Skip to content

แตงโมภาษาอังกฤษ: ความสวยงามและประโยชน์ที่น่าทึ่ง

คำศัพท์ ผลไม้ ภาษาอังกฤษ Fruit

1. แนะนำเกี่ยวกับแตงโม

การทำความรู้จักกับแตงโมจะช่วยให้คุณเข้าใจเกี่ยวกับผลไม้นี้มากขึ้น แตงโม (Watermelon) เป็นผลไม้ที่มีรสหวาน สดชื่น และเป็นที่นิยมมากในฤดูร้อน เรามาทำความรู้จักกับแตงโมและประวัติกำเนิดของมันในภาษาอังกฤษ

1.1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแตงโม

แตงโม (Watermelon) เป็นผลไม้ที่มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Citrullus lanatus ซึ่งมีกำเนิดมาจากทวีปแอฟริกา แตงโมมีลักษณะทางกายภาพที่มีเปลือกกระด้าง, เนื้อสีแดงอมชมพู และเมล็ดสีดำที่อยู่ภายใน เนื้อของแตงโมมีน้ำตาล, วิตามิน, แร่ธาตุ, และไฟโบรอนที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมากมาย

ประวัติกำเนิดของแตงโมได้รับการเล่าเรื่องอย่างละเอียดในหนังสือประวัติศาสตร์และหนังสือเอกสารต่าง ๆ แต่สิ่งที่รู้สึกได้ชัดเจนคือ แตงโมมีการปลูกประจำมากมายในฤดูร้อน เช่น ทวีปแอฟริกา, ทวีปเอเชีย, และทวีปออสเตรเลีย

2. ลักษณะทางกายภาพของแตงโม

เพื่อให้คุณเข้าใจลักษณะทางกายภาพของแตงโมมากขึ้น ขออธิบายคำศัพท์ที่ใช้บ่อยเพื่ออธิบายลักษณะนี้ในภาษาอังกฤษ

2.1 คำศัพท์ที่ใช้เพื่ออธิบายลักษณะทางกายภาพของแตงโม

 • Rind: เป็นคำที่ใช้เรียกเปลือกกระด้างของแตงโม
 • Flesh: เป็นคำที่ใช้เรียกเนื้อภายในของแตงโม
 • Seeds: เป็นคำที่ใช้เรียกเมล็ดที่ปรากฏอยู่ภายในเนื้อของแตงโม
 • Sweetness: เป็นคำที่ใช้บอกถึงรสหวานของแตงโม
 • Juiciness: เป็นคำที่ใช้บอกถึงความชุ่มน้ำของแตงโม

ลักษณะทางกายภาพของแตงโมทำให้เป็นผลไม้ที่เป็นที่นิยมในฤดูร้อน เนื่องจากมีความสดชื่นและสดชื่น เหมาะสำหรับการบริโภคเป็นอาหารว่างหรือทำเป็นเครื่องดื่มร้อน

3. คุณค่าทางโภชนาการของแตงโม

เพื่อเสริมความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทางโภชนาการของแตงโม ขอนำเสนอคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในภาษาอังกฤษ

3.1 คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับคุณค่าทางโภชนาการของแตงโม

 • Nutrients: สารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย
 • Vitamins: วิตามินที่ช่วยเสริมสร้างร่างกาย
 • Minerals: แร่ธาตุที่สำคัญต่อการเจริญเติบโต
 • Hydration: การบริโภคน้ำเพื่อรักษาความชุ่มชื้นในร่างกาย
 • Antioxidants: สารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยลดความเสียหายในร่างกาย

แตงโมมีคุณค่าทางโภชนาการสูง โดยมีพลังงานต่ำ มีรสหวานที่มาจากน้ำตาลธรรมชาติ และเป็นแหล่งวิตามิน A, C และแร่ธาตุต่าง ๆ ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย

4. วิธีการเลือกและสุ่มแตงโม

เพื่อให้การเลือกและสุ่มแตงโมที่ดีเป็นไปอย่างมืออาชีพ ขออธิบายคำศัพท์และวลีที่น่าสนใจเพื่อให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในตลาดในภาษาอังกฤษ

4.1 คำศัพท์และวลีที่น่าสนใจเกี่ยวกับวิธีการเลือกและสุ่มแตงโม

 • Ripe: สุกแก่, เหมาะที่จะบริโภค
 • Thump Test: การเคาะแตงโมเพื่อตรวจสอบความสุก
 • Uniform Shape: รูปทรงที่สม่ำเสมอ
 • Smooth Rind: เปลือกกระด้างที่เรียบ
 • Dark Spot: จุดที่มีสีเข้มบนผิวแตงโม

การเลือกและสุ่มแตงโมควรให้ค

คำศัพท์ ผลไม้ ภาษาอังกฤษ Fruit

Keywords searched by users: แตงโมภาษาอังกฤษ สับปะรดภาษาอังกฤษ, องุ่นภาษาอังกฤษ, กีวี่ภาษาอังกฤษ, ส้มภาษาอังกฤษ, มังคุดภาษาอังกฤษ, ผลไม้ภาษาอังกฤษ, มะละกอภาษาอังกฤษ, เงาะภาษาอังกฤษ

Categories: รายละเอียด 61 แตงโมภาษาอังกฤษ

(วอ’เทอะเมลเลิน) n. แตงโมwatermelon. (วอ’เทอะเมลเลิน) n. แตงโม watermelon. (n) แตงโม(กวา’ฝะ) n. ต้นฝรั่ง, ผลฝรั่ง

แตงโมภาษาอังกฤษพูดว่ายังไง

Watermelon, known as “แตงโม” in Thai, is a delicious and refreshing fruit. The English term for แตงโม is “watermelon” (pronounced as “วอ’เทอะเมลเลิน”). This juicy and sweet fruit is a popular summer treat enjoyed by people around the world. With its vibrant red flesh and black seeds, watermelon is not only tasty but also hydrating. It is rich in vitamins and minerals, making it a healthy choice for a snack or dessert. The next time you savor a slice of watermelon, remember that you’re indulging in a fruit that transcends language barriers with its delightful flavor and nutritional benefits.

Guava ออกเสียงอย่างไร

[Guava ออกเสียงอย่างไร] – Thai Pronunciation of Guava

Understanding how to pronounce “Guava” in Thai can enhance your language skills and cultural knowledge. Guava, known as “ฝรั่ง” (fà-ràng) in Thai, is a popular tropical fruit with a unique flavor. When saying “Guava” in Thai, remember to emphasize the rising tone on the initial syllable “ฝ” (fà) and use a short and crisp pronunciation. This linguistic insight not only aids in effective communication but also adds depth to your appreciation of Thai language and culture. So, whether you’re discussing tropical fruits or engaging in local conversations, mastering the pronunciation of “Guava” in Thai can make your interactions more fluent and culturally enriching.

Watermelon เขียนยังไง

The Thai term for watermelon is “แตงโม” as listed in the Nontri Dictionary, pronounced as “วอ’เทอะเมลเลิน” in Thai. This tropical fruit is commonly referred to as “watermelon” in English. The Nontri Dictionary provides the translation and pronunciation of words in various languages, making it a valuable resource for language learners and those seeking linguistic information. The Thai language uses its script, and the pronunciation guide aids individuals in correctly articulating the term. Overall, the passage clarifies the Thai term for watermelon, its pronunciation, and highlights the resource’s linguistic focus.

คำศัพท์ ผลไม้ ภาษาอังกฤษ Fruit
คำศัพท์ ผลไม้ ภาษาอังกฤษ Fruit
ผลไม้ คำศัพท์ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สำหรับเด็ก - Youtube
ผลไม้ คำศัพท์ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สำหรับเด็ก – Youtube
Watermelon คำศัพท์ผลไม้ ภาษาอังกฤษ Fruit - Youtube
Watermelon คำศัพท์ผลไม้ ภาษาอังกฤษ Fruit – Youtube
บทที่3คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับผลไม้ | Pipipin
บทที่3คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับผลไม้ | Pipipin
วิธีปลูกแตงโม (Watermelon) - Plookphak.Com
วิธีปลูกแตงโม (Watermelon) – Plookphak.Com
ปักพินโดย Bianca Prentiss ใน Language And Poetry | บัตรคำ, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ, กิจกรรมเสริมทักษะเรียนรู้เด็กอ่อน
ปักพินโดย Bianca Prentiss ใน Language And Poetry | บัตรคำ, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ, กิจกรรมเสริมทักษะเรียนรู้เด็กอ่อน
รูปกองทุน การรับประทานแตง แตงโม ภาษาอังกฤษสั้น ๆ Png , แมวอ้วน, ภาษาอังกฤษสั้น ๆ, การรับประทานแตงภาพ Png และ Psd สำหรับดาวน์โหลดฟรี
รูปกองทุน การรับประทานแตง แตงโม ภาษาอังกฤษสั้น ๆ Png , แมวอ้วน, ภาษาอังกฤษสั้น ๆ, การรับประทานแตงภาพ Png และ Psd สำหรับดาวน์โหลดฟรี
คำศัพท์ภาษาอังกฤษผลไม้ 50 ชนิด | Fruit | Learn And Song - Youtube
คำศัพท์ภาษาอังกฤษผลไม้ 50 ชนิด | Fruit | Learn And Song – Youtube
รูปแตงโมภาพตัดปะแตงโม Png , แตงโมสีเขียว, แตงโมหั่น, ภาพตัดปะแตงโมภาพ Png และ Psd สำหรับดาวน์โหลดฟรี
รูปแตงโมภาพตัดปะแตงโม Png , แตงโมสีเขียว, แตงโมหั่น, ภาพตัดปะแตงโมภาพ Png และ Psd สำหรับดาวน์โหลดฟรี
แตงโม - วิกิพีเดีย
แตงโม – วิกิพีเดีย
English Fruit Watermelon Drawing ผลไม้ สอนวาดรูปแตงโมง่ายๆ เรียนรู้คำศัพท์ ภาษาอังกฤษวันละคำ - Youtube
English Fruit Watermelon Drawing ผลไม้ สอนวาดรูปแตงโมง่ายๆ เรียนรู้คำศัพท์ ภาษาอังกฤษวันละคำ – Youtube
คำศัพท์ผลไม้ภาษาเกาหลี ฝึกภาษา เรียนรู้คำศัพท์ในชีวิตประจำวัน
คำศัพท์ผลไม้ภาษาเกาหลี ฝึกภาษา เรียนรู้คำศัพท์ในชีวิตประจำวัน
หั่นแตงโม - Wikihow
หั่นแตงโม – Wikihow
ว้าวมาดูในแตงโมมีอะไร!!! สรรพคุณและประโยชน์ของแตงโม - Pantip
ว้าวมาดูในแตงโมมีอะไร!!! สรรพคุณและประโยชน์ของแตงโม – Pantip
วอลเปเปอร์ : แตงโม, ผลเบอร์รี่, ภาพวาด, มีสีสัน 6132X4038 - 4Kwallpaper - 648725 - วอลเปเปอร์ Hd - Wallhere
วอลเปเปอร์ : แตงโม, ผลเบอร์รี่, ภาพวาด, มีสีสัน 6132X4038 – 4Kwallpaper – 648725 – วอลเปเปอร์ Hd – Wallhere
หั่นแตงโม - Wikihow
หั่นแตงโม – Wikihow
แตงโมซอนญ่า - ตลาดสี่มุมเมือง
แตงโมซอนญ่า – ตลาดสี่มุมเมือง
เพลงแตงโม Watermelon Song 🍉 เพลงเด็กอนุบาล Indysong Kids - Youtube
เพลงแตงโม Watermelon Song 🍉 เพลงเด็กอนุบาล Indysong Kids – Youtube
The Last Naturalist - ธรรมชาติวิทยา] มนุษย์สรรสร้าง: แตงโม Artificial Selection: Watermelon ถ้าถามว่า แตงโมเป็นผลไม้ที่มีต้นกำเนิดมาจากประเทศไหน หลายคนอาจจะตอบว่าเป็นผลไม้พื้นถิ่นของประเทศไทยนี่แหละ เพราะเราเห็นแตงโมมาตั้งแต่เด็ก แต่จริง
The Last Naturalist – ธรรมชาติวิทยา] มนุษย์สรรสร้าง: แตงโม Artificial Selection: Watermelon ถ้าถามว่า แตงโมเป็นผลไม้ที่มีต้นกำเนิดมาจากประเทศไหน หลายคนอาจจะตอบว่าเป็นผลไม้พื้นถิ่นของประเทศไทยนี่แหละ เพราะเราเห็นแตงโมมาตั้งแต่เด็ก แต่จริง

See more here: phutungcpa.com

Learn more about the topic แตงโมภาษาอังกฤษ.

See more: https://phutungcpa.com/category/investment/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *