

ความหมายของซักอบรีดในภาษาอังกฤษ

เพื่อที่จะเข้าใจและใช้ภาษาอังกฤษในเนื้อหานี้ได้ดียิ่งขึ้น เราจะเริ่มต้นด้วยความหมายของ “ซักอบรีด” ในภาษาอังกฤษ ซึ่งประกอบด้วยสองคำศัพท์หลักคือ “Laundry” และ “Ironing” โดยทั่วไปแล้ว:

 • Laundry (ซักผ้า): หมายถึงกระบวนการการซักและการอบรีดเสื้อผ้าหรือผ้าป่าน เป็นกิจกรรมที่ทำให้เสื้อผ้าดูสะอาดและสวยงาม.

 • Ironing (อบรีด): คือการใช้เตารีดหรือเครื่องรีดไอน้ำเพื่อทำให้ผ้าดูเรียบร้อยและไม่มีรอยย่น.

ศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการซักอบรีด

เมื่อเราพูดถึงการใช้บริการหรือจักรยานุภาพที่เกี่ยวข้องกับการซักอบรีด คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องมีมากมาย ดังนั้น ขอนำเสนอบางคำศัพท์ที่เป็นที่นิยม:

 • Laundry Service (บริการซักรีด): ร้านหรือบริษัทที่ให้บริการซักรีดทั้งซักแห้งและซักอบรีด.

 • Dry Cleaning (ซักแห้ง): กระบวนการซักที่ใช้สารเคมีแทนน้ำ เหมาะสำหรับเสื้อผ้าที่ต้องการการดูแลเฉพาะ.

 • Coin Laundry (ร้านซักอบรีดหยอดเหรียญ): ร้านที่ให้บริการซักอบรีดโดยลูกค้าต้องหยอดเหรียญในเครื่องเพื่อใช้บริการ.

 • Laundry Detergent (น้ำยาซักผ้า): สารที่ใช้ล้างเสื้อผ้าและทำให้เกิดฟอง.

 • Fabric Softener (น้ำยาทำนุ่ม): สารที่ทำให้ผ้าดูนุ่มและหอม.

วิธีการใช้เครื่องซักผ้าและเตียง

การใช้เครื่องซักผ้าเป็นขั้นตอนที่สำคัญในการซักอบรีด ต่อไปนี้คือขั้นตอนพื้นฐานที่ควรทราบ:

 1. การแยกเสื้อผ้า: แยกเสื้อผ้าตามสีและวัตถุดิบ เพื่อป้องกันการตกค้างสี.

 2. การเตรียมเครื่องซักผ้า: ตรวจสอบว่าไม่มีวัตถุปนในถุงเสื้อผ้าและปิดฝาเครื่องซักผ้า.

 3. การเลือกโปรแกรมซัก: เลือกโปรแกรมที่เหมาะกับประเภทผ้า.

 4. การใส่น้ำยาซักผ้า: ใส่น้ำยาซักผ้าตามปริมาณที่ระบุในคู่มือ.

 5. การเริ่มซักผ้า: กดปุ่มเริ่มเครื่องซักผ้า.

 6. การล้างถุงกรอง: ทำความสะอาดถุงกรองหลังจากการใช้งาน.

เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการซักผ้า นำเสื้อผ้าออกและนำไปแขวนให้แห้ง.

คำศัพท์ที่ใช้ในการอบรีด

การอบรีดเสื้อผ้าเป็นขั้นตอนที่ทำให้ผ้าดูเรียบร้อย นี่คือคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง:

 • Iron (เตารีด): อุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรีด.

 • Ironing Board (โต๊ะอบรีด): โต๊ะที่ใช้ในการอบรีดที่มีพื้นผิวรองรับเสื้อผ้า.

 • Steam Iron (เตารีดไอน้ำ): เตารีดที่ใช้ไอน้ำเพื่อช่วยให้ผ้าดูเรียบร้อย.

 • Press (รีด): กระบวนการการอบรีดที่ใช้หนังสือพิมพ์หนา.

วิธีดูแลเครื่องซักผ้าเพื่อรักษาความทนทาน

เครื่องซักผ้าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น การดูแลและรักษาความทนทานเป็นสิ่งสำคัญ:

 1. การทำความสะอาดภายนอก: ใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำยาล้างจานผสมน้ำเพื่อทำความสะอาดภายนอกเครื่อง.

 2. การทำความสะอาดถัง: ระยะหลังจากการใช้งานหลายครั้ง ทำความสะอาดถังซักด้วยสารทำความสะอาดเครื่องซักผ้า.

 3. การตรวจสอบท่อน้ำ: ตรวจสอบท่อน้ำเพื่อหลีกเลี่ยงการอุดตัน.

 4. การใช้น้ำยาซักผ้าที่เหมาะสม: ใช้น้ำยาซักผ้าที่เหมาะกับประเภทผ้าและเครื่องซักผ้า.

 5. การทำความสะอาดตะแกรงกรอง: ทำความสะอาดตะแกรงกรองทุกๆ 2-3 สัปดาห์.

สิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับสารซักผ้าและน้ำยาซักผ้า

การเลือกใช้สารซักผ้าและน้ำยาซักผ้าที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อป้องกันการทำลายผ้า นี่คือข้อมูลที่ควรทราบ:

 • สารซักผ้า (Laundry Detergent): ใช้สารที่เหมาะสำหรับประเภทผ้าและระดับความสกปรก.

 • น้ำยาซักผ้า (Fabric Softener): เลือกน้ำยาที่ทำนุ่มผ้าและมีกลิ่นหอม.

 • การใช้สารปรับผ้าให้ไม่ถูกทำลาย: การเลือกใช้สารที่ไม่มีส่วนผสมที่ทำลายผ้า.

แนวทางในการเลือกซื้อเครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้า

การเลือกซื้อเครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้าต้องพิจารณาหลายปัจจัย เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี:

 1. ขนาดของเครื่องซักผ้า: เลือกขนาดที่เหมาะกับปริมาณเสื้อผ้าที่ซัก.

 2. ประสิทธิภาพพลังงาน: เลือกเครื่องที่มีประสิทธิภาพพลังงาน.

 3. โปรแกรมการซักผ้า: ควรมีโปรแกรมที่เหมาะกับประเภทผ้า.

 4. ฟังก์ชั่นพิเศษ: ควรมีฟังก์ชั่นที่ตอบสนองต่อความต้องการเฉพาะ.

 5. การประหยัดน้ำ: เลือกเครื่องที่มีการประหยัดน้ำ.

เทคนิคในการซักอบรีดเสื้อผ้าและผ้าป่าน

การซักอบรีดเสื้อผ้าและผ้าป่านต้องทำอย่างระมัดระวัง เพื่อป้องกันการทำลาย:

 1. การระบายสี: ใช้น้ำเย็นในการซักผ้าที่มีสีสันสดใส.

 2. การใช้ถุงกรอง: ใส่เสื้อผ้าที่มีประเภทผ้าเดียวกันในถุงกรองเพื่อป้องกันการเสีย.

 3. การอบรีดผ้าชุดทำงาน: อบรีดเสื้อผ้าทำงานในตัวเดียวเพื่อประหยัดเวลา.

 4. การอบรีดตามคู่มือ: อ่านคู่มือการรีดที่มากับเครื่องอบรีดเพื่อป้องกันการทำลาย.

วิธีการออกแบบห้องซักอบรีดที่สะดวกสบาย

การออกแบบห้องซักอบรีดให้สะดวกสบายเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้กระบวนการซักอบรีดเป็นไปอย่างราบรื่น:

 1. พื้นที่สะอาดและเป็นระเบียบ: จัดเตรียมพื้นที่ให้มีที่วางเครื่องซักผ้าและอบรีด.

 2. การติดตั้งไฟสว่าง: ให้มีการติดตั้งไฟสว่างเพียงพอเพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจน.

 3. การติดตั้งระบบอากาศ: ให้มีการกระจายอากาศในห้องซักอบรีด.

 4. การจัดเก็บวัตถุดิบทำความสะอาด: จัดเก็บน้ำยาซักผ้าและน้ำยาอบรีดให้อยู่ในตำแหน่งที่สะดวก.

การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการซักอบรีด

เพื่อให้กระบวนการซักอบรีดเป็นไปได้ดี มีบางปัญหาที่อาจเกิดขึ้น:

 1. กลิ่นไม่ถูก: ตรวจสอบท่อระบายอากาศและทำความสะอาดเครื่องซักผ้า.

 2. เสื้อผ้ามีรอยย่น: ลดปริมาณเสื้อผ้าที่ใส่ในถุงกรองหรือเลือกโปรแกรมที่อ่อนโยน.

 3. เครื่องซักผ้าไม่ทำงาน: ตรวจสอบที่เสียบปลั๊กหรือทำการรีเซ็ตเครื่อง.

 4. เสียงดัง: ตรวจสอบว่าเครื่องซักผ้าได้วางอยู่บนพื้นที่ที่ราบและไม่มีสิ่งของตกลงไปใน

เรียนภาษาอังกฤษ ณ ร้านซักรีด (Laundry)

Keywords searched by users: ซักอบรีด ภาษาอังกฤษ บทสนทนา ภาษาอังกฤษ ร้านซักรีด, ร้านซักอบรีด ภาษาอังกฤษ, ซักรีด ภาษาอังกฤษ อ่านว่า, ซักแห้ง ภาษาอังกฤษ, ร้านสะดวกซัก ภาษาอังกฤษ, ร้านซักผ้าหยอดเหรียญ ภาษาอังกฤษ, laundry อ่านว่า, รีดผ้า ภาษาอังกฤษ

Categories: สรุป 91 ซักอบรีด ภาษาอังกฤษ

การซักรีด (n) laundry, See also: washing and ironing, Example: ปัจจุบันนี้ธุรกิจการซักรีดกำลังมาแรงDo the laundry – ซักรีดผ้าทุกชนิด 14. Wash the clothes – ซักเฉพาะเสื้อผ้าห้องซักล้าง ช่วยจัดระเบียบเสื้อผ้ามากมายของคนในครอบครัวในที่เดียว ไม่ว่าจะ ซักผ้า ตากผ้า หรืออบผ้า นอกจากนี้ยังสามารถมีพื้นที่สำหรับรีดผ้า ซักล้างเล็กๆ น้อยๆ ได้อีกด้วย ทำให้ประหยัดเวลามากขึ้น ไม่ต้องขนย้ายเสื้อผ้าไปไหนไกล นอกจากนี้ ถ้าคุณขายบ้านต่อในอนาคต การที่มีห้องซักล้างภายในบ้าน ก็ยิ่งเพิ่มมูลค่าให้กับบ้านของคุณ …

Wash กับ Laundry ต่างกันอย่างไร

[การซักรีดกับการซักผ้าแตกต่างกันอย่างไร]
นำเสนอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาได้ดีขึ้น: [การทำ laundry – หรือ การทำซักรีด หมายถึง การซักล้างผ้าทุกประเภท โดยรวม 14.การซักผ้า – ก็คือ การซักเฉพาะเสื้อผ้าเท่านั้น] ซึ่งแนะนำว่า การทำ laundry เป็นกระบวนการที่ครอบคลุมทุกรูปแบบของเสื้อผ้า รวมถึงผ้าทุกชนิด ในขณะที่การซักผ้ามีการจำกัดไว้ที่เฉพาะประเภทของเสื้อผ้าเท่านั้นที่ต้องการการดูแลเฉพาะพิเศษ.

House Laundry คืออะไร

[House Laundry คืออะไร] ห้องซักล้างคือพื้นที่ที่มีไว้เพื่อให้ครอบครัวสามารถจัดการเสื้อผ้าของพวกเขาได้อย่างสะดวกสบายในบ้านเดียว ไม่เพียงแค่เป็นที่ทำกิจกรรมซักล้างผ้าเท่านั้น ห้องซักล้างยังมีพื้นที่ที่เหมาะสำหรับการตากแห้งผ้าและการอบผ้าด้วย นอกจากนี้, การให้ที่รีดผ้าและพื้นที่ซักล้างเล็กๆ ย่อมเพิ่มความสะดวกสบายในการจัดการกับเสื้อผ้าของครอบครัว. การมีห้องซักล้างในบ้านช่วยประหยัดเวลาอย่างมาก โดยไม่ต้องย้ายเสื้อผ้าไปมาไกล. นอกจากนี้, หากคุณมีแผนที่ขายบ้านในอนาคต, การมีห้องซักล้างในบ้านยังเพิ่มมูลค่าให้กับทรัพย์สินของคุณ.

Laundry อ่านยังไง

[Laundry อ่านยังไง] refers to the process of washing clothes and the associated facilities. The term “ลอน’ดรี” (Laundry) encompasses both the garments to be laundered and the designated room or space where the washing takes place. In a broader context, it pertains to the entire laundry process, from sorting and washing to drying and folding. The importance of understanding the nuances of laundry lies in efficiently maintaining and preserving the quality of clothing. Whether it’s a specific room dedicated to washing clothes or a commercial laundry facility, the term encapsulates the essential aspects of garment care in the Thai language.

เรียนภาษาอังกฤษ ณ ร้านซักรีด (Laundry)
เรียนภาษาอังกฤษ ณ ร้านซักรีด (Laundry)
ซักผ้า ตากผ้า อบผ้า รีดผ้า ภาษาอังกฤษ Doing The Laundry ~ เกร็ดความรู้ ภาษาอังกฤษ
ซักผ้า ตากผ้า อบผ้า รีดผ้า ภาษาอังกฤษ Doing The Laundry ~ เกร็ดความรู้ ภาษาอังกฤษ
ร้านซักอบรีด ปังในเวียดนาม-ไทยมาแรง! | Business Watch | 13-10-66 - Youtube
ร้านซักอบรีด ปังในเวียดนาม-ไทยมาแรง! | Business Watch | 13-10-66 – Youtube
โรงงานซัก อบ รีด อุตสาหกรรม
โรงงานซัก อบ รีด อุตสาหกรรม
ป้ายไวนิล ซัก อบ รีด มีให้เลือก 6 ขนาด | Shopee Thailand
ป้ายไวนิล ซัก อบ รีด มีให้เลือก 6 ขนาด | Shopee Thailand
คู่มือ! ทางลัดเข้าใจความหมายของสัญลักษณ์ซักผ้า - Almawinthailand
คู่มือ! ทางลัดเข้าใจความหมายของสัญลักษณ์ซักผ้า – Almawinthailand

See more here: phutungcpa.com

Learn more about the topic ซักอบรีด ภาษาอังกฤษ.

See more: https://phutungcpa.com/category/investment/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *